Informatie over het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een door de Stichting Topklinische Ziekenhuizen erkend expertisecentrum voor kinderen met overgewicht en obesitas.

De doelstelling van het expertisecentrum  is bijdragen aan het vergroten van kennis over gezonde leefstijl. Dit kan zowel participatie in landelijke onderzoeken inhouden als het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of innovatieve projecten.

In het expertisecentrum zijn twee gespecialiseerde zorgpaden ingericht;

Code PRO-007
Laatste revisie: 8 maart 2023 - 11:21