Headerafbeelding
Patiënt krijgt een slaaponderzoek
Onderzoek

Slaaponderzoek PSG met opname

Bij een polysomnografie (PSG) onderzoekt de arts hoe uw ademhaling en zuurstofverzadiging verloopt in uw slaap en hoe ernstig dit eventueel is. Ook kijken we naar uw hartslag en beenbewegingen.

Daarnaast wordt ook de slaap zelf gemeten, zoals de tijd die u slaapt, slaapstadia en diepte, maar ook hoe vaak u wakker wordt. Dit is het complete slaaponderzoek.

Dit onderzoek gebeurt in het ziekenhuis, tijdens de avond en nacht. In deze informatie leest u meer over dit onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code SWC-020
Laatste revisie: 1 februari 2023 - 13:56
Hoe verloopt het onderzoek?

Slaaponderzoek PSG met opname

Hoe bereidt u zich voor?

 • Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat u van tevoren geen bodylotion, crème en dergelijke op uw lichaam gebruikt. Deodorant mag u wel gewoon gebruiken.
 • U mag geen kunstnagel dragen op uw linker wijsvinger. Dit is belangrijk omdat u een elektrode op uw vinger krijgt.
 • Om de elektroden op uw hoofd goed vast te kunnen plakken is het nodig dat u de avond voor het onderzoek uw haren wast en geen haarlak, gel of dergelijke meer gebruikt.
 • Als u een stoppelbaard heeft, is het lastiger om op de kin elektroden te plakken. Daarom vragen wij u om uw baard af te scheren. Wilt u dit niet, dan plakken we de elektroden op een andere manier vast. Het onderzoek kan gewoon doorgaan.
 • We plakken enkele elektroden op uw kleding. Daarvoor is het nodig dat u een aansluitend T-shirt meebrengt. Houdt u er rekening mee dat u dit T-shirt niet meer uit kunt doen als de elektroden eenmaal aangesloten zijn.
 • Vrouwelijke patiënten moeten beslissen of zij hun BH aan willen houden. Als u ervoor kiest om uw BH aan te houden, moet u deze ook aanhouden bij het slapen. Kies daarom voor een fijn zittende BH.
 • Zorg ervoor dat u op de dag van het onderzoek ruime kleding aantrekt die over het T-shirt met de elektroden past. Draag geen strakke broek.

Plaatjes voorbereiding slaaponderzoek

 • We willen een duidelijk beeld krijgen van uw slaperigheid. Vul daarom de slaperigheidstest zo nauwkeurig mogelijk in en breng deze mee naar het onderzoek.
 • Vul op de medicijnlijst in welke medicijnen u eventueel gebruikt. Breng deze lijst mee naar het onderzoek.

Ga naar de slaperigheidstest     Ga naar de medicijnlijst   

 • U heeft het apparaat en de elektroden voor het slaaponderzoek in bruikleen. We verwachten dat u hier zorgvuldig mee omgaat. 

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft, naar de afdeling Klinische Neurofysiologie, (073) 553 86 80. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Bent u de dagen voor het onderzoek erg verkouden, moet u veel hoesten of heeft u griep of koorts? Bel dan ook naar de afdeling Klinische Neurofysiologie om te overleggen of om te overleggen of uw onderzoek door kan gaan.

Geen foto's maken

Het is tijdens de voorbereiding op het onderzoek in het ziekenhuis niet toegestaan om foto’s te maken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor het onderzoek

Bij dit onderzoek kijken we onder andere naar uw slaappatroon, hartritme, ademhaling en het zuurstofgehalte in uw bloed tijdens de nacht.

 • Om dit te registreren plakt de laborant met speciale lijm of pasta elektroden op uw hoofd en gezicht.
 • Bij uw borst, buik, benen en vinger maakt de laborant met tape verschillende banden en sensors vast.

De voorbereiding duurt ongeveer 1 uur.

Foto elektroden slaaponderzoek op hoofd
Foto: hoofd met elektroden
Elektroden op lichaam bij slaaponderzoek
Foto: lichaam met elektroden
Foto elektroden slaaponderzoek op been
Foto: benen met elektroden

Tijdens het onderzoek

Met deze apparatuur gaat u naar de verpleegafdeling. Vanaf dit moment is de registratie begonnen. Op de afdeling krijgt u een opnamegesprek met de verpleegkundige.

Waar moet u op letten?

Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden, omdat dit storing veroorzaakt op de meting.

 • De apparatuur mag geen contact met water hebben.
 • Op uw vinger zit een sensor die niet nat of vies mag worden.
 • Probeer zoveel mogelijk uw vaste gewoonten en uw eet- en drink patroon aan te houden. U kunt de meeste dagelijkse activiteiten gewoon doen.
 • Het is belangrijk dat de draden niet loslaten. Houdt u daarom rekening met de activiteiten die u doet.

Wat moet u doen als u gaat slapen?

 • Zet uw mobiele telefoon en laptop helemaal uit.
 • Haal de stekker van uw bed uit de stopcontact.
 • Zorg voor een goede bevestiging van de ademhalingssensor voordat u gaat slapen.
 • De uiteinden van deze sensor moeten goed in de luchtstroom vallen van beide neusgaten.
 • Maak de ademhalingssensor vast met de tape die u meegekregen hebt.
 • Controleer de checklist, u vindt deze hieronder.
 • Ga slapen in de houding die u gewend bent.

Checklist voor u gaat slapen

Mobiele telefoon
Foto: mobiele telefoon

Zet uw mobiele telefoon helemaal uit.

Stekker
Foto: stekker

Haal de stekker van uw (water)bed of elektrische deken uit het stopcontact.

Laptop
Foto: laptop

Zet uw laptop helemaal uit.

Koptelefoon
Foto: koptelefoon

Een koptelefoon moet u afzetten en de geluidsapparatuur zet u uit.

Ademhalingssensor
Plaatje: ademhalingssensor

Bevestig de ademhalingssensor volgens het plaatje. Plak de sensor vast met tape aan beide kanten van uw neus.

Als u ’s ochtends opstaat, kunt u de ademhalingssensor weer verwijderen. Vult u zo nauwkeurig mogelijk het dagschema in. U heeft dit schema gekregen van de slaaplaborant bij de voorbereidingen op het onderzoek in het ziekenhuis. De slaaplaborant heeft u uitgelegd hoe u het dagschema moet invullen.

Verwijderen van de meetapparatuur

 • Op het afgesproken tijdstip komt u naar de afdeling Klinische Neurofysiologie. Daar verwijdert de laborant alle elektroden, kabels, tape en apparatuur. Dit duurt ongeveer 30 minuten.
 • Daarna gaat u naar huis. Als u weer thuis bent, adviseren wij u uw haren te wassen in verband met restpasta. Verder kunt u weer gewoon uw dagelijkse activiteiten oppakken.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Tijdens het onderzoek vertelt de laborant wanneer en van wie u de uitslag krijgt.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het onderzoek stellen. U mag ook bellen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.