Headerafbeelding
Gezin met twee jongens buiten het ziekenhuis
Behandeling

Zorgpad Gezonde Leefstijl Uitgebreid

Het Zorgpad uitgebreid is er voor kinderen met overgewicht en duurt gemiddeld 2 jaar.

In het Zorgpad Gezonde Leefstijl Uitgebreid worden kinderen met overgewicht gemiddeld 2 jaar begeleid door een team van verschillende zorgverleners. Tijdens deze periode proberen we om achter de oorzaak te komen van het overgewicht en beginnen we met een aanpak om de leefstijl te verbeteren.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Meer informatie

Code KIN-763b
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28
Hoe verloopt de behandeling?

Zorgpad Gezonde Leefstijl Uitgebreid

Wanneer we afspraken maken, laten we u dat ongeveer 4 weken van tevoren weten. Het zou fijn zijn wanneer u van tevoren bedenkt of er belangrijke momenten zijn, waardoor de afspraak niet uitkomt. Denk hierbij aan proefwerkweek, schoolreis, vakanties.

Kunt u niet naar de afspraak komen? Laat het ons minimaal 2 weken van tevoren weten. We kunnen dan een ander kind inplannen.

Intakegesprekken

Tijdens de eerste zorgpad dag krijgen uw kind en u gesprekken met verschillende zorgverleners. U ziet de gespecialiseerd verpleegkundige en de verpleegkundig specialist. Deze gesprekken duren elk een half uur.

Verder hebben uw kind en u die dag afspraken bij de fysiotherapeut en de diëtist. Deze afspraken duren elk ongeveer 1 uur. De fysiotherapeut onderzoekt hoe uw kind beweegt en hoe de conditie is. Hiervoor kan uw kind het beste gemakkelijke kleding dragen en sportschoenen.

Houdt u er rekening mee dat u ongeveer 3,5 uur in het ziekenhuis bent.

Na de eerste gesprekken gaan u en uw kind weer naar huis. De zorgverleners die u gesproken heeft, komen dan samen voor overleg. De verpleegkundige of pedagogisch hulpverlener belt u terug om te laten weten wat er besproken is.

Onderzoeken

Het kan zijn dat nodig is om uw kind verder te onderzoeken. Met een zogenaamde OGTT en RMR onderzoek krijgen we een beeld van de lichamelijke conditie. Bijvoorbeeld hoe de suikerstofwisseling in het lichaam werkt. Daarnaast kan er bloed worden onderzocht. Ook kan het zijn dat we  andere zorgverleners in het ziekenhuis inschakelen.

Advies en gezamenlijk plan van aanpak

Na de eventuele vervolgonderzoeken volgt een nieuwe dag met afspraken. Uw kind ziet dan de kinderarts of verpleegkundig specialist, de medisch psycholoog en de medisch pedagogisch hulpverlener. Deze gesprekken duren 30-45 minuten per keer. Daarna komt het hele team samen voor overleg. U kunt deze tijd naar eigen wens besteden.

Na het overleg krijgt u een gesprek met 1 van de zorgverleners. Hierbij bespreken we alle resultaten van de onderzoeken en vertellen wat de conclusie van alle betrokken zorgverleners is. In dit gesprek spreken we af hoe we de verandering van de leefstijl in gang gaan zetten. 

Binnen het zorgpad werken we namelijk samen met verschillende personen en organisaties. We werken samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), het Centrum voor Jeugd en Gezin, hulpverleners die betrokken zijn vanuit de gemeente, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologenpraktijken in de regio.

Samen met u zoeken we naar een hulpverlener bij u in de buurt die bij jullie past.

We vragen dan ook uw toestemming om afspraken te kunnen maken met alle betrokken hulpverleners. Samen met hen blijven we er op letten of het plan dat we gemaakt hebben goed werkt. 

Betrokken zorgverleners

Wij werken in een team. Daarom ziet uw kind niet altijd dezelfde zorgverleners tijdens een afspraak. Bij dit zorgpad is de verpleegkundige uw aanspreekpunt.

Gespecialiseerd kinderverpleegkundige/Verpleegkundig specialist

De gespecialiseerd kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist legt u uit hoe het zorgpad verloopt en is uw aanspreekpunt. Daarnaast ziet u haar regelmatig tijdens de controle gesprekken. Zij geeft dan uitleg over de werking van het lichaam bij overgewicht en over andere zaken die te maken hebben met overgewicht. Zij is een belangrijk aanspreekpunt wanneer er hulpverlening thuis wordt, of is opgestart.

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de medische en verpleegkundige begeleiding op elkaar zijn afgestemd. Zij mag medische handelingen uitvoeren en werkt in dit zorgpad naast de kinderarts.

Kinderarts

De kinderarts bekijkt welke klachten uw kind heeft. Ook vraagt de arts naar de ziektegeschiedenis van uw kind en de familie. Hiermee onderzoekt de arts of er een medische oorzaak is dat het overgewicht kan verklaren. De arts onderzoekt ook of uw kind lichamelijke klachten heeft die zijn ontstaan door het overgewicht. Bijvoorbeeld problemen met sporten of bewegen.

Psycholoog

De psycholoog bespreekt welke zaken in het gedrag en de stemming van uw kind van invloed kunnen zijn op de leefstijl. We proberen zo een beeld te krijgen wat goed werkt en wat niet goed werkt voor uw kind.

Medisch pedagogisch hulpverlener

De medisch pedagogisch hulpverlener maakt een overzicht hoe jullie binnen het gezin omgegaan met het overgewicht. Maar ook wat uw kind en u al hebben gedaan en wat hiervan het gevolg was. Samen met u kijken we welke zaken hierop van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wie wonen er binnen het gezin, hoe is de manier van opvoeden en of er mogelijk problemen zijn binnen het gezin.

Diëtist

De diëtist vraagt wat uw kind eet en drinkt. Zij  kijkt of de voeding past bij wat uw kind nodig heeft om te kunnen sporten, spelen en groeien. Ook vraagt zij naar de eetgewoontes van het gezin. Uiteindelijk proberen we samen te bekijken of voeding een rol speelt bij het overgewicht van uw kind.

Afspraak 3 maanden

Tijdens het uitgebreide zorgpad van 2 jaar komen uw kind en u ongeveer elke 3 maanden voor een afspraak. Uw kind heeft afspraken bij de kinderarts, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd kinderverpleegkundige of medisch pedagogisch hulpverlener.

Afspraak na 1 en 2 jaar

Na 1 jaar en aan het einde van het 2e jaar ziet u tijdens de afspraak het hele team.

Gezamenlijk bespreken we dan hoe het gaat en wat er nodig is om het gezamenlijk doel te bereiken. We bekijken of de begeleiding goed gaat en of we misschien iets in de begeleiding moeten veranderen.

Tussendoor hebben uw kind en u contact met de gespecialiseerd kinderverpleegkundige, de verpleegkundig specialist of medisch pedagogisch hulpverlener via een telefoongesprek, e-mail of videobellen.

Na 2 jaar

Als na 2 jaar blijkt dat er geen begeleiding vanuit het ziekenhuis meer nodig is, wordt de begeleiding afgesloten. De begeleiding die u bij hulpverleners in de buurt heeft, gaat gewoon door. Zijn er medische klachten, dan blijft uw kind daarvoor onder controle bij de kinderarts.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.