Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

CPAP-behandeling

Wanneer u het Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) heeft, is een CPAP-behandeling 1 van de mogelijkheden.

CPAP staat voor Continues Positive Air Pressure. Een CPAP-apparaat is een apparaat dat door middel van druk de bovenste luchtwegen open houdt. Deze druk wordt via een masker op uw gezicht in uw luchtwegen geblazen. In het begin is het wennen om met de apparatuur en het masker te slapen. De longarts en longverpleegkundige begeleiden u bij het instellen en controleren van de CPAP-therapie.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-096
Laatste revisie: 15 juni 2020 - 16:19
Hoe verloopt de behandeling?

CPAP-behandeling

CPAP-apparaat en masker meenemen

Het is belangrijk dat u bij elke afspraak uw CPAP-apparaat en masker meebrengt. De longfunctieanalist leest het apparaat uit en past zo nodig de instellingen aan. Zo kunnen wij direct inspelen op uw problemen. Kost dit meer tijd? Dan maakt de longfunctieanalist een vervolgafspraak met u. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een maskeraanpassing.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Het aanmeten van het CPAP-apparaat

 • De longfunctieanalist meet bij u het CPAP-apparaat aan.
 • Tijdens deze afspraak stelt de longfunctieanalist uw CPAP-apparaat in.
 • Daarnaast krijgt u uitleg over het gebruik en schoonmaak van het CPAP-apparaat.
 • De longfunctieanalist zoekt met u naar een masker dat voor u het beste werkt en het prettigste zit.

Het aanmeten van het CPAP-apparaat duurt ongeveer 1 uur.

Het uitlezen van het CPAP-apparaat

 • Na een aantal weken komt u met uw CPAP-apparaat en het masker terug op de afdeling Longfunctie.
 • De longfunctieanalist leest de gegevens van uw CPAP-apparaat uit en maakt een verslag voor de longarts of longverpleegkundige.
 • De longfunctieanalist bespreekt nog een keer het schoonmaken van het apparaat met u.
 • Ook kijkt hij/zij naar lekkage van uw masker.
 • Na deze afspraak heeft u meestal nog een afspraak bij de longverpleegkundige of de longarts om te bespreken of de behandeling werkt.

Het uitlezen van het CPAP-apparaat duurt 20 minuten. Een maskeraanpassing duurt ongeveer 30 minuten.

 • Heeft u vragen over uw afspraak? Dan kunt u bellen met de longverpleegkundige, telefoonnummer (073) 553 30 46. Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur en van 13.00 tot 13.30 uur.
 • Heeft u technische vragen over uw CPAP-apparaat? Dan kunt u ook contact opnemen met de firma Vivisol, telefoonnummer (013) 523 10 21.