Headerafbeelding
Gezin met twee jongens buiten het ziekenhuis
Onderzoek

Gehooronderzoek bij kinderen tot ongeveer 6 jaar

Met dit onderzoek kan de KNO-arts nagaan of de gehoorklachten van uw kind te maken hebben met een stoornis van het gehoororgaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek van uw kind.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KNO-746
Laatste revisie: 16 mei 2023 - 14:17
Hoe verloopt het onderzoek?

Gehooronderzoek bij kinderen tot ongeveer 6 jaar

U kunt uw kind thuis voorbereiden door het thuis al kennis te laten maken met het dragen van een koptelefoon.

Wat gebeurt er voor het onderzoek?

De KNO-arts kijkt eerst uitgebreid in de oren van uw kind. Daarnaast kan met een stemvork in de spreekkamer een eerste gehooronderzoek worden gedaan. De KNO-arts bepaalt daarna of een uitgebreid gehooronderzoek nodig is. Een audioloog, een audiologieassistent of een logopedist/akoepedist voeren deze onderzoeken uit.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

Observatie audiometrie

Deze test wordt bij kinderen gedaan die geen koptelefoon op kunnen of willen. Bij het onderzoek gaat het om het vaststellen van de zachtste geluiden die gehoord worden. De reacties op het geluid worden geobserveerd en vastgelegd. Als het kind bij het horen van geluid direct reageert op dat geluid, wordt het beloond met een plaatje. Omdat dit vaak om zeer jonge kinderen gaat, kan het nodig zijn het onderzoek te herhalen, als de reacties of medewerking nog onvoldoende is.

Spelaudiometrie

Met kinderen vanaf 2 ½ -5 jaar wordt een luisterspel gespeeld. Hierbij moet het kind met een koptelefoon op, wachten tot het een piep hoort. Dan mag het kind een blokje in een bord zetten. Door deze speelse vorm let het kind beter op.

Spraakaudiometrie bij kinderen

Bij kinderen vanaf ongeveer 2 ½ jaar kunnen we ook onderzoeken of ze woordjes goed kunnen verstaan. Deze test doen we door uw kind deze woorden op een tekening aan te laten wijzen. Zo is het niet eens nodig dat uw kind zelf de woorden goed moet uitspreken. We laten uw kind ook het juiste plaatje bij het woord aanwijzen tussen een paar andere plaatjes van woorden die bijna hetzelfde klinken. Daardoor kunnen we beoordelen of uw kind klanken goed kan herkennen.

Oto Akoestische Emissies (OAE)

Met dit onderzoek meten we of het oor zelf zachte geluiden maakt. Daardoor weten we dat het gehoororgaan functioneert. Via een oordopje worden geluidjes aangeboden. Het is belangrijk dat het stil is tijdens de meting en het dopje goed in het oor blijft zitten.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.