Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Zelf-injectietherapie bij erectieproblemen

Als u last heeft van erectieproblemen, zijn er verschillende behandelingen mogelijk.

Uw uroloog heeft samen met u gekozen voor de auto-injectietherapie (zelfinjectie in het zwellichaam van de penis). Er wordt papaverine met fentolamine voorgeschreven. Het ingespoten medicijn zorgt voor een verwijding van de bloedvaten en een verslapping van de spieren in het zwellichaam van de penis. Hierdoor stroomt er meer bloed in het zwellichaam waardoor een erectie kan ontstaan.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code URO-004
Laatste revisie: 1 februari 2024 - 09:32
Hoe verloopt de behandeling?

Zelf-injectietherapie bij erectieproblemen

Hoe past u de auto-injectietherapie toe?

Voordat u zelf thuis gaat injecteren, leert de physician assistant (ondersteunend geneeskundige) u hoe dit moet. Dan wordt ook de dosis bepaald waarmee het voor u mogelijk is een erectie te krijgen. Deze dosis staat ook vermeld op het etiket. Houd u strikt aan deze aanwijzingen en wijzig de dosering niet zonder overleg met de physician assistant of uw uroloog.

Het gereedmaken van de injectie spuit

Op de polikliniek wordt met u geoefend hoe u het spuitje moet vullen. Het medicijn wordt aangeleverd in ampullen en de voorgeschreven hoeveelheid moet in de injectiespuit gezogen worden.

Het toedienen van de injectie

U pakt de penis zo dicht mogelijk bij de buikwand vast tussen duim en wijsvinger, zodanig dat de huid eroverheen spant. Selecteer een stukje huid waar geen bloedvaten zichtbaar zijn. Dit is bij voorkeur 4 tot 5 mm links of rechts van het midden van de penis, vlakbij de buikwand.

U drukt de naald van de injectiespuit door de huid in het zwellichaam (zie plaatje). Daarna wordt in één keer de oplossing langzaam volledig ingespoten. Ook deze manier van inspuiten is met u op de polikliniek geoefend, voordat u het thuis gaat doen.

plaatje van penis met uitleg waar je moet injecteren

Leidt een injectie niet tot het gewenste resultaat, dan mag u de injectie niet direct herhalen. U moet minimaal 24 uur wachten.

Risico's of bijwerkingen

  • Een injectie kan soms leiden tot erecties die langer duren dan wenselijk. Houdt de erectie langer aan dan 4 uur, neemt u dan contact op met het ziekenhuis (ook ‘s nachts). De erectie moet dan tegengegaan worden. Dit kan met ijskoude compressen of injectie van een ander medicijn. Wanneer dit niet lukt kan het zwellichaam met een spuit worden leeggezogen. Dit moet om schade aan het weefsel van het zwellichaam te voorkomen.
  • Door de injecties kunnen de volgende reacties voorkomen: een bloeduitstorting, een verdoofd gevoeld in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn en zwelling van de voorhuid. Voelt u tijdens de injectie pijn, dan moet u stoppen met inspuiten. Een licht branderig gevoel is normaal.
  • Spuit niet in zichtbare bloedvaten of in de onderkant van de penis omdat hierdoor bloedingen kunnen optreden. Bij injectie op de verkeerde plaats treedt er geen erectie op. Injectie op de juiste plaats moet met u geoefend zijn.
  • Ook kan er duizeligheid optreden. Dit kan een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.
  • Bij regelmatig gebruik over een langere periode kan een plaatselijke verharding in de penis optreden. Soms zijn deze verhardingen pijnlijk. Heel soms kan door de verharding een kromstand van de penis ontstaan. De verharding verdwijnt meestal na het stoppen met de injecties. Om de kans op het ontstaan van verhardingen te verminderen, moet u afwisselend links en rechts in de penis injecteren.
  • Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt, moet uw arts hiervan op de hoogte te zijn. De ingespoten medicijnen kunnen de werking van geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, versterken.
  • Als u ook bloedverdunnende middelen gebruikt moet u de injectieplaats 3 minuten dichtdrukken.
  • Het is beter om niet te roken of alcohol te drinken voor de injectie. Hierdoor kan de werking van het medicament verstoord worden.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie beschrijft hoe deze behandeling meestal verloopt en wat de risico's en bijwerkingen zijn. Het kan zijn dat in uw geval de behandeling wat anders verloopt. De arts kan soms voor een andere behandelingsmethode kiezen, die beter past bij uw situatie. Aan het begin van de behandeling zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan uw arts stellen.

Mogelijke alternatieve behandelingen voor uw impotentieklachten bespreekt de arts in het gesprek met u.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen bellen naar de polikliniek Urologie: (073) 553 60 10.

Wie belt u in dringende situaties buiten kantooruren?

In dringende situaties buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp: (073) 553 27 00.