Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

TIA Unit

De TIA Unit bevindt zich op verpleegafdeling Neurologie. De TIA Unit is bedoeld voor patiënten die na een TIA zijn doorverwezen door hun huisarts voor verder onderzoek.

Op de TIA Unit gaan we na wat de oorzaak is van de TIA die u heeft doorgemaakt. U krijgt hiervoor een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken worden op 1 dag gedaan. We proberen ervoor te zorgen dat u aan het einde van de dag ook de uitslagen van de onderzoeken krijgt.

De arts onderzoekt ook of u inderdaad een TIA heeft gehad. Dit gebeurt door een gesprek (anamnese) met de arts en een neurologisch onderzoek.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Aandoeningen
Bekijk aandoeningen

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Code NEU-055
Laatste revisie: 29 november 2022 - 10:58
Over deze verpleegafdeling

TIA Unit

Nuchter zijn

In verband met bloedonderzoek moet u vanaf 24.00 uur ‘s nachts nuchter zijn. Ook uw medicijnen mag u niet innemen, neem deze wel mee naar het ziekenhuis. U mag wel water en thee drinken. In de loop van de ochtend krijgt u op de TIA Unit een ontbijt aangeboden. U kunt dan ook uw medicijnen innemen die u meegebracht heeft.

Ondersteuning door familielid of naaste

We verzoeken u op deze dag een familielid, naaste of kennis mee te nemen om u te ondersteunen. Voor u beiden is er een lunch op de TIA Unit.

Auto rijden

U mag zelf geen autorijden. Zolang gedacht wordt dat u mogelijk een TIA heeft geldt een rijverbod van 2 weken.

Waar meldt u zich?

Op de dag van uw afspraak meldt u zich om 07.45 uur bij de bloedafname. Na de onderzoeken brengt een vrijwilliger u naar de TIA Unit.

Welke onderzoeken krijgt u?

Tijdens deze dag krijgt u de volgende onderzoeken:

Tijdens uw verblijf op de TIA Unit is er een vrijwilliger aanwezig. Met vragen over de onderzoeken en eventuele andere vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Neuroloog

‘s Middags na deze onderzoeken bezoekt u de neuroloog voor een lichamelijk onderzoek. De neuroloog bespreekt de onderzoeksuitslagen met u en legt uit wat er verder gaat gebeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden, u krijgt:

  • medicijnen;
  • aanvullend bloedonderzoek;
  • een vervolgafspraak voor verder onderzoek van de halsslagaders;
  • een doorverwijzing naar een cardioloog;
  • een controleafspraak bij de neuroloog of verpleegkundig specialist;
  • een afspraak voor een ingreep aan de halsslagaders.