Wetenschappelijk onderzoek bij het Centrum Gezonde Leefstijl

Het Centrum Gezonde Leefstijl voor kinderen behoort tot één van de landelijke expertise centra voor kinderen met overgewicht. Dit betekent dat we regelmatig wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren om onze kennis op dit gebied verder te vergroten. Zo kunnen we ook andere centra in Nederland helpen. Het kan daarom zijn dat we u vragen om met uw kind deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is natuurlijk geen verplichting. Als u niet wilt deelnemen, heeft dat geen gevolgen voor de behandeling van uw kind.

Meer informatie

Voor kinderen  is er een speciale website over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek: Kind en onderzoek

Voor vragen of meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen uw behandelend arts of researchverpleegkundige. researchkind@jbz.nl

Ook kunt u contact opnemen met het Centrum Gezonde Leefstijl voor kinderen

Code WET-019
Laatste revisie: 14 mei 2021 - 11:37