Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Stoma (ileo- of colostoma)

Een darmstoma is een kunstmatige uitgang van de darm door de buikwand.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de chirurg een darmstoma aanlegt. U kunt bijvoorbeeld een darmontsteking hebben, poliepen of tumoren. U kunt tijdelijk een stoma krijgen om de darm tot rust te laten komen of te laten genezen. Soms is een stoma blijvend nodig. Bijvoorbeeld als het tijdens de operatie noodzakelijk is om met een gedeelte van de endeldarm ook de anus te verwijderen.

Er bestaan verschillende soorten darmstoma’s:

  • Een colostoma is een kunstmatige uitgang van de dikke darm (colon). U krijgt een colostoma als een gedeelte van uw dikke darm, uw endeldarm (en eventueel uw anus) wordt verwijderd of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld.
  • Een ileostoma is een kunstmatige uitgang van de dunne darm (ileum). U krijgt een ileostoma als uw dikke darm buiten werking wordt gesteld of helemaal wordt verwijderd.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over deze behandeling.

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code CHI-093
Laatste revisie: 19 oktober 2022 - 13:50
Hoe verloopt de behandeling?

Stoma (ileo- of colostoma)

Een darmstoma wordt aangelegd door een chirurg die gespecialiseerd is in operaties aan het maag-darmkanaal. De chirurg maakt eerst een opening in uw buikwand. Daarna wordt er een stukje dikke of dunne darm naar buiten gebracht, omgestulpt en aan de huid vastgehecht. Meestal zit een colostoma aan de linkerzijde van de buik en een ileostoma aan de rechterzijde van de buik.

Bij een darmstoma verlaat de ontlasting het lichaam via een opening in de buik. Een darmstoma heeft geen sluitspier. Het is dus niet mogelijk om ontlasting op te houden. Hiervoor zijn er speciale opvangmaterialen die u meestal dagelijks moet verwisselen.

Het is begrijpelijk dat u veel vragen heeft als u te horen krijgt dat u een stoma nodig heeft. De stomaverpleegkundige kan u helpen. Zij leert u omgaan met uw stoma en kan u tips en adviezen geven. De stomaverpleegkundige heeft een speciaal spreekuur.

Meer informatie

Meer informatie over darmstoma’s vindt u op de websites: