Bezoektijden

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan,  is onze bezoekregeling aangepast. Hieronder leest u wat de regels zijn voor bezoek.

 • Patiënten mogen dagelijks maximaal 2 bezoekers ontvangen tijdens het dagelijkse bezoekuur. Op de corona-cohort afdeling en corona-isolatiekamers telt een kind ook als bezoeker, ongeacht de leeftijd van het kind. Op de gewone verpleegafdelingen telt een kind jonger dan 13 jaar niet mee als bezoeker. Daar mag per dag 1 kind onder de 13 jaar mee komen met de andere 2 bezoekers.
 • Het bezoekuur duurt maximaal 1,5 uur per dag. 
 • De patiënt en zijn contactpersoon horen op de verpleegafdeling hoe laat het bezoekuur voor hen is.
 • De tijden waarbinnen de patiënt gedurende de 1,5 uur bezoek kan ontvangen, zijn: 
  • Van maandag tot en met vrijdag tussen 16.30 - 20.00 uur.
  • In het weekend (zaterdag en zondag)  tussen 13.00 - 17.00 uur.
 • Binnen de bezoektijden mogen bezoekers elkaar niet afwisselen.

Een aantal afdelingen heeft andere bezoektijden, bekijk de pagina van de afdeling voor meer informatie:

Maatregelen en uitzonderingen

Uitzonderingen op onze aangepaste bezoekregeling

 • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. Familieleden mogen elkaar afwisselen. We vragen hen om dit buiten het ziekenhuis te doen. Dit in verband met de rust en het afstand houden op de gang.
 • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, is de bezoekregeling ruimer. Dit bespreken we met de contactpersoon.
 • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit noodzakelijk is voor het revalidatieproces.

Maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen

 • Bij de ingang van het ziekenhuis screenen we iedere bezoeker op klachten die kunnen wijzen op corona. U kunt ook thuis alvast een vragenlijst invullen, zodat u snel door de screening kan. Vul op de dag dat u naar het ziekenhuis komt de vragenlijst in via: www.jbz.nl/screening.
 • Mensen die klachten hebben of in thuisisolatie zijn, mogen niet op bezoek komen.
 • Bezoekt u een patiënt op een verpleegafdeling? Dan krijgt u bij binnenkomst in het ziekenhuis een medisch mondneusmasker. Dit masker draagt u, totdat u het ziekenhuis weer verlaat.
 • Bij de hoofdingang en op andere plaatsen in het ziekenhuis staan dispensers met handalcohol.
 • We geven met lijnen en pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Wij vragen iedereen in het ziekenhuis 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Is de ruimte wat krapper, wacht dan even op de ander.
 • De contactpersoon van de familie krijgt een brief met instructies voor het bezoek, of wordt telefonisch ingelicht.
 •  Onze hostessen herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen. Ook zijn er stickers op de vloer en hangen er posters.

Aangepast per 7 juni 2021

Code NHZ-015
Laatste revisie: 7 juni 2021 - 16:01