De kosten van uw behandeling (tarieven DBC)

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

De DBC is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat een patiënt met een bepaalde diagnose in het ziekenhuis doorloopt. Meer informatie over de DBC's vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Lees meer hierover onder Vergoeding & Zorgverzekering.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het ziekenhuis brengt het tarief van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) na afloop van de behandeling in rekening bij de ziektekostenverzekeraar, of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Na afsluiting van een DBC kan het nog enige maanden duren voordat de factuur wordt verstuurd. Dit heeft te maken met de administratieve afwikkeling van een DBC.

Meer informatie over de financiële gevolgen van de DBC-systematiek kunt u lezen op de website www.dezorgnota.nl.

Telefonisch consult, e-consult en thuismonitoring 

Soms hoeft u niet naar het ziekenhuis voor zorg, maar heeft u een telefonische afspraak, een e-consult via MijnJBZ met uw (verpleegkundig) specialist, of ontvangt u zorg via thuismonitoring.

Ook deze zorg brengen wij soms in rekening bij u of uw zorgverzekeraar. Dit mag als de telefonische afspraak of het e-consult in de plaats komt van een herhaalafspraak bij de (verpleegkundig) specialist in het ziekenhuis. Belt of mailt u zelf naar uw (verpleegkundig) specialist met een vraag over uw behandeling? En is het telefoontje of mailtje in tijd en inhoud gelijk aan een herhaalafspraak op de polikliniek? Dan kan dit ook in rekening worden gebracht. Deze rekening telt mee voor uw eigen risico.

Tarieven fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Diëtetiek en Fysiotherapie leveren zorg aan patiënten tijdens hun ziekenhuisopname. De zorg tijdens uw opname maakt deel uit van een DBC Zorgproduct. Ook wanneer u weer naar huis gaat, kunt u deze zorg blijven ontvangen. De prijs van de zorg na uw opname is afhankelijk van uw verzekering.

Tarieven Jeroen Bosch Apotheek

Bekijk hier de tarieven van de Jeroen Bosch Apotheek.  

Tarieven Sport Medisch Centrum

Bekijk hier de tarieven van het Sport Medisch Centrum.

Prijslijst DBC Jeroen Bosch Ziekenhuis

Als uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Jeroen Bosch Ziekenhuis gelden de tarieven die het Jeroen Bosch Ziekenhuis met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Jeroen Bosch Ziekenhuis dan gelden de passantentarieven. Deze tarieven vindt u hieronder. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Tarieven 2024 

Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2024 of later. 

Prijslijst DBC zorgproducten 2024

Prijslijst overige zorgproducten 2024

Prijslijst dure geneesmiddelen 2024 

Tarieven 2023

Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2023 of later.

Prijslijst DBC zorgproducten 2023

Prijslijst overige zorgproducten 2023

Prijslijst dure geneesmiddelen 2023

Tarieven 2022

Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2022 of later.

Prijslijst DBC zorgproducten 2022

Prijslijst overige zorgproducten 2022

Prijslijst dure geneesmiddelen 2022

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de tarieven van een behandeling of DBC zorgproduct? Of heeft u een vraag over een factuur die u heeft ontvangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Bekijk dan onze veel gestelde vragen. Of neem dan contact op met de afdeling Facturatie.

Code ALG-034
Laatste revisie: 5 december 2023 - 12:12