Headerafbeelding
Patiënt meldt zich aan bij aanmeldzuil op polikliniek Anesthesiologie en Pijnbestrijding
Afdeling

Spreekuur pijnbestrijding

Het spreekuur pijnbestrijding is bedoeld voor patiënten met pijnklachten die langere tijd bestaan. We noemen dit chronische pijnklachten.

Bij het spreekuur pijnbestrijding werken vier anesthesiologen/pijnspecialisten. Zij houden zich bezig met pijnbestrijding en werken samen met andere specialisten zoals fysiotherapeuten, orthopeden, neurologen en neurochirurgen.

Door de grote toeloop van patiënten zijn wij soms genoodzaakt nieuw aangemelde patiënten op een wachtlijst te plaatsen. Wij beseffen dat deze vertraging vervelend voor u is, maar hopen toch dat u er begrip voor heeft.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij
Code ANE-037
Laatste revisie: 28 mei 2019 - 15:59
Over dit spreekuur

Spreekuur pijnbestrijding

Voorbereiding

Wij verzoeken u de meegezonden vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en mee te nemen bij uw eerste bezoek aan het spreekuur pijnbestrijding. Heeft u thuis nog andere belangrijke informatie over uw medische problemen? Neemt u die dan ook mee bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek aan het spreekuur maakt u kennis met de assistente en de anesthesioloog-pijnbestrijder. Tijdens dit intakegesprek worden uw pijnklachten besproken. Voor een eventuele behandeling krijgt u een nieuwe afspraak mee.

Voordat een behandeling wordt gestart is soms verder onderzoek nodig door een andere specialist. In dat geval wordt voor u een afspraak gemaakt bij de betreffende specialist.

Als er voldoende gegevens aanwezig zijn, kan de anesthesioloog u een behandeling voorstellen. Is tijdens het eerste bezoek niet meteen duidelijk welke behandeling voor u geschikt is? Dan kan het zijn dat uw pijnprobleem eerst wordt besproken met andere specialisten. U ontvangt dan later bericht hoe u verder behandeld kunt worden.

Begeleiding

Door de chronische pijnklachten ontstaan meestal meer problemen dan de pijn alleen. De pijn kan het u moeilijk maken om goed te functioneren. Ook kan de pijn u psychisch zwaar belasten. In dat geval zullen wij met u bespreken of er een mogelijkheid bestaat om u te leren anders met deze pijnklachten om te gaan.

Wij kunnen niet garanderen dat u van de pijn af komt. Het kan zijn dat uw klachten niet met de beschikbare technieken behandeld kunnen worden. Behandeling van pijnklachten die reeds langere tijd bestaan, is vaak moeilijk en een moeizaam verlopend proces. Wij zullen echter onze ervaring en deskundigheid voor u inzetten en doen wat mogelijk is om uw pijnklachten te verminderen.