Headerafbeelding
kunstwerk zonder titel Leandra du Pau
Behandeling

Zelfkatheterisatie na een bevalling

Na een bevalling kan het zijn dat u tijdelijk zelf de blaas leeg moet maken met een katheter (zelfkatheterisatie).

Na de bevalling kan het zijn dat u niet kunt plassen, of dat u de blaas onvoldoende kunt leegplassen.

Hoe verloopt de behandeling?

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Meer informatie

Code GYN-991
Laatste revisie: 6 december 2023 - 16:13
Hoe verloopt de behandeling?

Zelfkatheterisatie na een bevalling

Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen na de bevalling niet goed kunnen uitplassen. Het kan zijn dat na een bevalling de plasbuis gezwollen is of dat de blaas overrekt is geweest. Ook is het mogelijk dat u de blaas nog niet goed voelt, omdat u een ruggenprik heeft gehad.

Dit geneest vanzelf, maar heeft tijd nodig. Meestal duren de klachten enkele dagen tot weken. Daarna kunt u weer normaal plassen. Het betekent wel dat u zichzelf een aantal dagen tot een paar weken moet katheteriseren.

Op de verpleegafdeling

Probeer eerst zelf te plassen. Lukt dit niet, dan controleert de verpleegkundige de inhoud van de blaas met een echo-apparaat (bladderscan). Hiermee zien we of u de blaas goed heeft leeg geplast of dat er nog urine in de blaas is achtergebleven. De achtergebleven urine noemen we residu.

Is er teveel urine achtergebleven? Dan probeert u eerst nog een keer zelf te plassen. Daarna controleert de verpleegkundige opnieuw de inhoud van de blaas met de echo. Blijft er teveel urine achter in de blaas of lukt het niet om spontaan te plassen? Dan begint u met zelfkatheterisatie. Dit is nodig omdat de blaas regelmatig helemaal geleegd moet worden. 

Met zelfkatheterisatie maakt u de blaas leeg met een katheter. Deze katheter is een dun plastic slangetje, dat speciaal hiervoor is gemaakt. Zelfkatheterisatie is met goede uitleg en begeleiding door bijna iedereen aan te leren. De verpleegkundige leert het u.

Bekijk het filmpje over zelfkatheterisatie

U krijgt een startpakket zelfkatheteriseren en een afbouwschema mee. Hoe vaak u elke dag moet katheteriseren is afhankelijk van het residu. Dit kunt u zien en invullen in het plasdagboek.

Ga naar het plasdagboek

Hoe is het om uzelf te katheteriseren?

Voor velen is het een schok als ze horen dat ze zichzelf moeten katheteriseren. Angst voor pijn en mogelijke afhankelijkheid van partner of zorgverlener. Soms schaamt men zich en heeft men moeite erover te praten met vrienden en familieleden wat kan leiden tot een beperkt sociaal leven. Het is belangrijk dat u uw twijfels en vragen bespreekt. Zij kan uw vragen beantwoorden en helpen met het vinden van oplossingen. 

Aandachtspunten

Het is belangrijk om iedere dag voldoende te drinken, 1½ - 2 liter per dag. Let hier de eerste dagen nadat u bent begonnen met katheteriseren goed op. Voldoende drinken voorkomt dat u een blaasontsteking krijgt. Dit komt bij zelfkatheterisatie vaker voor. 

Ontslag

Als u thuis bent, belt de verpleegkundige van het Bekkenbodemcentrum u binnen een paar dagen op, om te vragen hoe het met zelfkatheteriseren gaat. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.