Headerafbeelding
Patiënt meldt zich aan bij aanmeldzuil op polikliniek Anesthesiologie en Pijnbestrijding
Afdeling

Spreekuur pijnbestrijding

Het spreekuur pijnbestrijding is bedoeld voor patiënten met pijnklachten die langere tijd bestaan. We noemen dit chronische pijnklachten.

Bij het spreekuur pijnbestrijding werken 4 anesthesiologen/pijnspecialisten. Zij houden zich bezig met pijnbestrijding en werken samen met andere specialisten zoals fysiotherapeuten, orthopeden, neurologen en neurochirurgen.

Door de grote toeloop van patiënten zijn wij soms genoodzaakt nieuw aangemelde patiënten op een wachtlijst te plaatsen. Wij beseffen dat deze vertraging vervelend voor u is, maar hopen toch dat u er begrip voor heeft.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code ANE-037
Laatste revisie: 15 augustus 2019 - 15:16
Over dit spreekuur

Spreekuur pijnbestrijding

Vragenlijst invullen (digitaal)

Voor uw eerste afspraak op het spreekuur Pijnbestrijding moet u thuis een digitale vragenlijst invullen via MijnJBZ. Wij vragen u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Kunt u de vragenlijst thuis niet invullen, dan kunt u dit in het ziekenhuis doen bij het MijnJBZ Servicepunt. U vindt het servicepunt aan de boulevard, voorbij de Infobalie aan de rechterkant. Hiervoor moet u ongeveer 20 minuten eerder voorafgaand aan uw afspraak naar het ziekenhuis komen.

Heeft u thuis nog andere belangrijke informatie over uw medische problemen? Neemt u die dan mee bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via telefoonnummer (073) 553 26 57. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Tijdens uw eerste bezoek aan het spreekuur maakt u kennis met de assistente en de anesthesioloog-pijnbestrijder. Tijdens dit intakegesprek worden uw pijnklachten besproken. Voor een eventuele behandeling krijgt u een nieuwe afspraak mee.

Voordat een behandeling wordt gestart is soms verder onderzoek nodig door een andere specialist. In dat geval wordt voor u een afspraak gemaakt bij de betreffende specialist.

Als er voldoende gegevens aanwezig zijn, kan de anesthesioloog u een behandeling voorstellen. Is tijdens het eerste bezoek niet meteen duidelijk welke behandeling voor u geschikt is? Dan kan het zijn dat uw pijnprobleem eerst wordt besproken met andere specialisten. U ontvangt dan later bericht hoe u verder behandeld kunt worden.

Door de chronische pijnklachten ontstaan meestal meer problemen dan de pijn alleen. De pijn kan het u moeilijk maken om goed te functioneren. Ook kan de pijn u psychisch zwaar belasten. In dat geval zullen wij met u bespreken of er een mogelijkheid bestaat om u te leren anders met deze pijnklachten om te gaan.

Wij kunnen niet garanderen dat u van de pijn af komt. Het kan zijn dat uw klachten niet met de beschikbare technieken behandeld kunnen worden. Behandeling van pijnklachten die reeds langere tijd bestaan, is vaak moeilijk en een moeizaam verlopend proces. Wij zullen echter onze ervaring en deskundigheid voor u inzetten en doen wat mogelijk is om uw pijnklachten te verminderen.

Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar de polikliniek Pijnbestrijding.