Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

TIA Unit

De TIA Unit bevindt zich op verpleegafdeling Neurologie. De TIA Unit is bedoeld voor patiënten die na een verdenking op een TIA zijn doorverwezen door hun huisarts voor verder onderzoek.

Op de TIA Unit kijken we of het een TIA is geweest en welke oorzaken daarbij kunnen horen. U krijgt hiervoor een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken worden in 1 dagdeel gedaan. We proberen ervoor te zorgen dat we uiterlijk om 14.00 uur de uitslagen van de onderzoeken met u bespreken.

De arts onderzoekt ook of u inderdaad een TIA heeft gehad. Dit gebeurt door een gesprek (anamnese) met de arts en een neurologisch onderzoek.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Aandoeningen
Bekijk aandoeningen

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Code NEU-055
Laatste revisie: 7 juni 2023 - 14:06
Over deze verpleegafdeling

TIA Unit

Ondersteuning door familielid of naaste

We verzoeken u op deze dag een familielid, naaste of kennis mee te nemen om u te ondersteunen.

Auto rijden

U mag zelf geen autorijden. Zolang gedacht wordt dat u mogelijk een TIA heeft geldt een rijverbod van 2 weken.

Vragenlijst invullen

Mogelijk moet u een vragenlijst invullen. Deze wordt dan voor u klaargezet in uw MijnJBZ. Wij vragen u om de vragenlijst in te vullen voor uw bezoek aan de TIA Unit. Lukt dat niet dan vult de verpleegkundige de vragenlijst samen met u in.

Waar meldt u zich?

Op de dag van uw afspraak meldt u zich om 07.45 uur bij de bloedafname.

Na het bloedprikken vragen we u te wachten bij de lange houten tafel in de wachtkamer van de bloedafname. Daar wordt u opgehaald door een vrijwilliger die u naar de andere onderzoeken brengt. Tussen de onderzoeken door en als alle onderzoeken klaar zijn, brengt de vrijwilliger u naar de TIA Unit op afdeling C7 Noord.

Welke onderzoeken krijgt u?

Tijdens deze dag krijgt u de volgende onderzoeken:

Tijdens uw verblijf op de TIA Unit is er een vrijwilliger aanwezig. Een verpleegkundige komt langs om een aantal controles bij u te doen, zoals het meten van uw bloeddruk, hartslag, temperatuur en zuurstofgehalte in uw bloed. Met vragen over de onderzoeken en eventuele andere vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Mogelijk heeft  u voor uw afspraak op de TIA unit het verzoek gekregen om via MijnJBZ een vragenlijst in te vullen. Heeft u geen vragenlijst via MijnJBZ gekregen of heeft u deze niet ingevuld, dan bespreekt de verpleegkundige de vragenlijst met 

Neuroloog

‘s Middags na deze onderzoeken bezoekt u de neuroloog voor een lichamelijk onderzoek. De neuroloog bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met u en legt uit wat er verder gaat gebeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden, u krijgt:

  • medicijnen;
  • aanvullend bloedonderzoek;
  • een vervolgafspraak voor verder onderzoek van de halsslagaders;
  • een doorverwijzing naar een cardioloog;
  • een controleafspraak bij de neuroloog of verpleegkundig specialist;
  • een afspraak voor een ingreep aan de halsslagaders.