Headerafbeelding
Gezin met twee jongens buiten het ziekenhuis
Onderzoek

Gehooronderzoek bij kinderen

Met dit onderzoek kan de KNO-arts nagaan of de gehoorklachten van uw kind te maken hebben met een stoornis van het gehoororgaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek van uw kind.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KNO-746
Laatste revisie: 3 januari 2022 - 14:41
Hoe verloopt het onderzoek?

Gehooronderzoek bij kinderen

U kunt uw kind thuis voorbereiden door het thuis al kennis te laten maken met het dragen van een koptelefoon.

Wat gebeurt er voor het onderzoek?

De KNO-arts kijkt eerst uitgebreid in de oren van uw kind. Daarnaast kan met een stemvork in de spreekkamer een eerste gehooronderzoek worden gedaan. De KNO-arts bepaalt daarna of een uitgebreid gehooronderzoek nodig is. Een audioloog, een audiologieassistent of een logopedist/akoepedist voeren deze onderzoeken uit.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

Visuele beloningsaudiometrie

Dit onderzoek doen we bij kinderen vanaf ongeveer 1 jaar tot 2 ½ jaar. Uw kind krijgt geluiden te horen. Als uw kind direct reageert bij het horen van een geluid dan belonen we uw kind daarvoor. Dit doen we door uw kind een kort tekenfilmpje te laten zien. Wanneer uw kind door heeft dat hij beloond wordt als het op geluiden reageert, kunnen we een betrouwbare gehoortest doen.

Spelaudiometrie

Bij kinderen vanaf ongeveer 2 ½ jaar doen we een toon audiogram met een spelletje. Vaak gebruiken we daar een blokkendoos voor. Uw kind krijgt een koptelefoon op het hoofd en wacht tot er een piep klink. Dan mag uw kind een blokje in de doos doen. Op deze manier heeft uw kind meer reden om geconcentreerd aan de test deel te nemen.

Spraakaudiometrie bij kinderen

Bij kinderen vanaf ongeveer 2 ½ jaar kunnen we ook onderzoeken of ze woordjes goed kunnen verstaan. Deze test doen we door uw kind deze woorden op een tekening aan te laten wijzen. Zo is het niet eens nodig dat uw kind zelf de woorden goed moet uitspreken. We laten uw kind ook het juiste plaatje bij het woord aanwijzen tussen een paar andere plaatjes van woorden die bijna hetzelfde klinken. Daardoor kunnen we beoordelen of uw kind klanken goed kan herkennen.