Aandoening

Hoge bloeddruk in de zwangerschap (zwangerschapshypertensie)

Hoge bloeddruk kan de volgende klachten veroorzaken: hoofdpijn, sterretjes zien, tintelingen aan de vingers, pijn in de bovenbuik, misselijkheid en braken.

Ook kan het zijn dat door het vasthouden van vocht de handen en voeten opzwellen (oedeem). Deze laatste klacht komt echter ook vaak voor bij zwangeren die geen hoge bloeddruk hebben.

Thuismonitoring

Zwangeren met een hoge bloeddruk kunnen mogelijk gebruik maken van Thuismonitoring.

 

Lees meer

Ernstige vormen van hoge bloeddruk

Een ernstige vorm van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap is pre-eclampsie. U heeft dan niet alleen een hoge bloeddruk, maar verliest ook eiwit via de urine. Een zeer ernstige vorm is eclampsie. Hierbij krijgt u naast een hoge bloeddruk ook stuipen.

Een andere vorm van ernstige hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap is het HELLP-syndroom. Bij het HELLP-syndroom is de leverfunctie verstoord, dalen de bloedplaatjes (dit zijn bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling) en breken de rode bloedcellen zich af.

Gelukkig komen deze ernstige vormen van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap zelden voor.

Code GYN-781
Laatste revisie: 28 februari 2023 - 11:50