Wetenschappelijk onderzoek op de IC

Wetenschappelijk onderzoek op de Intensive Care

Op de Intensive Care wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan door intensivisten en researchverpleegkundigen (het onderzoeksteam). De patiënt en/of diens naaste wordt altijd geïnformeerd hierover.

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Er wordt nauwgezet op toegezien dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Het verwerken van medische gegevens en - als dat nodig is - het bewaren van materiaal gebeurt geanonimiseerd/gecodeerd, volgens de regels van de wet.

Het onderzoeksteam van de Intensive Care kan een patiënt en/of diens naaste vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is altijd vrijwillig. De zorg voor de patiënt wordt niet beïnvloed door het wel of niet meedoen aan onderzoek. De patiënt heeft te allen tijde het recht om te stoppen tijdens het onderzoek.

Momenteel vindt er onderzoek plaats naar:

  • De lange termijn effecten van IC zorg.
  • Optimale behandeling van longontsteking.
  • Optimale behandeling van griep.
  • Ontwennen van beademing via een tracheostoma.

 Lees hier meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een folder met algemene informatie voor proefpersonen: Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.  

Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van de Intensive Care, telefoonnummer (073) 553 28 57.

Code ICA-048
Laatste revisie: 8 februari 2024 - 14:13