Bezoektijden

Om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben we onze bezoekregeling moeten aanpassen. Hieronder leest u wat de regels zijn voor bezoek. 

Hoevaak mag u bezoek ontvangen?

Patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mogen 1 keer per 2 dagen bezoek ontvangen. Dit geldt ook voor patiënten op een Corona-afdeling of op de Intensive Care.

Hoeveel bezoekers mag u ontvangen?

U mag 1 bezoeker ontvangen.

Op welke tijden mag u bezoek ontvangen?

De contactpersoon van de familie hoort bij opname op welke dag en tijd de bezoeker welkom is. Door de week spreken we een tijd af tussen 17.00 - 21.00 uur 's avonds. In het weekend en op feestdagen is bezoek ook ’s middags mogelijk tussen 12.00 - 16.00 uur.

Hoe lang mag het bezoek duren?

Het bezoek mag maximaal 1 uur duren en kan alleen op een vooraf afgesproken tijd. 

Welke maatregelen nemen we om het bezoek veilig te laten verlopen?

 • Bij de ingang van het ziekenhuis screenen we iedere bezoeker op klachten die kunnen wijzen op Corona.
 • Mensen die klachten hebben of in thuisisolatie zijn, mogen niet op bezoek komen.
 • Als iemand met klachten bij uitzondering toch op bezoek mag komen (bijvoorbeeld om te waken bij een stervende), krijgt deze bezoeker bij de ingang een mondneusmasker.
 • Bij de hoofdingang en op andere plaatsen in het ziekenhuis staan dispensers met handalcohol.
 • We geven met lijnen en pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Wij vragen iedereen in het ziekenhuis anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Is de ruimte wat krapper, wacht dan even op de ander.
 • De contactpersoon van de familie krijgt een brief met instructies voor het bezoek, of wordt telefonisch ingelicht.
 •  Onze hostessen herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen. Ook zijn er stickers op de vloer en hangen er posters.

Welke uitzonderingen gelden er op onze aangepaste bezoekregeling?

 • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. De behandelaar kan uit menselijkheid van deze regel afwijken.
 • Er mogen 2 ouders of voogden aanwezig zijn bij een minderjarige die opgenomen is.
 • Bij een bevalling mag uitsluitend de partner aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een partner mag een andere naaste deze rol vervullen.
 • Op de Couveuseafdeling mag de partner of 1 andere naaste aanwezig zijn bij een gezonde moeder.
 • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, is de bezoekregeling ruimer. Dit bespreken we met de contactpersoon.
 • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit noodzakelijk is voor het revalidatieproces.
Code NHZ-015
Laatste revisie: 18 mei 2020 - 12:18