Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis vinden we het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Als u onder behandeling bent in het JBZ, dan kunnen wij u vragen of u wilt deelnemen aan een onderzoek. Als u besluit mee te doen, dan helpt u mee bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of medicijnen die veiliger en effectiever zijn dan bestaande.

Bekijk ook het filmpje over wetenschappelijk onderzoek:

Indiveo video

Medisch-ethische commissie

Soms moet een wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd worden door een medisch ethische commissie. Als dat nodig is, dan worden de wetenschappelijke onderzoeken die in het JBZ worden uitgevoerd, beoordeeld door METC Brabant. Dat is een erkende en onafhankelijke medisch ethische commissie die beoordeeld of het onderzoek uitgevoerd mag worden in Nederland en dus ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In deze commissie zitten mensen met kennis van zaken over wetenschappelijk onderzoek bij patiënten, zoals een arts, een jurist, een verpleegkundige, een apotheker, een ethicus en een patiëntenvertegenwoordiger.

Beoordeling Raad van Bestuur

Alle wetenschappelijk onderzoeken die in het JBZ worden uitgevoerd zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het JBZ. Een onderzoek dat niet door de medisch ethische commissie beoordeeld hoeft te worden, wordt altijd nog wel door de Raad van Bestuur beoordeeld. Er wordt dan gekeken of in het onderzoek voldoende rekening is gehouden met de rechten van de patiënt en of het onderzoek in het JBZ uitgevoerd kan worden.  

Wilt u meedoen?

Als u gevraagd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, krijgt u eerst informatie over het onderzoek. Pas dan kunt u goed beoordelen of u daadwerkelijk wilt deelnemen. U krijgt mondelinge informatie van de arts en u krijgt daarnaast schriftelijke patiënteninformatie over het onderzoek uitgereikt.

Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek moet u hiervoor zelf toestemming geven. Dit doet u door een toestemmingsformulier (informed consent) te ondertekenen. Als u liever niet deelneemt, krijgt u de gewone behandeling die tot dan toe gangbaar is voor uw ziekte of aandoening. 

U kunt zich altijd, dus ook tijdens het onderzoek, terugtrekken van deelname aan het onderzoek. De arts zal dan met u overleggen hoe de behandeling wordt voortgezet.

Meer informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gebruik van uw medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal

Het is in Nederland toegestaan dat zorgverleners gegevens of materialen (zoals bloed, urine of weefsel) van patiënten die worden verzameld ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoeleinden. Daarmee willen we zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Er gelden strenge regels zodat de privacy van de patiënt altijd gewaarborgd blijft. De Raad van Bestuur controleert of een onderzoeker zich aan deze regels houdt voordat ze toestemming geven dat het onderzoek in het JBZ uitgevoerd mag worden. Wilt u liever niet dat uw gegevens en materiaal hiervoor gebruikt worden dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Onderzoeken in het JBZ

Afdelingen die veel wetenschappelijk onderzoek doen zijn:

Wilt u meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Informeer dan bij uw behandelend arts naar de mogelijkheden.

Code WET-011
Laatste revisie: 7 mei 2024 - 10:00