Bezoektijden

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, is onze bezoekregeling aangepast. Hieronder leest u wat de regels zijn voor bezoek. 

Patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mogen dagelijks 2 bezoekers ontvangen. Deze bezoekers mogen niet afwisselen met nieuwe bezoekers.

De bezoektijden zijn dagelijks tussen 17.00 - 21.00 uur 's avonds. In het weekend is er een extra bezoektijd tussen 12.00 - 16.00 uur, eveneens voor 2 bezoekers per patiënt.

Een aantal afdelingen heeft andere bezoektijden dan hierboven aangegeven, bekijk de pagina van de afdeling voor meer informatie:

Maatregelen en uitzonderingen

Uitzonderingen op onze aangepaste bezoekregeling

 • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. Familieleden mogen elkaar afwisselen. We vragen hen om dit buiten het ziekenhuis te regelen.
 • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, is de bezoekregeling ruimer. Dit bespreken we met de contactpersoon.
 • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit noodzakelijk is voor het revalidatieproces.

Maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen

 • Bij de ingang van het ziekenhuis screenen we iedere bezoeker op klachten die kunnen wijzen op corona. U kunt ook thuis alvast een vragenlijst invullen, zodat u snel door de screening kan. Vul op de dag dat u naar het ziekenhuis komt de vragenlijst in via: www.jbz.nl/screening.
 • Mensen die klachten hebben of in thuisisolatie zijn, mogen niet op bezoek komen.
 • Als iemand met klachten bij uitzondering toch op bezoek mag komen (bijvoorbeeld om te waken bij een stervende), krijgt deze bezoeker bij de ingang een mondneusmasker.
 • Bij de hoofdingang en op andere plaatsen in het ziekenhuis staan dispensers met handalcohol.
 • We geven met lijnen en pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Wij vragen iedereen in het ziekenhuis anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Is de ruimte wat krapper, wacht dan even op de ander.
 • De contactpersoon van de familie krijgt een brief met instructies voor het bezoek, of wordt telefonisch ingelicht.
 •  Onze hostessen herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen. Ook zijn er stickers op de vloer en hangen er posters.
Code NHZ-015
Laatste revisie: 4 augustus 2020 - 16:15