Headerafbeelding
Gesprek in spreekkamer polikliniek
Afdeling

Spreekuur verpleegkundig specialist nefrologie

Het spreekuur van de verpleegkundig specialist nefrologie (nierziekten) is bedoeld voor patiënten met chronische nierschade, nierfalen of andere chronische nieraandoeningen. 

De verpleegkundig specialist verleent zowel medische als verpleegkundige zorg en psychosociale ondersteuning aan patiënten met chronische nierschade en hun naasten. Wij kijken niet alleen naar uw lichamelijke klachten, maar ook naar hoe het geestelijk en sociaal gezien met u gaat. Onze behandeling verloopt altijd in samenspraak met u en is gericht op kwaliteit van leven.

Lees meer

De verpleegkundig specialist nefrologie loopt daarnaast ‘dialysevisite’ bij verschillende groepen dialysepatiënten tijdens de dialyse.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Aandoeningen
Bekijk aandoeningen

Informatie over het spreekuur

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
M.A.J. Schuurmans
Verpleegkundige in opleiding tot specialist
Silvia Maas
S.P.M. Maas
Verpleegkundig specialist
Bekijk ons team

Betrokken afdelingen

Code INT-650
Laatste revisie: 22 november 2023 - 09:52
Informatie over het spreekuur

Spreekuur verpleegkundig specialist nefrologie

U bent voor uw nierziekte onder behandeling van de nefroloog. Wanneer uw nierfunctie verder achteruitgaat, meldt de nefroloog u aan voor het spreekuur van de verpleegkundig specialist nefrologie. U komt dan afwisselend bij de nefroloog of verpleegkundig specialist.

U heeft ongeveer 2 keer per jaar een afspraak met de verpleegkundig specialist, zo nodig vaker. Deze afspraak vindt plaats op de polikliniek Nefrologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en duurt ongeveer een half uur.

 • Na elke afspraak op de polikliniek krijgt u een formulier mee voor bloed- en urineonderzoek voor de volgende afspraak, of ontvangt deze per post thuis.
 • Als het mogelijk is, krijgt u direct een vervolgafspraak mee en anders krijgt u deze per post of via MijnJBZ toegestuurd.

Lichamelijke klachten

We bespreken uw lichamelijke klachten met u. Bijvoorbeeld:

 • het vasthouden van vocht of benauwdheid;
 • eventuele problemen met plassen;
 • klachten die kunnen samenhangen met de hoeveelheid afvalstoffen in het bloed zoals misselijkheid, braken, vermoeidheid, kouwelijkheid, rusteloze benen of jeuk.

Als u problemen ervaart op het gebied van seksualiteit en intimiteit kunt u dit ook met ons bespreken.

Psychosociale situatie

We bespreken ook uw psychosociale situatie met u. Bijvoorbeeld:

 • wie is belangrijk voor u;
 • hoe gaat u om met uw chronische nierziekte en eventuele achteruitgang?

Als u en/of uw naasten dit wensen kunnen we u en /of uw naasten doorverwijzen naar de medisch maatschappelijk werker.

Algeheel functioneren

We bespreken uw algeheel functioneren. Bijvoorbeeld:

 • in hoeverre u uw algemene dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren;
 • of u voldoende beweegt;
 • welke medicijnen u gebruikt en hoe dit gaat;
 • of u vragen heeft over voeding en dieet. Als het nodig is, kunnen we u doorverwijzen naar een gespecialiseerde diëtist.

Onderzoek en behandeling

De verpleegkundig specialist meet uw bloeddruk en beoordeelt of u vocht vasthoudt.

We bespreken de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek met u en van eventueel aanvullend overig onderzoek. Op basis van alle gegevens vragen we zo nodig extra onderzoek aan of starten een behandeling.

We praten ook met u over mogelijke keuzes als nierfunctievervangende behandelingen (hemodialyse, peritoneaal dialyse, niertransplantatie) of conservatieve behandeling. Hier bestaat een uitgebreid voorlichtingstraject voor. De nefroloog of verpleegkundig specialist bespreekt met u wanneer het nodig is het voorlichtingstraject in te zetten. Als u vragen heeft voorafgaand aan, tijdens of na dit traject, dan kunt u deze met de verpleegkundig specialist bespreken. Het hele behandelteam ondersteunt u in het maken van uw behandelkeuze.

Het kan in uw ziekteproces steunend zijn om samen een toekomstplan op te stellen voor de laatste fase van uw leven. U kunt dit tijdig met een verpleegkundig specialist of nefroloog bespreken. We leggen uw wensen en verwachtingen dan vast voor een mogelijke situatie waarbij u (plotseling) niet meer in staat bent dit zelf aan te geven.

Afspraken en herhaalrecepten

Voor het maken of verzetten van afspraken, of het aanvragen van herhaalrecepten, belt u de polikliniek Nefrologie.

Via MijnJBZ kunt u ook een herhaalrecept aanvragen. U logt in met uw DigiD.