Headerafbeelding
Bloedprikken bij volwassenen bij de Bloedafname
Onderzoek

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test.

De NIPT is een relatief nieuwe vorm van onderzoek van het ongeboren kind (prenataal onderzoek). Bij de NIPT neemt de laborante bloed bij u af. Dat wordt in het laboratorium onderzocht op 3 mogelijke afwijkingen bij uw kindje: het Downsyndroom (trisomie 21), het Edwardsyndroom (trisomie 18) en het Patausyndroom (trisomie 13).

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen dan het Downsyndroom, het Edwardsyndroom en Patausyndroom in het bloed zien. Dat noemen we nevenbevindingen. U kunt zelf kiezen om deze nevenbevindingen te laten onderzoeken

U moet minstens 11 weken zwanger zijn om NIPT te kunnen afnemen. Er is geen extra risico op een miskraam na afname van NIPT.

Alléén op afspraak

De NIPT kan alléén op afspraak. U maakt eenvoudig zelf online een afspraak. Kies bij het maken van de afspraak voor de optie 'NIPT' (en niet voor de optie 'Bloedafname'). 

Ga naar www.jbz.nl/prikafspraak en maak een afspraak

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code GYN-752
Laatste revisie: 25 januari 2023 - 12:05
Hoe verloopt het onderzoek?

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

Het onderzoek bestaat uit een bloedonderzoek.

Let op!

Voor de NIPT kunt u alléén bloed laten prikken op de hoofdlocatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, de prikpost aan de Teunislaan in 's-Hertogenbosch of één van de buitenlocaties (Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel Gamerschestraat). 

Kosten

De NIPT kost € 175,-. Dit moet u zelf betalen. Eventueel aanvullend onderzoek wordt wel vergoed.

Wordt er geen afwijkende uitslag gevonden met de NIPT? Dan krijgt u de uitslag opgestuurd. Is de test niet gelukt, of is er wel een afwijkende uitslag? Dan bellen we u.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM of op www.pns.nl