Voorbereiden op uw afspraak

Lees hier hoe u zich goed voorbereid op een afspraak in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Digitaal aanmelden

Voor een afspraak op een polikliniek, afdeling Radiologie of afdeling Bloedafname op de hoofdlocatie van het JBZ in 's-Hertogenbosch moet u zich eerst digitaal aanmelden. (Op de JBZ Dichtbij locaties wordt het digitaal aanmelden in het voorjaar 2024 ingevoerd.)

U kunt zich op 2 manieren digitaal aanmelden:

 1. thuis, via de link die wij u 2 dagen voor de afspraak per sms of e-mail sturen. 
 2. bij de aanmeldzuil naast de Infobalie. U heeft dan een geldig Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig. Er is een medewerker aanwezig die u zo nodig helpt.

Lees meer over het digitaal aanmelden

Wat neemt u mee?

Het is heel belangrijk dat u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs meeneemt. De identificatieplicht is in de zorg wettelijk verplicht voor iedereen; óók voor kinderen vanaf de geboorte. Neem ook mee: uw Actueel Medicatie Overzicht en de gegevens van uw zorgverzekering. Meer informatie leest u op op de pagina ‘Wat neemt u mee?’.

Geef wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door

Bent u al ingeschreven bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar zijn er persoonlijke gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld uw adres, huisarts, telefoonnummer of zorgverzekeraar? Geef deze wijziging dan aan ons door. Het is belangrijk dat uw juiste gegevens bij ons bekend zijn. 

Bekijk uw zorgpolis

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bekijk het overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het Jeroen Bosch Ziekenhuis een contract heeft. Het ziekenhuis is niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende zorgpolissen. Bekijk daarom zelf uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt.

Voorbereiding op gesprek

In het ziekenhuis krijgt u vaak in korte tijd veel informatie en u heeft zelf waarschijnlijk vragen. Lees hier een aantal tips om het gesprek met uw zorgverlener voor te bereiden

Verhoogd risico op vallen?

Bent u eerder gevallen, of heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden? Dan kan het veiliger zijn om met begeleiding of met een hulpmiddel te lopen.

 • Neem iemand mee die u begeleidt, bijvoorbeeld een mantelzorger. Is dat niet mogelijk? Vraag dan bij de ingang van het ziekenhuis aan een vrijwilliger om met u mee te lopen (dit kan alleen op de locatie ’s-Hertogenbosch).
 • Gebruikt u thuis hulpmiddelen zoals rollator of kruk? Neem deze mee naar het ziekenhuis. 
 • Maak eventueel gebruik van een rolstoel van het ziekenhuis. Op de locatie ’s-Hertogenbosch vindt u rolstoelen in de parkeergarage, in de overkapte stallingen en bij de ingang van het ziekenhuis. Op de andere locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis staan de rolstoelen bij de ingang.

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie? 

Als u een resistente bacterie (bijv. MRSA of ESBL) bij u draagt kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Het is daarom heel belangrijk dat u het vertelt aan uw arts als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • beroepsmatig nauw in contact komt met levende varkens of vleeskalveren. (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie of in contact komt met iemand die drager hiervan is.;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond.

Uw rechten en plichten als patiënt

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Op de behandelingsovereenkomst tussen u en de medische specialist/het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Ook heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis huisregels opgesteld.

Patiëntveiligheid

Alle zorgverleners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis doen hun uiterste best om er voor te zorgen dat patiënten de beste zorg krijgen. U mag geen onnodig risico lopen op lichamelijke of psychische schade als u in ons ziekenhuis wordt behandeld.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent daarom een reeks van maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo controleren artsen en verpleegkundigen voor de operatie aan de hand van een checklist of alles in orde is. Zijn alle benodigde materialen aanwezig en in orde? Kloppen alle gegevens? Op verschillende momenten stellen zij ook vragen aan u. Soms heeft u een vraag al eerder beantwoord. De herhaling van vragen is onderdeel van de checklist en gebeurt dus bewust.

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan uw veiligheid in het ziekenhuis. Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand en geef aan als u iets niet begrijpt.
 • Bespreek vooraf het verloop van de operatie of opname.
 • Volg instructies en adviezen goed op.
 • Stel vragen als dingen anders gaan dan u had verwacht.
Code NHZ-003
Laatste revisie: 8 november 2023 - 16:10