Behandeling

Afsluiten van een bloedvat (embolisatie) in de prostaat

Embolisatie van de prostaat is een behandeling om de prostaat te verkleinen.

Met röntgenopnamen wordt uw prostaat in beeld gebracht en kan meteen de embolisatie worden gedaan. Het is hiervoor nodig dat we contrastvloeistof bij u inspuiten.

Er worden tijdens de behandeling via een katheter in de lies kleine plastic of gelatine korreltjes ingebracht, in de bloedvaten naar de prostaat. Hierdoor wordt de bloedtoevoer naar de prostaat afgesloten. De prostaat zal als gevolg hiervan langzaam kleiner worden en we verwachten dat uw klachten zullen afnemen. Het plassen verbetert en het eventuele bloeden zal stoppen. Patiënten worden voor deze behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Voordat de behandeling wordt gepland, heeft u een gesprek op de polikliniek met een interventieradioloog. Tijdens dit gesprek krijgt u uitgebreide uitleg over de prostaatembolisatie.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht.

Betrokken afdelingen

Code RAD-115
Laatste revisie: 24 mei 2024 - 13:43
Hoe verloopt de behandeling?

Afsluiten van een bloedvat (embolisatie) in de prostaat

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dit dan ruim vóór de behandeling met uw arts om te kijken of u hiermee tijdelijk moet stoppen. Het kan nodig zijn om voorafgaande aan de opname bloed te laten prikken ter controle.

Andere medicijnen

Eventuele andere medicijnen kunt u waarschijnlijk op de normale manier blijven innemen. Mocht dat bij u anders zijn, dan hoort u dat van uw behandelend arts. 

Antibiotica

In een enkel geval vraagt de uroloog u om van tevoren antibiotica in te nemen. Dit wordt duidelijk met u besproken door uw arts.

Eten en drinken

Vanaf 2 uur voor de ingreep moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u niet mag eten en drinken. Uw medicijnen kunt u met een slokje water wel gewoon innemen.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of contrastvloeistof? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Make-up

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt. Ook geen nagellak.

Kleding en schoenen

Draag fijn zittende kleding, die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Neem een schone set kleding mee voor het geval u een nachtje moet blijven en een paar warme sokken. Neem stevige schoenen of pantoffels mee om te voorkomen dat u valt.

Sieraden

Sieraden en metalen voorwerpen moet u thuis of op de afdeling achterlaten. Metaal houdt namelijk straling tegen en verstoort de opnamen.

Op de dagbehandeling / verpleegafdeling

U krijgt op de afdeling een infuusnaald in uw arm gebracht. Ook krijgt u, indien nodig, medicijnen toegediend.

Daar krijgt u ook een OK-jasje. U wordt later met uw bed naar de afdeling Radiologie gereden. 

Uw verblijf op de afdeling Dagbehandeling

Er zijn een aantal zaken die op de afdeling Dagbehandeling anders gaan dan op andere verpleegafdelingen:

  • Na de behandeling of het onderzoek herstelt u op de afdeling Dagbehandeling. In principe gaat u dezelfde dag weer naar huis. Er mag 1 familielid of naaste bij u zijn als u op de afdeling Dagbehandeling bent. We noemen degene die u meeneemt uw begeleider.
  • Als het te druk is op uw patiëntenkamer kan de verpleegkundige uw begeleider vragen om in een andere ruimte te wachten. Uw begeleider mag ook niet op de patiëntenkamer blijven als u naar de operatiekamer of onderzoeksafdeling gaat. Uw begeleider kan dan wachten in de wachtkamer op de afdeling. Ook is het mogelijk om naar het bezoekersrestaurant aan de Boulevard gaan. Behalve uw begeleider, kunt u geen bezoek ontvangen op de afdeling Dagbehandeling.
  • Op de afdeling Dagbehandeling is geen 'comfortzorg' mogelijk.
  • De afdeling zorgt, afhankelijk van uw behandeling, voor koffie, thee, soep of lunch (broodmaaltijd).

Op de afdeling Dagbehandeling bezoekt de arts u in principe niet na de ingreep en regelt de verpleegkundige uw ontslag. Wanneer de arts u nog wel wil bezoeken, hoort u dit van de verpleegkundige. Als u een bericht voor uw huisarts mee krijgt, moet u dat uiterlijk de volgende dag bij hem/haar laten bezorgen.

Verhinderd voor uw afspraak?

Mocht u uw afspraak willen verzetten of afzeggen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door; uiterlijk 24 uur van tevoren. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen. Belt u met de afdeling Radiologie, telefoonnummer (073) 553 26 00.

Op de onderzoekskamer

Als u op de onderzoekstafel ligt wordt u aangesloten op een bewakingsmonitor, zodat tijdens de behandeling uw bloeddruk, hartslag en saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) gemeten worden.

Stil blijven liggen

Tijdens de hele behandeling is het van groot belang dat u zo stil mogelijk ligt.

De behandeling

De prostaat-embolisatie wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. U ligt onder steriele lakens.

Prostaat in beeld brengen

De interventieradioloog plaatst een lokale verdoving in de lies en maakt daar een klein sneetje (minder dan een halve centimeter). Hierna prikt de interventieradioloog de slagader in de lies aan en brengt hier een heel dun slangetje (katheter) in. Deze katheter wordt onder röntgendoorlichting en met behulp van het inspuiten van contrastvloeistof, door de slagader naar de prostaat gevoerd. Van de contrastvloeistof kunt u even een warm gevoel in uw buik krijgen. Dat gaat meestal snel over. Vervolgens vindt de embolisatie plaats. Het is mogelijk dat u in beide liezen moet worden geprikt.

Embolisatie

Aangekomen bij het bloedvat, dat de prostaat van bloed voorziet, worden kleine plastic of gelatine korreltjes via de katheter ingebracht. Hierdoor wordt het bloedvat afgesloten en wordt de prostaat geleidelijk aan kleiner. Verwacht wordt dat het plassen verbetert en het eventuele bloeden stopt.

Duur van de behandeling

De hele procedure duurt ongeveer 2 uur. Aangezien u bent opgenomen in het ziekenhuis, gaat u na het onderzoek in uw bed terug naar de verpleegafdeling.

Bedrust

Om nabloedingen te voorkomen, moet u na het onderzoek enige tijd stil in bed blijven liggen. De tijdsduur bedraagt standaard 1 tot 4 uur, maar kan soms anders zijn. Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw lies, polsslag en uw bloeddruk. 

Naar huis

Bent u uitsluitend voor het onderzoek gekomen en zijn er geen redenen om langer in het ziekenhuis te blijven? Dan mag u na de periode van bedrust naar huis.

Laat u ophalen

We adviseren u om u op te laten halen met de auto, om druk op het wondgebied te voorkomen. Ga niet zelf auto rijden. De afstand van de verpleegafdeling naar de uitgang is groot, dus daarom moet u door uw begeleider met een rolstoel worden opgehaald.

De eerste drie dagen na de embolisatie mag u geen inspanningen leveren.

Afspraak

Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor een telefonisch consult bij de interventieradioloog. Deze afspraak is 6 weken na de embolisatie.

Goed drinken

U wordt aangeraden om veel te drinken na het onderzoek (1 tot 1,5 liter). De contrastvloeistof verdwijnt via uw nieren (doordat u moet plassen) uit uw lichaam. Als u een slechte nierfunctie heeft, is het belangrijk om dat te melden bij uw arts. Bij een (te) slechte nierfunctie moeten extra maatregelen genomen worden. 

Voordat de behandeling plaatsvindt worden verdere risico's en mogelijke complicaties met u en de arts besproken tijdens het bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.

Vragen of problemen na uw behandeling? Bel tijdens kantoortijden naar de afdeling Radiologie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 26 00.

Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.