Aandoening

Essentiële trombocytose (ET)

Bij essentiële trombocytose maakt het beenmerg teveel bloedplaatjes aan. Dit leidt niet altijd tot klachten. De aandoening wordt dan ook vaak toevallig ontdekt.

Essentiële trombocytose komt vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. De ziekte wordt veroorzaakt doordat de werking beenmerg niet normaal is. Waarom dit beenmerg zich afwijkend gedraagt is onbekend.

Meer informatie? Kijk op de website van de MPN Stichting.

Code ONC-280
Laatste revisie: 2 november 2022 - 14:26