Headerafbeelding
De informatiebalie op de Boulevard locatie 's-Hertogenbosch
Afdeling

Herniaspreekuur

Het herniaspreekuur is bedoeld voor patiënten met mogelijk een hernia.

Als u een afspraak heeft op het herniaspreekuur, ziet u de neuroloog of physician assistant (PA).

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code NEU-028
Laatste revisie: 14 augustus 2019 - 14:33
Over dit spreekuur

Herniaspreekuur

De neuroloog of physician assistant bespreken uw klachten met u en u krijgt een lichamelijk onderzoek. Bij sterke verdenking op een hernia en heftige klachten, krijgt u meestal binnen één week een afspraak voor een MRI- onderzoek van uw onderrug.

Soms vindt de MRI pas na een paar weken plaats of wordt er geen MRI-onderzoek gedaan. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • er is geen verdenking op een hernia;
  • uw klachten bestaan nog heel kort;
  • uw klachten zijn inmiddels aan het verbeteren.

Als dit het geval is krijgt u hier uitleg over van de neuroloog of physician assistant. Een voorstel voor verder beleid en een eventueel behandelplan bespreken zij met u tijdens het eerste bezoek.

Neurochirurg

Als het nodig is, krijgt u zo snel mogelijk een afspraak met de neurochirurg. Deze afspraak is niet op dezelfde dag als het MRI-onderzoek en de uitslag hiervan. De neurochirurg vertelt u welke mogelijkheden er zijn om de hernia te behandelen.