Aandoening

Stressincontinentie voor urine

Incontinentie is het ongewild verliezen van urine, waarbij dit voor hygiënische en sociale problemen zorgt. Hoeveel of hoe vaak er urine wordt verloren, is niet doorslaggevend. Want iedereen ervaart dit weer anders.

Bij stressincontinentie verliest u urine bij inspanning. U kunt uw niet goed ophouden als u moet hoesten, lachen, bukken, tillen, etc. U verliest urine zonder dat u aandrang voelt. 

Code URO-085
Laatste revisie: 19 oktober 2022 - 16:26