Behandeling

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), belangrijke informatie na ontslag

Deze informatie is bedoeld om u te helpen in de periode die volgt na ontslag uit het ziekenhuis. Meestal neemt de huisarts de medische zorg weer over, en heeft u een controleafspraak bij de cardioloog op de polikliniek.

Naast deze informatie kunt u de folders doorlezen die u tijdens de opname heeft gekregen, of folders van de Hartstichting.

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Code CAR-810
Laatste revisie: 5 februari 2024 - 14:54
Hier vindt u alle belangrijke informatie

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), belangrijke informatie na ontslag

De 1e week kunt u nog snel vermoeid en kort van adem zijn. Dit is normaal na een hartklepvervanging. U krijgt een controleafspraak voor over ongeveer 4 tot 6 weken bij uw cardioloog. Van tevoren maken we vaak een echo van uw hart, zodat we naar de werking van de hartklep kunnen kijken.

Mogelijk melden we u aan voor hartrevalidatie. Als dat van toepassing is, krijgt u hier meer informatie over.

Het is belangrijk dat u zich de komende periode aan een aantal leefregels houdt. Dit houdt in dat u moet opletten op de volgende zaken:

 • Neem uw medicijnen in volgens voorschrift van de arts.
 • De eerste 4 weken mag u niet mag autorijden of fietsen. Tijdens de eerste poliklinische controle beoordeelt uw cardioloog of u weer mag deelnemen aan het verkeer.
 • De eerste week mag u geen zware lichamelijke inspanning doen. U mag in deze eerste week niet te zwaar tillen (niet meer dan 5 kg).
 • Ongeveer 1 week na ontslag mag u mag wel gewoon de dagelijkse activiteiten uitvoeren.
 • Seksuele activiteit is geen probleem na de operatie.
 • U mag niet baden of zwemmen in de eerste week. Hierdoor kan het wondje namelijk week worden, wat de kans op nabloedingen vergroot. U mag wel kortdurend (maximaal 5 minuten) douchen.
 • Als er nog vocht uit de wondjes van de lies komt, moet u er een nieuwe pleister op te doen. Het is belangrijk dat u een vochtige pleister altijd vervangt, om het risico op infectie te verkleinen.
 • U mag de wondjes niet insmeren met crème, zalf of poeder, tenzij uw arts dit heeft voorgeschreven. Ook kunt u beter niet uitgebreid te zonnen in het eerste jaar na de operatie. Dit is niet goed voor de genezing van de wond.
 • Eventuele bloeduitstortingen of blauwe plekken kunnen zich verplaatsen naar beneden. Deze plekken verkleuren langzaam en verdwijnen na ongeveer 6 weken.
 • In sommige gevallen heeft u hechtingen in de lies of onder uw borst zitten. De huisarts kan deze 10 dagen na de operatie verwijderen.
 • U mag op uw zij en buik liggen.
 • Controlepoortjes op luchthavens en in winkels vormen geen probleem. Een vliegreis mag u pas weer boeken na overleg met de cardioloog tijdens de eerste controle.

Tandheelkundige of medische ingrepen

 • Vertel uw tandarts of behandelend arts altijd dat u een aortaklepimplantatie heeft gehad.
 • Als u in de toekomst een tandheelkundige of medische ingreep krijgt, is het belangrijk dat u voorafgaand aan deze ingreep een korte periode een antibioticakuur krijgt.
 • Ook is een goede mondhygiëne en controle bij de tandarts erg belangrijk. Dit om te voorkomen dat bacteriën de hartklep zouden kunnen infecteren.
 • Voor sommige ingrepen moeten de bloedverdunners tijdelijk worden gestopt. Dit moet u altijd overleggen met uw cardioloog.

Pasje 'identificatie voor de hartklepprothese'

Enige tijd na de operatie krijgt u een zogeheten ‘identificatie voor de hartklepprothese’ thuisgestuurd. Op dit pasje staat uw naam, geboortedatum, gedane operatie, type hartklep, waar de hartklep is geïmplanteerd en de datum van implantatie. Draag deze pas altijd bij u. Bij een noodsituatie is dit pasje belangrijk voor hulpverleners.

Neemt u contact op als u last krijgt van klachten zoals:

 • koorts boven 38,5 graden;
 • als het wondje van uw lies rood ziet, warm aanvoelt, pijn doet, als er pus uitkomt of er zwellingen te zien zijn;
 • als uw lies pijn gaat doen of er sprake is van een nabloeding;
 • hartkloppingen gedurende langere tijd;
 • toename van kortademigheid in rust of bij inspanning;
 • ontstaan van vocht in de benen;
 • ophoesten van geel/groen sputum.

De eerste 10 dagen na ontslag belt u tijdens kantoortijden naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40 en buiten kantoortijden naar de afdeling Hartbewaking, telefoonnummer (073) 553 25 00.

Bij vragen of problemen ná 10 dagen belt u uw huisarts.

In een acute situatie neemt u contact op met 112!

Als u bij de apotheek de recepten inlevert, kunt u daar een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) vragen. Controleer samen met de apothekersassistent of de gegevens op het overzicht kloppen. Zorg dat het overzicht actueel blijft, geef wijzigingen door aan uw huisarts of apotheek.

Als u een geprinte versie van deze informatie gebruikt, kunt u hier uw gemaakte afspraken opschrijven of welke hulp er is ingeschakeld:

 

 

 

 

 

 

 

Als u een geprinte versie van deze informatie gebruikt, kunt u hier uw dieetvoorschrift opschrijven: