Bezoektijden

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, is onze bezoekregeling aangepast. Hieronder leest u wat de regels zijn voor bezoek. 

 • Patiënten mogen dagelijks maximaal 2 bezoekers ontvangen tijdens het dagelijkse bezoekuur. Een kind, mantelzorger of tolk telt ook als een bezoeker.
 • Het dagelijkse bezoekuur duurt 1,5 uur. De patiënt en de contactpersoon van de patiënt horen op de verpleegafdeling hoe laat dit bezoekuur voor hen is. Let op:
  • Van maandag tot en met vrijdag is dit in de avond.
  • In het weekend (zaterdag en zondag) is dit in de middag.
 • Om de 1,5 meter regel beter te kunnen waarborgen mogen 2 bezoekers alleen tegelijkertijd op bezoek komen als zij huisgenoten zijn. Anders vragen wij deze bezoekers elkaar af te wisselen (buiten het ziekenhuis).
 • Binnen de bezoektijden mogen de bezoekers maximaal 1,5 uur blijven. Zij mogen niet afwisselen met nog weer andere bezoekers.

 

Een aantal afdelingen heeft andere bezoektijden, bekijk de pagina van de afdeling voor meer informatie:

Maatregelen en uitzonderingen

Uitzonderingen op onze aangepaste bezoekregeling

 • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. Familieleden mogen elkaar afwisselen. We vragen hen om dit buiten het ziekenhuis te doen. Dit in verband met de rust en het afstand houden op de gang.
 • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, is de bezoekregeling ruimer. Dit bespreken we met de contactpersoon.
 • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit noodzakelijk is voor het revalidatieproces.

Maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen

 • Bij de ingang van het ziekenhuis screenen we iedere bezoeker op klachten die kunnen wijzen op corona. U kunt ook thuis alvast een vragenlijst invullen, zodat u snel door de screening kan. Vul op de dag dat u naar het ziekenhuis komt de vragenlijst in via: www.jbz.nl/screening.
 • Mensen die klachten hebben of in thuisisolatie zijn, mogen niet op bezoek komen.
 • Als iemand met klachten bij uitzondering toch op bezoek mag komen (bijvoorbeeld om te waken bij een stervende), krijgt deze bezoeker bij de ingang een mondneusmasker.
 • Bij de hoofdingang en op andere plaatsen in het ziekenhuis staan dispensers met handalcohol.
 • We geven met lijnen en pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Wij vragen iedereen in het ziekenhuis 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Is de ruimte wat krapper, wacht dan even op de ander.
 • De contactpersoon van de familie krijgt een brief met instructies voor het bezoek, of wordt telefonisch ingelicht.
 •  Onze hostessen herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen. Ook zijn er stickers op de vloer en hangen er posters.
Code NHZ-015
Laatste revisie: 4 januari 2021 - 09:22