Voorbereiding op de opname van uw kind

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als uw kind naar het ziekenhuis komt voor opname, moet u meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument) van uw kind. Dit is verplicht vanaf de geboorte! Identificatie is belangrijk voor de veiligheid; de gegevens van uw kind kunnen dan niet verwisseld worden met die van andere patiënten. De zorgverzekeraar kan er voor kiezen om een behandeling niet te vergoeden als uw kind niet is geïdentificeerd door het ziekenhuis.
  • Bewijs van uw zorgverzekering (alleen als u de verzekeringsgegevens van uw kind nog niet heeft doorgegeven aan het Planbureau). 
  • Het Actueel Medicatie Overzicht van de medicijnen die uw kind thuis gebruikt. Dit kunt u opvragen bij de apotheek.
  • Eventueel het ziekenhuispaspoort van uw kind.
  • Eventueel een knuffel, speentje of iets anders waaraan uw kind gehecht is.
  • Toiletartikelen.

Wat neemt u niet mee?

Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op de patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Operatie?

Wordt uw kind opgenomen in het ziekenhuis in verband met een operatie?

Lees dan ook de informatie op de pagina ‘Voorbereiding op de operatie (kinderen)’.

Medicijnen van thuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil graag precies weten welke medicijnen uw kind gebruikt, ook de medicijnen die bijvoorbeeld uw huisarts heeft voorgeschreven. Uw thuisapotheek houdt dit bij in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Neem bij ieder bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis een papieren versie van uw AMO mee. Uw thuisapotheek kan dit voor u uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u de medicijnen ophaalt, of online via www.volgjezorg.nl.nl/toestemming. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke medicijnen uw kind op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze medicijnen in het Elektronisch Patiënten Dossier van uw kind.

Als uw kind wordt opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, neemt een apothekersassistent of verpleegkundige alle medicijnen die uw kind gebruikt nog stuk voor stuk met u door. De ziekenhuisapotheek bewaakt de dosering en controleert of de medicijnen samen gegeven of ingenomen mogen worden. 

Medicijnen  zelf meenemen

Bij de opname van uw kind brengt u alle medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf etc, het liefst in de originele verpakking. Zorg dat u voldoende voorraad meeneemt voor de dagen dat uw kind (naar verwachting) in het ziekenhuis ligt. De ziekenhuisapotheek bewaakt de dosering en controleert of de medicijnen samen gegeven of ingenomen mogen worden.

Code NHZ-050
Laatste revisie: 23 februari 2024 - 08:48