Headerafbeelding
afdelingen kinderafdeling ontvangst opname
Behandeling

Adviezen bij een hersenschudding bij kinderen

Een hersenschudding bij kinderen ontstaat door een ongeval of klap tegen het hoofd. Bij een hersenschudding worden de hersenen korte tijd door elkaar geschud.

Uw kind heeft daarbij even het bewustzijn verloren en/of er is sprake van geheugenverlies. Het bewustzijnsverlies kan enkele seconden aanhouden tot maximaal 30 minuten.

Belangrijke informatie

Hier vindt u belangrijke informatie voor uw kind.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-197
Laatste revisie: 2 september 2021 - 14:55
Belangrijke informatie

Adviezen bij een hersenschudding bij kinderen

Heel soms komt het voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten dit zou kunnen gebeuren.

Is uw kind volledig bij bewustzijn gebleven? Dan is er alleen sprake van hoofdletsel. Bij hoofdletsel treden er vaak minder klachten op dan bij een hersenschudding.

Geheugenverlies

Van het ongeval zelf, en van enige tijd daarvóór, kan uw kind zich mogelijk niets meer herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug.

Ook is het mogelijk dat uw kind zich niets herinnert van de periode ná het ontstaan van het letsel. Dit noemen we posttraumatische amnesie (PTA), en kan enige tijd aanhouden. Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, verdwijnt de PTA achteraf meestal niet. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen. Hoe ernstiger het traumatisch hersenletsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren.

De hersenen moeten zelf herstellen van een hersenschudding. Er bestaat geen behandeling om dit herstel te beïnvloeden.

Wekadvies

Als uw kind jonger is dan 6 jaar, kunt u het advies krijgen om uw kind de eerste 24 uur na het ongeval om de 1 à 2 uur te wekken. Zowel overdag als ’s nachts. Overtuig uzelf ervan dat uw kind elke keer volledig aanspreekbaar is en nog weet waar hij of zij is. Op die manier kunt u een eventuele complicatie bij uw kind snel herkennen.

 • Wordt uw kind op andere wijze dan gebruikelijk wakker? Is uw kind moeilijk te wekken? Reageert hij of zij anders, zoals verward of trager?
 • Of is uw kind buiten bewustzijn geraakt?
 • Telkens moet braken.

Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp of bel 112.

Braakt uw kind, overleg dan met de afdeling Spoedeisende Hulp of u naar het ziekenhuis terug moet komen.

Een hersenschudding gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken kan uw kind last hebben van zogenaamde posttraumatische klachten. Dit zijn klachten die optreden na een ongeval (trauma).

Dit is heel normaal en meestal niets om u zorgen over te maken. De klachten worden meestal vanzelf minder. Hieronder volgt een overzicht van verschijnselen waar uw kind nog enige tijd last van kan hebben:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • moeite met aandachts- en inspanningstaken
 • sneller vermoeid zijn, slaperigheid
 • sneller geïrriteerd zijn
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • oorsuizen en gehoorverlies

Gevolgen op de lange termijn

De klachten worden meestal vanzelf minder. Bij een kleine groep kinderen kunnen de klachten langer dan 6 maanden blijven bestaan. Is dat bij uw kind zo? Dan is het goed om naar uw huisarts te gaan. De huisarts kan uw kind zo nodig verwijzen naar een kinderarts of neuroloog. Deze kan dan bekijken of het zinvol is om aanvullend onderzoek te doen naar de aard van de klachten van uw kind.

Rust

Kinderen geven meestal zelf wel aan hoeveel rust ze nodig hebben. Bij een ernstige hersenschudding hebben kinderen vaak behoefte om meer te slapen. Bij een minder ernstige hersenschudding zoeken de kinderen een rustig plekje. Ze hebben geen behoefte aan veel drukte, lawaai en licht.

Ga in deze periode liever niet een dagje uit, naar bijvoorbeeld het zwembad of pretpark. Als de hoofdpijn vermindert, dan kunt u de activiteiten langzaam uitbreiden. Maar de hoofdpijn mag hierdoor niet verergeren. Wanneer de hoofdpijn helemaal is verdwenen, kan uw kind weer gewoon naar school en snel daarna ook weer sporten. Meestal lukt dit allemaal weer binnen 1 week.

Pijnstilling

 • Geef uw kind géén aspirine. 
 • U kunt in de eerste dagen uw kind wel paracetamol geven tegen de pijn. Door de pijn voldoende te onderdrukken, kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en ’s nachts goed slapen. 

Wanneer belt u de arts?

 Treedt er in de eerste dagen of weken een verslechtering op in de toestand van uw kind?

 • Is uw kind plotseling moeilijk te wekken? 
 • Reageert uw kind anders, zoals verward of trager? 
 • Krijgt uw kind veel meer hoofdpijn? 
 • Gaat uw kind meer braken? 

Dan belt u met uw huisarts, de huisartsenpost of met uw behandelend kinderarts of neuroloog.

De arts of verpleegkundige heeft u verteld bij wie u terecht kunt als de toestand van uw kind de eerste dagen of weken sterk verslechtert. Bij overige klachten of vragen belt u uw huisarts.