Expertisecentrum leefstijlgeneeskunde kinderen (informatie voor professionals)

Het door de STZ erkende expertisecentrum leefstijlgeneeskunde kinderen van het JBZ is gespecialiseerd in de holistische benadering van kind en gezin met overgewicht en de aanpak waarbij het gehele netwerk rondom het gezin wordt meegenomen. Het expertisecentrum bestaat uit 3 onderdelen, namelijk het gespecialiseerde zorgpad, innovatie en wetenschap.

Een belangrijk pijler van onze werkwijze is de netwerkaanpak overgewicht kinderen zoals beschreven in het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (VU/Care for Obesity 2018).

Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen van acht proeftuingemeenten, waaronder de gemeente  ’s-Hertogenbosch. Het boek ‘Overgewicht en Obesitas bij Kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ heeft voor dit model als inspiratiebron gefungeerd.

Onze lokale kennis en ervaring als proeftuingemeente is gebundeld in tools die andere gemeenten, professionals en gezinnen verder helpen zodat meer kinderen gezond opgroeien.

Code PRO-001
Laatste revisie: 1 maart 2024 - 12:07