Planten, tafeltje, stoelen en een bank in de familiewachtkamer van de afdeling Cardiologie

Informatie voor patiënt en/of familie bij opname op de afdeling Cardiologie

U bent opgenomen of er is een familielid/naaste van u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hieronder vindt u informatie die belangrijk kan zijn.

Informatie voor familie/naaste

Bezoek

U of uw familielid/naaste is opgenomen op verpleegafdeling A2 Zuid
Bezoekadres: Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch

Kamernummer: ...................

Bezoektijden: dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Het afwisselen van bezoek is helaas niet toegestaan.

Voor de rust van de patiënten vragen wij u met niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek te komen.

Als u wilt kunt u de gratis website www.ziekenhuisplanner.nl gebruiken om af te spreken wie wanneer op bezoek gaat.

Informatie via de contactpersoon

Medewerkers van het ziekenhuis mogen alleen informatie aan u geven als uw familielid/naaste daar toestemming voor heeft gegeven. Dit heeft te maken met de privacy. Bij opname op de verpleegafdeling vraagt de verpleegkundige uw familielid/naaste om 1 of 2 contactpersonen door te geven.

Wij willen graag dat alle contact en vragen om informatie via de contactpersoon gaan. Zijn er meer personen die informatie willen en mogen krijgen? Dan is het de bedoeling dat zij die informatie van de contactpersoon krijgen die uw familielid/naaste heeft doorgegeven. De verpleegkundigen geven alleen informatie die over verpleegkundige zaken gaan. Medische informatie, zoals de uitslag van een onderzoek of operatie geeft de arts en de arts-assistent (basis arts eventueel in opleiding tot specialist).

Afspraak maken met arts of verpleegkundige

  • Als u een afspraak wilt maken met de arts of arts-assistent, dan kan dat via de verpleegkundige van de afdeling.

Telefoon en/of televisie

Uw familielid/naaste en u kunnen gratis gebruik maken van deze diensten.

Maaltijden

Goed eten is erg belangrijk als u ziek bent. Daarom bieden wij ‘Ons menu voor u’ aan. U mag zelf kiezen wat u eet, wanneer, hoe vaak en met wie.

Bestellen kan telefonisch tussen 07.00 en 18.15 uur, telefoonnummer (073) 553 40 00. Bezoek kan tegen betaling mee eten. Meer informatie over ‘Ons menu van u’ ontvangt u van uw verpleegkundige.

Post

Wilt u een kaart of brieven aan de patiënt sturen. Gebruik dan het volgende adres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Afdeling A2 Zuid, Cardiologie
Naam patiënt
Postbus 90153
5200 ME ’s-Hertogenbosch.

Parkeren

Parkeren kan tegen betaling in de parkeergarage of op het parkeerterrein van Jeroen Bosch Parking. De betaalautomaten accepteren muntgeld, bankbiljetten en pinpas.

Verwachte ontslagdatum en ontslag

Verwachte Ontslag Datum (VOD)

Tijdens uw opname, bespreekt de arts met u, op welke datum u waarschijnlijk weer naar huis kunt gaan (met ontslag). Dit noemen we de verwachte ontslagdatum. De arts bespreekt dit soms al tijdens de 1e visite met u. Het bepalen van deze datum geeft u en uw naasten duidelijkheid. U weet hoe lang u waarschijnlijk nog in het ziekenhuis moet blijven. Tijdens iedere visite met de arts bekijken we of de verwachte ontslagdatum nog haalbaar is. Als de datum wordt aangepast, dan hoort u wat daar de reden van is. Samen zorgen we ervoor dat u in het ziekenhuis blijft opgenomen zolang dat nodig is: niet korter en niet langer.

Ontslag

Als u met ontslag mag is dit bij voorkeur voor 10.00 uur. De apothekersassistent komt bij u langs om uw medicijnen te bespreken en deze aan u te geven. Daarna heeft u nog een ontslaggesprek met de verpleegkundige en krijgt u zo nodig ontslagpapieren mee.

Opleidingsziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandelt wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Uw persoons- en medische gegevens

Als u patiënt bent in het Jeroen Bosch Ziekenhuis houden wij uw persoonlijke en medische gegevens bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Aan dit EPD is een beveiligde website gekoppeld: MijnJBZ.

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien?

Code CAR-134
Laatste revisie: 19 september 2023 - 11:09