Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Verpleegafdeling Neurologie

De verpleegafdeling Neurologie is bedoeld voor patiënten met een neurologische aandoening.

U kunt opgenomen worden op de verpleegafdeling Neurologie om te herstellen, te revalideren en om te leren gaan met uw ziekte. Als herstel niet meer mogelijk is, kunnen patiënten menswaardig sterven op de afdeling.

Op de afdeling is ook een Neuro Care Unit aanwezig. Op deze unit worden patiënten opgenomen direct na een beroerte. Patiënten die na een TIA zijn doorverwezen door hun huisarts komen voor verder onderzoek op de TIA Unit.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Meer informatie

Code AFD-034
Laatste revisie: 1 mei 2023 - 15:17
Over deze verpleegafdeling

Verpleegafdeling Neurologie

Wie werken hier?

Op de verpleegafdeling Neurologie werken artsen, artsen in opleiding, physician assistants, (leerling-) verpleegkundigen, unithoofden, verpleegkundig coördinatoren, verzorgenden, zorgassistenten, afdelingssecretaresses en medewerkers van de paramedische dienst (fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut etc.).

Informatie voor de familie

U heeft een actieve rol in uw behandeling. Goede communicatie, informatievoorziening en samenwerking zijn van groot belang voor u en uw naasten. Spreek met uw familie af, wie de contactpersoon voor het ziekenhuis is. Het is van belang dat de contacten met het ziekenhuis door één persoon worden verzorgd. Deze contactpersoon kan, als daar behoefte aan is, de afdeling bellen voor inlichtingen.