Headerafbeelding
MDL verpleegkundige in gesprek met vrouw in spreekkamer
Behandeling

Stentplaatsing in de slokdarm

Door een vernauwing kan het zijn dat eten en/of drinken niet goed door de slokdarm kan gaan.

Om de doorgang van eten en/of drinken toch mogelijk te maken, plaatst de arts met behulp van een flexibele slang (endoscoop) een buisje in uw slokdarm (stent).

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code INT-111
Laatste revisie: 25 mei 2023 - 14:41
Hoe verloopt de behandeling?

Stentplaatsing in de slokdarm

Nuchter zijn

Voor het onderzoek of behandeling mag u vanaf een bepaald tijdstip niets meer eten en drinken.

Het is heel belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van de behandelend specialist en aan de volgende regels:

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen kauwgom of snoepjes).
 • U mag nog wel drinken: water.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

U mag niets meer eten en drinken (ook geen kauwgom of snoepjes).

Diabetes Mellitus

Dan moet u speciale maatregelen treffen. Lees de folder 'Diabetes en nuchter zijn voor een onderzoek' voor meer informatie. Heeft u hierna nog vragen? Neem dan contact op met uw diabetesverpleegkundige.

Gebruikt u bloedverdunners?

Heeft u problemen bij bloedstolling? Of gebruikt u medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden (acenocoumarol of fenprocoumon) en u bent daarvoor ook onder behandeling van de trombosedienst? Overleg dit dan met uw behandelend arts.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Kortdurende opname

Om na de behandeling te kunnen controleren of alles goed met u blijft gaan, wordt u voor een korte tijd opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Meestal wordt u in de ochtend opgenomen en kunt u enkele uren na de behandeling weer naar huis. Uw arts vertelt u of dit eerder of later zal zijn.

De behandeling gebeurt op de Endoscopieafdeling. Op de afgesproken tijd brengt de verpleegkundige u hier naar toe.

Voor de behandeling

 • Als u losse gebitsdelen heeft dan moet u uit doen.
 • Uw keel wordt verdoofd met een spray, om de kokhalsreflex zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • Daarna krijgt u via uw infuusnaald een verdoving met een kalmeringsmiddel. Dit is geen narcose, maar u wordt er wel suf en slaperig van.
 • Op uw vinger krijgt u een ‘knijper’, zodat we tijdens de behandeling uw hartslag en ademhaling kunnen controleren.
 • Ook plaatst de assistent een soort bijtring tussen uw kaken ter bescherming van het kijkinstrument en uw gebit.
 • De behandeling gebeurt onder röntgendoorlichting. Dit is niet pijnlijk.

De voorbereiding duurt ongeveer 10 minuten.

Tijdens de behandeling

Endoscoop

De arts brengt een flexibele slang (endoscoop) door de bijtring in uw keel en vraagt u te slikken. Daarbij helpt de arts om de slang door uw keel in de slokdarm te brengen. Dit gaat het beste als u zich zo goed mogelijk ontspant. Daarna kan de arts de slang verder naar binnen schuiven. In de slang zit een camera, waarmee de arts uw slokdarm en de vernauwing goed kan bekijken.

Bij het inbrengen van de endoscoop en het verdere onderzoek houdt u voldoende ruimte in uw keelholte over om normaal te kunnen ademen. Het is belangrijk dat u zo rustig mogelijk probeert door te ademen. U heeft dan het minst last van het onderzoek. Probeer ook zo weinig mogelijk te slikken, want bij elke slikbeweging voelt u de slang in uw keel.

Plaatsen van de stent

Als de slokdarm wat opgerekt is, plaatst de arts de stent. Deze komt op de plaats waar de vernauwing zat. Dit gebeurt via een draad die door de endoscoop in uw slokdarm is gebracht. Op de plaats van de vernauwing wordt de stent uitgezet waardoor deze het slokdarmweefsel opzij houdt. Met de röntgendoorlichting bekijkt de arts of de stent op de goede plaats zit.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. De behandeling kan langer duren als de arts de endoscoop moeilijk in uw slokdarm kan brengen.

Na de behandeling gaat u weer terug naar de verpleegafdeling tot het kalmeringsmiddel voor het grootste gedeelte is uitgewerkt. De verpleegkundige controleert uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte. Dit gebeurt na een uur nog een keer. Krijgt u na de behandeling klachten, waarschuw dan de verpleegkundige.

Wanneer mag u weer eten en drinken?

Als uw keel verdoofd is, kunt u zich sneller verslikken. Daarom mag u minimaal 30 minuten niets eten of drinken. Daarna mag u voorzichtig beginnen met een slokje water. Als dit goed gaat, kunt u verder gewoon drinken.

De arts bepaalt wat u mag eten na de behandeling. Dit kan normaal eten zijn of bijvoorbeeld gemalen of vloeibaar voedsel. Als de stent langer in uw slokdarm zit, kan dit veranderen.

Wat zijn de risico's?

Meestal is het plaatsen van een stent in de slokdarm een redelijk veilige behandeling. Toch kunnen er zoals bij elke behandeling, problemen optreden.

 • Bij het oprekken van de slokdarm kan er een scheurtje in de slokdarm komen. Dit kan een pijnlijk gevoel geven, en soms tot ernstige ontsteking geven.
 • Bij het oprekken van de slokdarm kan er een bloeding ontstaan in de slokdarm.
 • De meeste problemen komen door het gebruik van een kalmeringsmiddel. Door het kalmeringsmiddel kunnen ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie voorkomen.
 • Verder kan een luchtwegontsteking of longontsteking voorkomen als u zich verslikt in de maaginhoud.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor de behandeling stellen aan uw arts, de assistent of aan de verpleegkundige op de verpleegafdeling. U kunt ook bellen naar de afdeling Endoscopie, telefoonnummer (073) 553 30 51.