Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. In 2021 is dat 385 euro (net zoals in 2020).

Bekijk uw zorgpolis

Het is afhankelijk van de verzekeringspolis die u heeft afgesloten, of u recht heeft op een vergoeding. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. Wanneer u een verzekering afsluit bij een zorgverzekeraar die geen contract heeft met het Jeroen Bosch Ziekenhuis dan kan dit invloed hebben op uw vergoeding. Kijk daarom vóór uw afspraak in het ziekenhuis in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed.

Contracten 2021

Het is een bijzonder jaar. Het Corona virus zorgt voor vertraging in de contractering tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen. Op dit moment hebben de zorgverzekeraars en het JBZ nog geen contracten afgesloten voor 2021. Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling in het Jeroen Bosch ziekenhuis in 2021, neemt u dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Code NHZ-051
Laatste revisie: 25 november 2020 - 11:28