De theorie

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden en gezondheid is meer dan alleen het niet-ziek zijn. Gezondheid gaat over het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Een belangrijke inspiratiebron voor deze koers van het ziekenhuis is het transformatieprogramma van Positieve Gezondheid van Machteld Huber, dat uitgaat van een brede definitie van gezondheid. Niet alleen lichaamsfuncties zijn hier onderdeel van, maar ook het dagelijks functioneren, het meedoen in de maatschappij, de kwaliteit van leven, de zingeving en het mentaal welbevinden van mensen.

JBZ voor bedrijven - de theorie

De praktijk

Al deze aspecten komen aan bod wanneer het Jeroen Bosch Ziekenhuis bedrijven helpt met gezonde en vitale medewerkers. Vanuit de wetenschappelijke achtergrond van het ziekenhuis wordt gestart met een intake en/of analyse. Als bedrijf bepaal je hoe uitgebreid deze analyse is. In de intake is er aandacht voor:

A) De fysieke gezondheid van jouw medewerkers

Hier wordt bijvoorbeeld ingegaan op het aantal mensen met burn-out klachten, het aantal rokers, het aantal mensen met overgewicht en (een risico op) diabetes en het aantal mensen met een hoge bloeddruk. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis brengt in kaart wat de belangrijkste risicofactoren voor de organisatie zijn en hoe deze het beste voorkomen kunnen worden. Deze analyse kan tijdens een intake bepaald worden of er kan een uitgebreider Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd worden onder jouw medewerkers.

B) Jouw inspanningen als werkgever

Er wordt nauwkeurig bepaald in hoeverre je als werkgever de juiste context schept voor gezonde en vitale medewerkers. We analyseren hier de inspanningen en initiatieven vanuit jou als werkgever.

Dat doen we op drie niveaus. Deze zijn opgesteld met experts op diverse terreinen van duurzame inzetbaarheid en komen voort uit analyse van diverse wetenschappelijke onderzoeken:

Het individu

Alle bedrijfsaspecten die van toepassing zijn op individuele medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven rond de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, de fysieke belasting van je medewerkers of initiatieven om medewerkers gezonder te laten leven.

Het team

Alle bedrijfsaspecten die van toepassing zijn op het directe team waarin de medewerker werkt. Denk bijvoorbeeld aan het vieren van successen of de mate waarin autonomie wordt gevoeld door de medewerker.

De organisatie

Alle bedrijfsaspecten die van toepassing zijn op de totale organisatie waar de medewerker onderdeel van uitmaakt. De mate van zingeving die mensen uit hun werk halen of het kennen en ondersteunen van een bedrijfsstrategie vormen hier onder andere onderdeel van.

JBZ voor bedrijven

Preventief Medisch Onderzoek en meer...

Waar veel organisaties stoppen bij het leveren van een rapportage en terugkoppeling van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), gaat het Jeroen Bosch Ziekenhuis verder. Een PMO geeft ons namelijk waardevolle informatie over de huidige basisgezondheid van jouw medewerkers. Dit vormt de basis voor een maatwerk vitaliteitsprogramma voor jouw organisatie met de juiste interventies.

Voor het fysieke onderzoek tijdens een PMO hebben onze experts de beschikking over de best mogelijke apparatuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vanzelfsprekend hebben we korte lijnen met diverse medische disciplines, waardoor we in staat zijn kwalitatief de beste PMO’s aan te bieden.

Intake gesprek

Benieuwd waar kansen en risico’s liggen rond de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers? Start met de online intake, beantwoord 24 vragen over gezonde medewerkers en plan een intake-gesprek!

Ik wil een gesprek
Code JBB-013
Laatste revisie: 1 februari 2022 - 14:22