Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

CPAP-behandeling

Wanneer u het Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) heeft, is een CPAP-behandeling 1 van de mogelijkheden.

Slaapapneu is een indicatie om te starten van de CPAP-therapie in de nacht. CPAP staat voor Continues Positive Air Pressure. Een CPAP-apparaat houdt door middel van druk de bovenste luchtwegen open. Deze druk wordt via een masker op uw gezicht in uw luchtwegen geblazen. In het begin is het wennen om met de apparatuur en het masker te slapen. Tijdens de CPAP-therapie wordt u ondersteund door een team van slaapverpleegkundigen en medewerkers van de firma Vivisol.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-096
Laatste revisie: 20 februari 2023 - 16:58
Hoe verloopt de behandeling?

CPAP-behandeling

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Proefperiode CPAP-therapie

Uw therapie begint met een proefperiode van ongeveer 3 maanden. De proefperiode is heel belangrijk voor de latere resultaten van de behandeling.

Tijdens deze periode onderzoeken we of:

 • De druk goed is ingesteld. Zo nodig wordt de druk aangepast.
 • U het masker goed kunt gebruiken. Als dat nodig is krijgt u een ander masker.
 • U last heeft van bijwerkingen door de CPAP-therapie en hoe deze behandeld kunnen worden.
 • Het type apparaat dat u gebruikt bij u past. Zo nodig krijgt u een ander type CPAP.

Aan het einde van de proefperiode kijken we of CPAP-therapie bij u goed werkt. Hierbij kijken we of:

 • het aantal apneus en hypopneus is gedaald;
 • u minder last heeft van uw klachten;
 • hoeveel nachten per week en hoeveel uren per nacht u het CPAP apparaat gebruikt.

Als de proefperiode succesvol is verlopen, kunt u het CPAP-apparaat blijven gebruiken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Het aanmeten van het CPAP-apparaat

 • De Vivosol- medewerker meet bij u het CPAP-apparaat aan.
 • Tijdens deze afspraak stelt de Vivosol- medewerker uw CPAP-apparaat in.
 • Daarnaast krijgt u uitleg over het gebruik en schoonmaak van het CPAP-apparaat.
 • De Vivosol- medewerker zoekt met u naar een masker dat voor u het beste werkt en het prettigste zit.

Het aanmeten van het CPAP-apparaat duurt ongeveer 1 uur.

CPAP-apparaat en masker meenemen

Het is belangrijk dat u bij elke afspraak uw CPAP-apparaat en masker meebrengt. De Vivosol- medewerker leest het apparaat uit en past zo nodig de instellingen aan. Zo kunnen wij direct inspelen op uw problemen. Kost dit meer tijd, dan wordt er met u een vervolgafspraak gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een maskeraanpassing.

Het uitlezen van het CPAP-apparaat

 • Na een aantal weken komt u met uw CPAP-apparaat en het masker terug op de polikliniek Longgeneeskunde.
 • De Vivosol- medewerker leest de gegevens van uw CPAP-apparaat uit en maakt een verslag voor de longarts of longverpleegkundige.
 • De Vivosol- medewerker bespreekt nog een keer het schoonmaken van het apparaat met u.
 • Ook kijkt hij/zij naar lekkage van uw masker.
 • Na deze afspraak heeft u meestal nog een afspraak bij de longverpleegkundige of de longarts om te bespreken of de behandeling werkt.

Het uitlezen van het CPAP-apparaat duurt 20 minuten. Een maskeraanpassing duurt ongeveer 30 minuten.

Uitlezen CPAP-apparaat op afstand

Uw CPAP-apparaat is op afstand uit te lezen via Airview. Hierdoor kan de longverpleegkundige of Vivosol- medewerker eventueel een instelling veranderen.

Tijdens het intakegesprek bespreekt de longverpleegkundige met u of u akkoord gaat met het uitlezen op afstand. Als u akkoord bent dan moet u een formulier ondertekenen om toestemming te geven.

 • Heeft u vragen over uw afspraak? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.
 • Heeft u technische vragen over uw CPAP-apparaat? Dan kunt u ook contact opnemen met de firma Vivisol, telefoonnummer (013) 523 10 20.