Onderzoek

Vaginale echoscopie

Een vaginale echoscopie is een inwendige echo.

Bij een inwendige echo brengt de arts of echoscopiste een transducer (staafje) in uw vagina om de baarmoeder of eierstokken te kunnen beoordelen. Een vaginale echo maken we bijvoorbeeld met menstruatieklachten, pijn in de onderbuik of bij het plaatsen van een spiraal.

Echoscopie is een techniek waarmee organen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt. Bij een echoscopie maken we gebruik van geluidsgolven. Een transducer zendt deze geluidsgolven uit. U kunt deze geluidsgolven niet horen. U voelt de geluidsgolven ook niet. Het weefsel in uw lichaam kaatst een deel van deze geluidsgolven terug. Deze geluiden vormen een beeld op de monitor.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code GYN-201
Laatste revisie: 1 februari 2024 - 13:48
Hoe verloopt het onderzoek?

Vaginale echoscopie

Voor een inwendige echo is het nodig dat uw blaas leeg is. Drink daarom een half uur voor het onderzoek niets meer.

U kunt vlak vóór het onderzoek nog even naar het toilet op de polikliniek gaan, om goed uit te plassen. Om het onderzoek rustig te laten verlopen en omdat het een inwendig onderzoek is, verzoeken wij u om geen kinderen mee te nemen.

Kan het onderzoek altijd doorgaan?

Het onderzoek kan ook doorgaan tijdens een menstruatie of als u een pessarium heeft. Gebruikt u een tampon? Dan moet u deze voor het onderzoek verwijderen. Twijfelt u? Bel dan gerust en vraag het ons.

Kan uw afspraak niet doorgaan?

Kan uw afspraak niet doorgaan? Dan vragen wij u om de afspraak zo snel mogelijk af te zeggen.

Bent u verwezen door de huisarts? Dan kunt u bellen met Jeroen Bosch Diagnostiek, telefoonnummer: (073) 553 36 99. Bent u onder behandeling van de gynaecoloog? Dan belt u naar de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde, telefoonnummer: (073) 553 62 50.

Waar meldt u zich?

U kunt zich melden bij de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde.

Tijdens het onderzoek

In de onderzoekskamer vragen we u uw onderkleding uit te doen. Daarna mag u op de gynaecologische stoel gaan liggen. De echoscopiste/arts maakt de transducer klaar. Hij doet een condoom om de transducer als beschermhoes. Om het inbrengen van de transducer makkelijker te maken, brengt hij glijmiddel op de transducer aan. Deze gel zal bij het onderzoek wat koud aanvoelen. De echoscopiste/arts brengt de transducer via de vagina tot aan de baarmoedermond (net als bij een tampon).

Wie maakt de echo?

Wie de echo maakt, hangt af van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit kan een echoscopiste of gynaecoloog zijn.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De echo duurt ongeveer 20 minuten.

Doet een vaginale echo pijn?

Het onderzoek doet over het algemeen geen pijn. Bij sommige klachten kan het onderzoek toch wat gevoelig zijn. Geef dit dan gerust aan bij de echoscopiste/arts. Sommige vrouwen hebben moeite met een inwendige echo. Dit kan komen omdat u nog nooit een inwendige echo heeft gehad. Ook kan het zijn dat u nare ervaringen heeft gehad in het verleden. Wat de reden ook is, bespreek dit vooraf met de (huis)arts of echoscopiste. U kunt dan samen tot een oplossing komen

Na het onderzoek kleedt u zich weer aan. Over het algemeen heeft u geen last meer van het onderzoek.

Risico's

Het kan zijn dat u wat bloed verliest na de echo. Dit is niet ernstig.

Uitslag

Bent u verwezen door de huisarts? Dan kunt u 2 werkdagen na de echo contact opnemen met de huisarts om de uitslag te bespreken. Bent u onder behandeling van de gynaecoloog? Dan krijgt u direct de uitslag.