Uw verblijf in het ziekenhuis

Bij een geplande opname spreekt het Planbureau met u de opnamedag en tijd af.

Op de dag van opname meldt u zich bij de Infobalie in de centrale ontvangsthal (Boulevard). De medewerker verwijst u naar de juiste verpleegafdeling. Het kan zijn dat u eerst nog bloed moet laten prikken bij de polikliniek Bloedafname.

Als u komt voor een operatie is het mogelijk dat u eerst wordt opgenomen op de Operatie Ontvangst Afdeling.

Op de afdeling Dagbehandeling gaan een aantal zaken anders dan op andere verpleegafdelingen. Lees hierover meer op de pagina’s van de afdeling Dagbehandeling C3 en de afdeling Dagbehandeling D3.

Ontvangst op een algemene verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Zij of hij brengt u naar uw kamer en maakt u wegwijs op de afdeling.

De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken op de afdeling en het gebruik van medicijnen tijdens de opname. Ook zal de verpleegkundige vragen naar een dieet, overgevoeligheid voor stoffen en/of medicijnen en naar bijzondere gewoonten en wensen.

Voorzieningen aan de Boulevard

In het ziekenhuis zijn aan diverse voorzieningen aan de Boulevard waarvan u tijdens uw opname gebruik kunt maken, zoals winkeltjes, een koffiecorner en restaurant, een pinautomaat, een kapsalon en schoonheidssalon en de Jeroen Bosch Apotheek.

Reanimatievraag

Tijdens een opname of operatie kan het heel af en toe gebeuren dat bij een patiënt de ademhaling of bloedsomloop (circulatie) plotseling stopt. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt iedere patiënt bij wie dit gebeurt, gereanimeerd. Maar soms bestaat er een uitdrukkelijke afspraak tussen zorgverlener en patiënt om niet te reanimeren. Dit kan op voorstel zijn van de arts, of op voorstel van de patiënt.

Bij opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan een verpleegkundige of arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het hoeft absoluut niet te betekenen dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Lees meer

Gemengde verpleging

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt op alle verpleegafdelingen 'gemengd verpleegd'. Dit betekent dat er zowel dames als heren op dezelfde kamer kunnen liggen. Als u bezwaar heeft tegen gemengd verplegen, proberen wij hier rekening mee te houden. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Geeft u uw bezwaar wel zo snel mogelijk door aan het Planbureau, telefoonnummer (073) 553 60 20. 

Kamertoewijzing

Bij het toewijzen van de kamers (een-, twee- of vierpersoonskamer) houden we rekening met uw persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand.

Rooming-in

Soms is het mogelijk dat een partner of familielid bij de patiënt op de kamer blijft overnachten. Er wordt dan een logeerbed bijgeplaatst op een éénpersoonskamer. Als u gebruik wilt maken van rooming-in kunt u deze wens van tevoren doorgeven aan het Planbureau, tel. (073) 553 60 20.

Let op! U hoort pas op de dag van opname of de rooming-in mogelijk is. De patiënt moet namelijk op een éénpersoonskamer opgenomen kunnen worden én het logeerbed moet nog vrij zijn. Houdt u er dus ook rekening mee dat de rooming-in misschien niet mogelijk is.

U kunt als partner/familielid tegen betaling maaltijden bestellen via Ons Menu Voor U. Meer informatie hierover krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling.

Kijk hier voor overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bescherming van uw eigendommen

Neem geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis. Of geef ze zo snel mogelijk weer mee naar huis. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Alleen als buiten uw schuld schade of verlies ontstaat aan eigendommen die  noodzakelijk zijn voor uw persoonlijk functioneren, zoals een kunstgebit, bril, contactlenzen of nachtgoed, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding (van de  dagwaarde). Het moet dan wel duidelijk zijn dat het ziekenhuis of het personeel verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade of het verlies.

Telefoon, televisie, internet, videobellen

U kunt in het ziekenhuis gebruik maken van gratis internet via wifi. Het ziekenhuis biedt u dit aan als service. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  Daarnaast hebben de meeste verpleegafdelingen een Ipad bij het bed. U kunt dan gratis gebruik maken van een telefoon, televisie en internet via de Ipad bij uw bed. U kunt ook gratis videobellen met de Ipad. Meer informatie hierover krijgt u op de verpleegafdeling.

Post

Dagelijks wordt de post op de verpleegafdelingen rondgebracht. Geef uw familie en vrienden bij voorkeur het postbusadres van het ziekenhuis. Het is belangrijk dat zij behalve uw naam en voorletters, ook duidelijk de ziekenhuislocatie en de afdeling vermelden, dus:

Jeroen Bosch Ziekenhuis,

Afdeling ……….

t.a.v………………

Postbus 90153

5200  ME

’s-Hertogenbosch

Post die u zelf wilt versturen kunt u afgeven aan de verpleegkundige of secretaresse van de afdeling

Maaltijden

Goed eten is van groot belang als u ziek bent. Daarom bieden het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Sodexo u ‘Ons menu voor u’ aan. U mag zelf kiezen wat u eet, wanneer, hoe vaak, en met wie.

In onderstaande video ziet u hoe ‘Ons menu voor u’ werkt. Als u opgenomen wordt, zal uw verpleegkundige u alles nog een keer rustig uitleggen.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Voeding bij herstel
Bij ziekte is eiwit de belangrijkste voedingsstof voor herstel. Eet zo veel mogelijk eiwitrijke producten verspreid over de dag, zowel bij de hoofdmaaltijden als bij een tussendoortje. Tenzij anders geadviseerd door uw diëtist.

Samen eten
Uw bezoek kan tegen betaling mee-eten. Een broodmaaltijd kost €3,50, een warme maaltijd  €7,00. U betaalt bij de medewerker die de maaltijd serveert. U kunt alleen met PIN betalen. Betaling met contact geld is niet mogelijk.
 

Bezoek

In verband met de rust op de patiëntenkamers verzoeken wij u niet meer dan 2 bezoekers tegelijk te ontvangen. Vraag uw bezoekers of zij zich aan de bezoektijden willen houden.

Roken

Het hele ziekenhuisgebouw, het ziekenhuisterrein en de parkeervoorzieningen zijn rookvrij. Roken is hier verboden; dit geldt ook voor de elektrische sigaret. (Zie ook onze huisregels). Als u buiten het ziekenhuisterrein gaat om te roken, is dit geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Het personeel op de verpleegafdeling kan - en mag - u hierbij op geen enkele wijze ondersteunen. Houdt u er rekening mee dat dit in de praktijk kan betekenen dat het voor u onmogelijk is om te gaan roken.

Wie is verantwoordelijk voor uw behandeling tijdens de opname?

Tijdens uw verblijf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt u met meerdere artsen en andere zorgverleners te maken. Er is één medisch specialist verantwoordelijk voor u tijdens uw opname. Dit is uw hoofdbehandelaar. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek.

Eerste aanspreekpunt

Verder is er één arts of gespecialiseerde verpleegkundige met wie u tijdens uw opname dagelijks te maken heeft. Deze persoon is uw eerste aanspreekpunt. De hoofdbehandelaar en uw eerste aanspreekpunt kunnen één en dezelfde persoon zijn, maar vaak is dit niet het geval. Uw eerste aanspreekpunt kan ook een specialist in opleiding (arts-assistent), een verpleegkundig specialist of een physician assistant zijn. Zij werken altijd onder eind-verantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar. De persoon die uw eerste aanspreekpunt is, komt tijdens de patiëntenvisite bij u langs, om uw behandeling te bespreken. Afspraken die tijdens de patiëntenvisite gemaakt worden, overlegt hij of zij met uw hoofdbehandelaar.

U hoort op de verpleegafdeling wie uw hoofdbehandelaar en wie uw eerste aanspreekpunt is. De naam van uw hoofdbehandelaar staat in uw patiëntendossier. Op een aantal afdelingen wordt de naam van de hoofdbehandelaar ook op het witte bord geschreven dat bij uw bed hangt. Dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming geeft. Wilt u uw hoofdbehandelaar spreken, vraagt u het dan aan de verpleegkundige.

Code NHZ-011
Laatste revisie: 2 mei 2023 - 16:11