Onderzoek

Meten van de motoriek met de MFM

De MFM is een meetinstrument waarmee we het vermogen om te bewegen en de uitvoering van het bewegen meten. Dit noemen we het functionele motorische niveau.

MFM betekent Motor Function Measure for neuromusculair disease. De test is bedoeld voor kinderen met een neuromusculaire aandoening, in de leeftijd van 4 jaar tot en met volwassen leeftijd. Neuromusculaire aandoeningen zijn spierziekten of ziekten van de zenuwen die de spieren aansturen. De test wordt afgenomen door de fysiotherapeut.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code REV-207
Laatste revisie: 5 maart 2024 - 10:03
Hoe verloopt het onderzoek?

Meten van de motoriek met de MFM

De test wordt 1 keer per jaar afgenomen bij uw kind.

Uw kind krijgt 32 houdings- en bewegingsopdrachten waarmee we de motorische vaardigheden beoordelen. Deze opdrachten zijn ingedeeld in 3 verschillende domeinen:

  • D1: Staan en transfers: het verplaatsen van de ene houding naar de andere, bijvoorbeeld van zitten naar staan.
  • D2: Axiale en proximale motorische vaardigheden: de meer grove motoriek van hoofd en armen.
  • D3: Distale motorische vaardigheden: bewegingen van de handen en voeten.

De therapeut kijkt zowel naar het handhaven van houdingen als naar bewegende activiteiten. De opdrachten worden in ruglig, zit of stand uitgevoerd. Voor kinderen tot 6 jaar is er de MFM-20. Dit testinstrument bevat 20 van de 32 opdrachten.

Het afnemen van de test duurt 45 tot 60 minuten. Voor sommige kinderen kan dit belastend zijn.

Ieder domein (D1,D2,D3) krijgt een score. Deze score rekenen we om in een percentage. Daarnaast berekenen we een totaalscore en -percentage. De fysiotherapeut geeft u de resultaten van de test telefonisch of per e-mail door. Als de test vlak voor de teambespreking plaatsvindt, kan het resultaat ook bij de teambespreking worden besproken. Door de test elk jaar te herhalen kunnen we veranderingen in het functioneren van uw kind in kaart brengen.

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Fysiotherapie. Vraag hier gerust naar bij de fysiotherapeut van uw zoon of dochter. Meer informatie vindt u ook op de website van de MFM.