Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling verpleegkundige patiënt
Behandeling

Verwijderen van de blaaskatheter in dagopname

Na het verwijderen van een blaaskatheter kijken we of u weer zelf kunt plassen. 

U blijft hiervoor een hele dag in het ziekenhuis op de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt de blaaskatheter verwijderd. Als het plassen goed gaat, mag u zonder katheter naar huis. 

Lees meer

Dag en datum: ...................dag  ......................

Tijd: ...................................................... uur

Waar meldt u zich: Infobalie op de Boulevard

Informatie over het verwijderen van de blaaskatheter

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code URO-092
Laatste revisie: 9 januari 2024 - 13:00
Informatie over het verwijderen van de blaaskatheter

Verwijderen van de blaaskatheter in dagopname

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een blaaskatheter heeft gekregen. Het kan zijn dat u helemaal niet meer zelf kon plassen of dat u uw blaas niet helemaal leeg kon plassen. Meestal heeft er heel veel urine in de blaas gezeten. Hierdoor is de blaas zo uitgerekt dat hij minder elastisch is geworden. Er wordt dan een blaaskatheter gegeven om de blaas ‘rust’ te geven, zodat de elasticiteit hopelijk terugkomt. Het duurt vaak langere tijd voordat de blaas zijn elasticiteit weer terug heeft.

Als u een blaaskatheter heeft in verband met een vergrote prostaat

Bij de man is de prostaat vaak de oorzaak van plasproblemen. De prostaat is ongeveer even groot als een kastanje en ligt onder de ingang van de blaas. De plasbuis (urethra) loopt door de prostaat heen. Bij het ouder worden kan de prostaat langzaam groter worden. Vanaf ongeveer het vijftigste levensjaar kunnen hierdoor geleidelijk aan plasklachten ontstaan. De groeiende prostaat drukt de plasbuis dicht. De blaas moet harder werken om de urine door de vernauwde plasbuis naar buiten te persen. Door deze extra inspanning wordt de blaaswand zwak en soms uitgerekt. Om de blaas rust te geven, krijgt u dan een blaaskatheter.

Voordat de katheter verwijderd wordt, wordt er vaak gestart met het medicijn Tamsulosine (Omnic®). Dit middel ontspant het kapsel (jasje) van de prostaat, waardoor de plasbuis meer ruimte krijgt en het plassen gemakkelijker gaat. 

Belangrijk! Het kan zijn dat u op de dag van het verwijderen van de blaaskatheter moet starten met antibiotica. U krijgt hiervoor dan een recept van uw arts/specialist. Heeft u geen recept gekregen? Dan is de antibiotica bij u niet nodig.

Als u gebruik gaat maken van een flip-flo

Als u een blaaskatheter heeft, kan de arts na enige tijd met u afspreken dat u een flip-flo gaat gebruiken. De flip-flo sluit de katheter af met een kraantje. De urine blijft hierdoor in uw blaas totdat u het kraantje openzet. U kunt dit vergelijken met de situatie zonder katheter. De blaas houdt zo zijn functie, namelijk het verzamelen van urine totdat u aandrang heeft. Dan leegt u de blaas. Om ontstekingen te voorkomen, moet u de blaas zeker elke 3 tot 4 uur legen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Hoe verloopt het verwijderen van de blaaskatheter?

Op de verpleegafdeling wordt de blaaskatheter verwijderd. U plast tijdens de opname in een po of urinaal. Zodra u geplast heeft, drukt u op de bel om de verpleegkundige te waarschuwen. Het is belangrijk om te weten of u uw blaas helemaal leeg plast.

Met een uitwendige echografie meten we hoeveel urine na het plassen in de blaas is achtergebleven (echo-residu bepaling). Bij een echografie wordt met behulp van geluidsgolven de blaas zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Dit onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.

Weer naar huis

U mag dezelfde dag weer naar huis. Voordat u naar huis gaat komt een assistent Urologie bij u langs op de afdeling. 

Als het plassen goed gaat mag u zonder katheter naar huis.

Als het plassen niet goed (genoeg) gaat, krijgt u opnieuw een katheter. Het verdere beleid wordt dan met u besproken.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u op werkdagen bellen naar de polikliniek Urologie, telefoonnummer (073) 553 60 10.