Behandeling

Video-interactiebegeleiding op de Kinderafdeling

Video-interactiebegeleiding is een manier waarbij we het contact tussen u en uw kind in beeld brengen met behulp van een videocamera.

Met de opnamen brengen we de natuurlijke communicatie en contacten tussen u en uw kind in beeld. Door samen met de video-interactiebegeleider (VIB-er) de video te bekijken, ziet u wat uw kind nodig heeft. Aandacht voor de lichaamstaal van uw kind en respect voor uw contact met uw kind is hierbij belangrijk.

Lees meer

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u, met uw kind, in het ziekenhuis
terechtkomt. We vinden het belangrijk dat u weet dat u ondersteuning kunt krijgen om uw kind te helpen tijdens de ziekenhuisperiode. Bij een opname spelen allerlei emoties een rol en kan uw kind anders reageren. We hebben nu de mogelijkheid om u op een nieuwe manier, door middel van video te begeleiden. 

Hoe verloopt de behandeling?

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code KIN-186
Laatste revisie: 6 juni 2023 - 10:29
Hoe verloopt de behandeling?

Video-interactiebegeleiding op de Kinderafdeling

Tijdens de video-opname

Een video-interactie begeleider (VIB-er) maakt een korte video-opname van ± 5 tot 10 minuten van u en uw kind. De VIB-er kan een verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener zijn. U kiest samen een geschikt moment om te filmen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de verzorging, het eten, een speel-, of knuffelmoment zijn.

Vervolgens bekijkt de VIB-er met u beeld voor beeld de video-opname. Zo ziet u welke signalen uw kind geeft om met u in contact te komen en te blijven. Door het terugkijken kunt u de signalen herkennen en ervaren hoe u hier intuïtief op reageert.

Dit kan u helpen om op een prettige wijze contact te houden, uw kind gerust te stellen en te zien hoe uw kind geniet om bij u te zijn. Bij een duidelijke hulpvraag bekijkt de VIB-er samen met u wat uw kind in de betreffende situatie nodig heeft.

Voor wie is video interactiebegeleiding bedoeld?

Video interactiebegeleiding kan gebruikt worden wanneer uw kind:

  • onverwacht op de kinderafdeling wordt opgenomen;
  • veel huilt;
  • moeilijk slaapt;
  • moeite heeft met eten;
  • ernstig of langdurig/chronisch ziek is;
  • blijvend letsel heeft opgelopen.

Andere redenen kunnen zijn:

  • Als u of het team van de kinderafdeling denkt dat VIB kan helpen in de omgang met uw kind.
  • Als u vragen heeft over de ontwikkeling, het gedrag van uw kind en omgang met uw kind.

Na de video-opname maakt de VIB-er een afspraak met u voor het terugkijken van de beelden. We noemen dit een reviewgesprek. We bespreken dan ook of het goed is om vaker een video-opname te maken en na te bespreken. In sommige gevallen kan de video interactiebegeleiding ook thuis worden voortgezet. Een andere instantie (bijvoorbeeld de Thuiszorg) neemt dan de begeleiding over. De VIB-er regelt deze contacten voor u.

Wat gebeurt er met de beelden?

In principe worden de gemaakte videobeelden na het reviewgesprek vernietigd. Alleen met schriftelijke toestemming worden de beelden bewaard en mogelijk gebruikt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld als bijscholingsmateriaal.

Wanneer u als ouder graag de beelden zelf wilt hebben, kan de VIB-er deze voor u op een USB stick zetten tegen een vergoeding van €8,- of veilig versturen via e-mail.

Video interactiebegeleiding is geheel vrijblijvend. We starten VIB alleen met uw toestemming.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de afdelingssecretaresse. Zij brengt u in contact met de contactpersoon van de kinderafdeling. Telefoonnummer: (073) 553 25 27.