Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Onderzoek

Inwendige echografie vanuit de slokdarm (endoscopische echografie EUS-FNA)

Bij dit onderzoek maakt de longarts een echografie van uw luchtwegen vanuit de slokdarm.

Dit gebeurt met een dunne buigzame slang (endoscoop) waar een echokop op zit. De longarts brengt de endoscoop via uw mond tot in het onderste deel van uw slokdarm. Hiermee kan de arts uw hart, het bovenste deel van de borstholte en de lymfeklieren in beeld brengen. Via de endoscoop haalt de longarts met een dunne naald wat weefsel (punctie) weg uit de lymfeklieren voor onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code LON-028
Laatste revisie: 11 december 2023 - 12:03
Hoe verloopt het onderzoek?

Inwendige echografie vanuit de slokdarm (endoscopische echografie EUS-FNA)

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Nuchter zijn

Voor het onderzoek of behandeling mag u vanaf een bepaald tijdstip niets meer eten en drinken.

Het is heel belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van de behandelend specialist en aan de volgende regels:

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen kauwgom of snoepjes).
 • U mag nog wel drinken: water.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

U mag niets meer eten en drinken (ook geen kauwgom of snoepjes).

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners, zoals Fenprocoumon (Marcoumar®) of Acenocoumarol(Sintrommitis®)? Dan heeft u meer kans op een bloeding. In overleg met de trombosedienst moet u met deze medicijnen stoppen. Voor het onderzoek prikken we nog bloed om de stollingswaarde te bepalen.

Als u Plavix® gebruikt dan moet u hiermee 1 week van tevoren stoppen, in overleg met uw behandelend longarts.

Heeft u problemen met uw tanden of kiezen (gebit)?

Tijdens het onderzoek krijgt u een bijtring tussen uw tanden om uw tanden en de endoscoop te beschermen. Als u te hard op deze bijtring bijt, kan uw gebit beschadigen. Dat heeft vooral te maken met de staat van uw gebit. Heeft u een zwakke plek in uw gebit? Vertel dit dan voordat het onderzoek start aan de arts of verpleegkundige.

Heeft u een prothese of een gedeeltelijke prothese die uit kan? Dan vragen wij u in het kader van duurzaamheid zelf een gebitbakje mee te nemen.

Vervoer naar huis regelen

We adviseren u dringend om na het onderzoek niet zelf naar huis rijden of zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Ook niet met het openbaar vervoer. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen. U krijgt namelijk medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Het onderzoek gebeurt op de Longbehandelkamer.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor het onderzoek

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de longbehandelkamer. Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze voor het onderzoek uitdoen. Daarna verdoven we uw keel met een spray.

Verdoven van de keel

De verpleegkundige verdooft uw keel met een verdovingsspray. Dit is nodig om de kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker.

Verdoven met keelspray

Kalmeringsmiddel

Via de infuusnaald krijgt u een kalmeringsmiddel toegediend. De bedoeling van dit middel is dat u er wat slaperig van wordt, waardoor u minder last heeft van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het EUS-FNA onderzoek ligt u op uw linkerzijde met de kin op de borst. De longarts en verpleegkundige leggen u precies uit wat er gaat gebeuren.

 • U krijgt een plastic ring tussen uw tanden. Dit is bedoeld om de kwetsbare echo-endoscoop te beschermen.
 • Tijdens het onderzoek houden we het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartritme in de gaten. Dit gebeurt via een knijpertje aan de vinger en elektrodes op de borst. Via uw neus krijgt u extra zuurstof binnen. Ook controleren we uw bloeddruk voor en tijdens het onderzoek.
saturatie-hartslagmeter op vinger
 • De longarts brengt voorzichtig een buigzame slang in, de echo-endoscoop. Deze gaat via uw mond tot in het onderste deel van uw slokdarm. Tijdens het inbrengen van de scoop vragen wij u mee te slikken, zodat de scoop gemakkelijker kan worden ingebracht.
 • Met behulp van geluidsgolven brengen we uw hart en de lymfeklieren in beeld.
 • Via de scoop brengt de longarts een speciale naald in. Onder geleide van de echobeelden voert de longarts de naald door de slokdarmwand heen in de lymfeklieren. In principe voelt u hier niets van.
 • Met behulp van de naald neemt de longarts het weefsel weg. Dit wordt daarna in het laboratorium onderzocht.
 • Als de longarts genoeg weefselmateriaal heeft, verwijdert hij de echo endoscoop.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

 • De verpleegkundige komt u na het onderzoek ophalen en brengt u terug naar de afdeling Dagbehandeling.
 • Na ongeveer 1 uur is de keelverdoving uitgewerkt. Pas dan mag u uw eventuele gebitsprothese in doen en weer eten en drinken.
 • Als u kortademig bent of als het moeilijk is om u wakker te maken, dan meten we de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed.

Wat zijn de risico's?

Complicaties zoals een bloeding of een gaatje in de slokdarm (perforatie) komen heel zelden voor. Een luchtweginfectie of longontsteking kan voorkomen als u zich verslikt in maaginhoud.

Naar huis

Bent u weer goed helder en het gaat verder goed met u? Dan mag u weer naar huis met degene die u komt ophalen.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de longbehandelkamer als u na het onderzoek de volgende klachten krijgt:

 • koorts;
 • bloedbraken of ophoesten;
 • aanhoudende pijnklachten;
 • andere klachten die u niet vertrouwt.

De uitslag van het weefselonderzoek is niet meteen bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij uw volgende afspraak op de polikliniek.

Heeft u na het lezen van deze informatie of na het onderzoek nog vragen? Neemt u dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.