Aandoening

Essentiële trombocytose (ET)

Bij essentiële trombocytose circuleren er teveel bloedplaatjes in het bloed. Dit leidt niet altijd tot klachten of symptomen. De aandoening wordt dan ook vaak bij toeval ontdekt.

Essentiële trombocytose komt vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. De ziekte wordt veroorzaakt door een abnormale werking van het beenmerg. Waarom dit beenmerg zich afwijkend gedraagt is onbekend.

 

Laatste revisie: 25 februari 2021 - 08:04