Headerafbeelding
Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt
Onderzoek

Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt

Met dit onderzoek en mogelijke dotterbehandeling willen we ervoor zorgen dat uw shunt behouden blijft voor dialyse.

Bij het onderzoek wordt uw dialyseshunt in beeld gebracht. Dit gebeurt met contrastmiddel en röntgenstraling. Zo kan de radioloog goed zien hoe de shunt er precies uitziet en of er misschien een vernauwing zit in de shunt. Een vernauwing in de shunt kan ervoor zorgen dat de shunt op termijn dicht stolt en/of dat de dialysebehandeling minder goed werkt. Als er een vernauwing zit in de shunt, dan probeert de radioloog deze te verwijderen met een ‘dotterbehandeling’. In deze informatie leest u meer over het onderzoek en het eventueel dotteren van de shunt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code DIA-065
Laatste revisie: 29 september 2023 - 11:46
Hoe verloopt het onderzoek?

Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt

Kleding

U kunt het beste kleding dragen waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u makkelijk kunt aan en uit kunt trekken. De arm waar u de shunt heeft moet makkelijk bereikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een shirt met korte mouw en een vestje.

Nuchter zijn

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Daarom mag u vanaf 2 uur voor het onderzoek niet eten, drinken en roken.

Heeft u Diabetes?

Dan kan het zijn dat u speciale maatregelen moet treffen. Hiervoor is een speciale voorbereidingsfolder voor diabetespatiënten. Het is belangrijk dat u zich goed aan de voorbereiding houdt die in de folder staat. Als u deze informatie niet heeft gekregen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie, telefoonnummer (073) 553 26 00.

Medicijnen

Let op: U mag voor het onderzoek het medicijn metformine niet gebruiken. Alle andere medicijnen mag u gewoon innemen.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis in de bloedstolling?

Heeft u een stoornis van de bloedstolling of gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Geef dit dan altijd door aan uw behandelend arts die het onderzoek aanvraagt. Als u tijdelijk moet stoppen of een andere dosering moet gebruiken krijgt u dit voor het onderzoek van uw behandelend arts te horen.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek gebruikt de radioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Met deze vloeistof kunnen vooral de bloedvaten duidelijker worden afgebeeld.

 • U krijgt het contrastmiddel via de naald in uw shunt.
 • Voor de meeste mensen is het gebruik van contrastmiddel ongevaarlijk, binnen een paar uur plast u het weer uit.
 • Door het inspuiten van het contrastmiddel kunt u het kort warm krijgen, of een beetje misselijk worden.
 • Een klein aantal patiënten krijgt een allergische reactie. Meestal is het voldoende om deze allergische reactie korte tijd te behandelen met medicijnen.
 • Heeft u ooit een allergische reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts.

Bent u zwanger of zou dat kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw behandelend arts of nefroloog of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast moet u dit ook altijd melden aan de laborant, voordat het onderzoek begint.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Voor het onderzoek

De vaattoegangsverpleegkundige brengt u naar de afdeling Radiologie en blijft tijdens het onderzoek/de behandeling aanwezig.

 • U neemt plaats op de onderzoekstafel, waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt.
 • De laborant sluit u aan op de bewakingsapparatuur om zo uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed te meten.
 • De arm waar de shunt in zit, komt op een speciale steun te liggen.
 • Om infecties te voorkomen legt de laborant steriele doeken over u heen. De radioloog en de laborant dragen ook steriele kleding en handschoenen.
 • Uw arm wordt gedesinfecteerd en de interventieradioloog geeft u een plaatselijke verdoving.

Tijdens het onderzoek

 • De interventieradioloog plaatst een hol buisje (sheath) in de shunt. Meestal gebruikt de radioloog hiervoor de naald die al in de shunt aanwezig is.
 • Via de sheath kunnen verschillende materialen in uw bloedvat worden gebracht, bijvoorbeeld een katheter of een ballonnetje. Ook kan er dankzij de sheath zonder bloedverlies worden gewerkt.
 • Om de shunt goed in beeld te krijgen en te zien of er een vernauwing aanwezig is, spuit de interventieradioloog contrastvloeistof in.

Dotterprocedure

Als de interventieradioloog besluit de shunt te behandelen, volgt de dotterprocedure:

 • Via de ingebrachte naald brengt de arts een katheter met ‘opblaasbaar’ ballonnetje naar de plaats van de vernauwing.
 • De arts blaast dan het ballonnetje op ter hoogte van de vernauwing. Het ballonnetje rekt het bloedvat op de plaats van de vernauwing op. Daardoor wordt het bloedvat weer beter doorgankelijk.
 • Heel soms kiest de arts ervoor om op de plek van de vernauwing een buisje (stent) in te brengen. Deze stent blijft er dan altijd zitten.

De radioloog kan het resultaat van de behandeling direct beoordelen.

 • Op de dialyse afdeling verwijdert de verpleegkundige de sheath.
 • U drukt uw shunt af zoals u gewend bent.
 • Is uw shunt gedotterd? Dan wordt uw shunt 30 minuten afgedrukt. Daarna controleert de verpleegkundige nog regelmatig uw shunt op lekkage.
 • Het prikgaatje is door de sheath iets groter dan dat van een gewone dialyse naald. Daardoor is er meer kans op nabloeden.
 • Na de dotterprocedure mag u weer gewoon eten en drinken.
 • Zwaar tillen met de shuntarm en/of het dragen van knellende kleding wordt zoals altijd afgeraden.

Dialyse na dotterprocedure

 • Afhankelijk van waar in de shunt is gedotterd, wordt u de volgende dialyse met 1 of met twee naalden aangeprikt.
 • De 2e dialyse na de dotter wordt de flow in de shunt opnieuw gemeten.

Wat zijn de risico's?

Elke ingreep heeft risico’s en dat geldt ook voor het afbeelden en dotteren van een dialyseshunt. Het is een veilig onderzoek/behandeling die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer zijn er complicaties, zoals een bloeduitstorting rond de shunt of een infectie.

Wanneer neemt u contact op?

Zijn er thuis als gevolg van de behandeling problemen, bel dan naar het Dialysecentrum, telefoonnummer (073) 553 23 91.

Buiten kantooruren kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis, (073)553 20 00. Vraag naar de dienstdoende assistent interne.

De radioloog/arts bespreekt de resultaten vanuit de beeldvorming of de dotter met uw nefroloog.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar het Dialysecentrum. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 7.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer (073) 553 23 91.