Headerafbeelding
afdelingen kinderafdeling ontvangst opname
Behandeling

Adviezen bij een hersenschudding bij kinderen

De hersenen moeten zelf herstellen van een hersenschudding. Er bestaat geen behandeling om dit herstel te beïnvloeden. 

U krijgt wel een aantal adviezen mee voor uw kind.

Belangrijke informatie

Hier vindt u alle belangrijke informatie voor uw kind.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-197a
Laatste revisie: 1 mei 2020 - 13:21
Belangrijke informatie

Adviezen bij een hersenschudding bij kinderen

Rust

Kinderen geven meestal zelf wel aan hoeveel rust ze nodig hebben. Bij een ernstige hersenschudding hebben kinderen vaak behoefte om meer te slapen. Bij een minder ernstige hersenschudding zoeken de kinderen een rustig plekje. Ze hebben geen behoefte aan veel drukte, lawaai en licht.

Ga in deze periode liever niet een dagje uit, naar bijvoorbeeld het zwembad of pretpark. Als de hoofdpijn vermindert, dan kunt u de activiteiten langzaam uitbreiden. Maar de hoofdpijn mag hierdoor niet verergeren. Wanneer de hoofdpijn helemaal is verdwenen, kan uw kind weer gewoon naar school en snel daarna ook weer sporten. Meestal lukt dit allemaal weer binnen 1 week.

Pijnstilling

  • Geef uw kind géén aspirine. 
  • U kunt in de eerste dagen uw kind wel paracetamol geven tegen de pijn. Door de pijn voldoende te onderdrukken, kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en ’s nachts goed slapen.

Wanneer belt u de arts?

 Treedt er in de eerste dagen of weken een verslechtering op in de toestand van uw kind?

  • Is uw kind plotseling moeilijk te wekken? 
  • Reageert uw kind anders, zoals verward of trager? 
  • Krijgt uw kind veel meer hoofdpijn? 
  • Gaat uw kind meer braken? 

Dan belt u met uw huisarts, de huisartsenpost of met uw behandelend kinderarts of neuroloog.

De arts of verpleegkundige heeft u verteld bij wie u terecht kunt als de toestand van uw kind de eerste dagen of weken sterk verslechtert. Bij overige klachten of vragen belt u uw huisarts.