Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Zorgpad Gezonde Leefstijl Basis

Het Zorgpad Basis is er voor kinderen met overgewicht en duurt gemiddeld 9 maanden.

In het Zorgpad Gezonde Leefstijl Basis worden kinderen met overgewicht gemiddeld 9 maanden begeleid door een kinderarts en pedagogisch hulpverlener. Tijdens deze periode proberen we  om achter de oorzaak van het overgewicht te komen en beginnen we met een aanpak om de leefstijl te verbeteren.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Meer informatie

Code KIN-763a
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28
Hoe verloopt de behandeling?

Zorgpad Gezonde Leefstijl Basis

Wanneer we afspraken maken, laten we u dat ongeveer 4 weken van tevoren weten. Het zou fijn zijn wanneer u van tevoren bedenkt of er belangrijke momenten zijn, waardoor de afspraak niet uitkomt. Denk hierbij aan proefwerkweek, schoolreis, vakanties.

Kunt u niet naar de afspraak komen? Laat dit minimaal 2 weken van tevoren weten. We kunnen dan een ander kind inplannen.

Intakegesprekken

Uw kind en u krijgen eerst een gesprek met de pedagogisch hulpverlener. Dit gesprek duurt 1 uur. Ongeveer 2 weken later heeft u een gesprek met de kinderarts. Deze afspraak duurt 45 minuten. Soms is het nodig  om uw kind verder te onderzoeken.  Welke onderzoeken dat zijn,  bespreekt de kinderarts dan met u.

Advies en gezamenlijk plan van aanpak

Na de eventuele vervolgonderzoeken en afspraken maken we gezamenlijk een plan van aanpak. We spreken  af hoe we de verandering van de leefstijl in gang gaan zetten.

Binnen het zorgpad werken we samen met verschillende personen en organisaties. We werken samen met de jeugdzondheidszorg (JGZ), het Centrum voor Jeugd en Gezin, hulpverleners die betrokken zijn vanuit de gemeente, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologenpraktijken in de regio.

Samen met u zoeken we naar een hulpverlener bij u in de buurt die bij jullie past.

We vragen dan ook uw toestemming om afspraken te kunnen maken met alle betrokken hulpverleners bij u in de buurt. Samen met hen blijven we er op letten of het plan dat we gemaakt hebben goed werkt.

Betrokken zorgverleners

De pedagogisch hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener legt u uit hoe het zorgpad verloopt en is uw aanspreekpunt. Ze maakt een overzicht hoe er binnen het gezin wordt omgegaan met het overgewicht. Maar ook wat uw kind en u al hebben gedaan en wat hiervan het gevolg was. Samen met u kijken we welke factoren hierop van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld wie wonen er binnen het gezin, wat is de manier van opvoeden en of er mogelijk problemen zijn binnen het gezin.

De kinderarts

De kinderarts bekijkt welke klachten uw kind heeft. Ook vraagt hij naar de ziektegeschiedenis van uw kind en de familie. Hiermee onderzoekt de arts of er een medische oorzaak is waarom uw kind overgewicht heeft. De arts onderzoekt ook of uw kind lichamelijke klachten heeft die zijn ontstaan door het overgewicht. Bijvoorbeeld problemen met sporten of bewegen.

Afspraak 3 tot 6 maanden

Uw kind krijgt afspraken mee bij de kinderarts en/of pedagogisch hulpverlener. De eerste afspraak is na 3 tot 6 maanden en de laatste afspraak na 9 maanden. Tussendoor heeft de pedagogisch hulpverlener contact met uw kind en u via een telefoongesprek, e-mail of videobellen.

Tijdens deze afspraken vragen we hoe het de afgelopen periode is gegaan en wat we in het verder gaan doen. We bekijken of de begeleiding goed gaat en of we misschien iets in de begeleiding moeten veranderen.

Afspraak na 9 maanden

Als na 9 maanden blijkt dat er geen begeleiding vanuit het ziekenhuis meer nodig is, wordt de begeleiding afgesloten. De begeleiding die u bij hulpverleners in de buurt heeft, gaat gewoon door. Zijn er medische klachten, dan blijft uw kind daarvoor onder controle bij de kinderarts.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.