Behandeling

Sedatie bij een onderzoek en/of behandeling

Sedatie kunnen we toepassen om een onaangenaam en/of pijnlijk onderzoek of behandeling voor u zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.  Sedatie betekent letterlijk ‘het verlagen van het bewustzijn’. 

De Sedatie Praktijk Specialist (SPS) geeft u dan onder andere een slaapmiddel via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm. Afhankelijk van het type onderzoek of behandeling sederen we u meer of minder diep. U wordt slaperig, maar bent wel snel te wekken. Afhankelijk van de diepte van sedatie kunnen we ook nog met u praten tijdens het onderzoek of behandeling. Meestal weet u daar na het wakker worden niets meer van.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over deze behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ANE-054
Laatste revisie: 3 maart 2023 - 15:02
Hoe verloopt de behandeling?

Sedatie bij een onderzoek en/of behandeling

Wie is de Sedatie Praktijk Specialist (SPS)?

Dit is een anesthesiemedewerker die speciaal is opgeleid voor het toedienen van sedatie. De SPS werkt onder de verantwoordelijkheid van een anesthesioloog.

Waarom sedatie?

Sedatie kunnen we toepassen om een onaangenaam en/of pijnlijk onderzoek of behandeling voor u zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen: met minder ongemak zoals stress, angst en pijn.

Waarmee wordt de sedatie uitgevoerd?

De SPS gebruikt 2 soorten middelen voor sedatie. Een om het bewustzijn te verlagen (het sedativum) en een om de pijn te verminderen (het analgeticum). Deze 2 middelen versterken elkaar.

Wat zijn de effecten van sedatie?

Het toedienen van sedatie heeft de volgende effecten op het lichaam:

 • Het vermindert het bewustzijn. U wordt slaperig, suf. U maakt het daardoor niet heel bewust mee, of bent het na afloop zelfs vergeten.
 • U voelt minder of geen pijn.
 • Uw eigen reflexen blijven intact. Dat wil zeggen dat u zelf blijft ademen, slikken of hoesten.
 • U bent in principe te wekken; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder algehele anesthesie.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op het onderzoek of behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens het onderzoek of behandeling. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake

Hoe verloopt de afspraak?

 • Op het Centraal Apotheekpunt (CAP) heeft u een gesprek met een apothekersassistent om uw medicijngebruik en allergieën door te nemen.
 • Daarna gaat u naar de afdeling POS/Intake. Hier heeft u een gesprek met de intakeverpleegkundige. Deze verpleegkundige stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie. Zij meet uw bloeddruk, lengte en gewicht.
 • Aansluitend komt u bij de POS medewerker. Deze beluistert uw hart en longen en informeert u over de verschillende vormen van anesthesie. Deze medewerker bespreekt welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is. Hij/zij bekijkt of er aanvullende onderzoek nodig is, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek of een E.C.G. (hartfilmpje).
 • Tenslotte spreekt u de anesthesioloog. Hij/zij geeft toestemming voor het onderzoek of behandeling. De anesthesioloog kan besluiten dat u eerst nog door een andere specialist (bijvoorbeeld cardioloog, internist of longarts) onderzocht moet worden.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. U zult daarom zowel anesthesiologen als anesthesiologen in opleiding tegenkomen. De anesthesioloog die u op de afdeling POS/Intake spreekt, is niet altijd dezelfde anesthesioloog die u tijdens het onderzoek of behandeling behandelt.

Nuchter zijn

Het onderzoek of de behandeling kan gedaan worden als u nuchter bent. 'Nuchter' betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens het onderzoek of de behandeling in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgend regels:

 Tot 6 uur voor uw OPNAME:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor uw OPNAME:

 • U mag niets meer eten, ook geen snoepjes. U mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken.
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor uw OPNAME:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen  snoepjes). U mag ook geen kauwgom meer kauwen.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag nog wel.

Medicijnen

De SPS en/of op de afdeling POS/Intake vertellen we u welke medicijnen u vóór het onderzoek of behandeling moet stoppen en welke medicijnen u mag blijven gebruiken.

Sieraden, make-up en overige zaken

 • Wij verzoeken u om op de ochtend van de opname thuis te douchen of te baden.
 • U mag op de dag van het onderzoek of behandeling geen make-up, bodylotion of gezichtscrème gebruiken.
 • U hoeft eventuele nagellak of kunstnagel niet te verwijderen. Dit hoeft alleen bij een onderzoek of behandeling aan uw hand (in overleg met uw behandelend arts).
 • Doe thuis uw horloge, ringen, oorbellen en andere sieraden af. Piercings in de mond moet u altijd uitdoen. Dit geldt ook voor piercings vlakbij het deel van uw lichaam waaraan het onderzoek of behandeling plaatsvindt. Andere piercings mogen blijven zitten.  Uw gehoorapparaat, bril en kunst gebit mag u blijven gebruiken.  Deze kunnen indien nodig op de behandelkamer uit of afgedaan worden.
 • Regel als dat nodig is, loopkrukken of andere hulpmiddelen voor thuis, al vóór de opname. 

Veranderingen in uw gezondheid

Waarschijnlijk zit er enige tijd tussen het moment dat u op de afdeling POS/Intake geweest bent en het moment van de opname voor het onderzoek of de behandeling. Als er iets veranderd is in uw gezondheidstoestand, moet u dit doorgeven aan de behandelaar en de afdeling POS/Intake, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

Het kan zijn dat het onderzoek of de behandeling uitgesteld moet worden. Uw behandelaar kunt u bereiken via de polikliniek; de afdeling POS/Intake kunt u bellen op (073) 553 34 64.

Vervoer naar huis

Het is belangrijk dat u van tevoren regelt dat iemand u begeleidt na het onderzoek of behandeling. U mag namelijk tot 24 uur na de sedatie niet zelf aan het verkeer deelnemen. Door de sedatie kunt u minder alert zijn. 

Uw begeleider kan in het ziekenhuis wachten of gebeld worden om u te komen halen. 

Wat gebeurt er tijdens de sedatie?

Op de behandelkamer wordt u aangesloten op  de bewakingsmonitor. Dit houdt in dat:

 • uw hartritme wordt bewaakt, met 3 of 5 plakkers op uw borstkas;
 • het zuurstofgehalte in uw bloed (saturatie) wordt gemeten met een sensor op een vinger;
 • de bloeddruk regelmatig wordt gemeten met een band om uw bovenarm;
 • u zuurstof krijgt toegediend via uw neus en dat de ademhaling wordt gemeten.

Na de veiligheidscheck start de SPS met de sedatie. Hij/zij blijft u tijdens het hele onderzoek of behandeling bewaken.

Wat gebeurt er na het onderzoek of behandeling?

Als het onderzoek of behandeling klaar is stopt de SPS het toedienen van de sedatie. U wordt dan naar de uitslaapkamer gebracht, waar u blijft tot u weer goed wakker bent. Een verkoever-verpleegkundige meet de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed tot u weer naar de verpleegafdeling mag.

De verpleegkundige op de verpleegafdeling geeft aan wanneer u weer naar huis gaat.

Door de medicijnen die u heeft gekregen kan uw reactievermogen tijdelijk verminderd zijn. Daarom moet u zorgen voor  een volwassene die u naar huis begeleidt. U mag  niet alléén met openbaar vervoer naar huis en niet zelf  autorijden. U mag ook geen gevaarlijke machines bedienen.

Verder adviseren we u de eerste 24 uur na de ingreep:

 • te zorgen dat er een volwassene bij u is, zodat hij/zij u kunt helpen als dat nodig is.
 • geen alcoholische  dranken te gebruiken.
 • geen belangrijke beslissingen te nemen.

Risico's of bijwerkingen na sedatie

Bij  elk onderzoek en elke behandeling kunnen er complicaties of bijwerkingen optreden. Een goede voorbereiding verkleint de kans hierop. Complicaties of bijwerkingen na sedatie komen zelden voor, maar we zijn verplicht ze u te melden:

 • Er kan een allergische reactie optreden op de toegediende medicijnen. Deze reactie  kan variëren van heel onschuldig tot zeer ernstig. Meld het altijd als u ergens [LF]allergisch voor bent;
 • U kunt wat ontremd reageren door de toegediende medicijnen;
 • U kunt hoofdpijn hebben, misselijk of duizelig zijn of overgeven;
 • Ondanks dat u geslapen heeft tijdens het onderzoek of behandeling, heeft het lichaam toch een inspanning geleverd. Vermoeid zijn na het onderzoek of behandeling komt dan ook regelmatig voor. Doet u de dag van het onderzoek of behandeling en de dag erna rustig aan en neem eventueel extra rust.
 • Als u te diep in slaap raakt tijdens het onderzoek of behandeling, kunt u te weinig adem gaan halen of zelfs helemaal stoppen met ademen. De SPS heeft alles bij de hand om deze situatie op te heffen, zodat uw veiligheid gegarandeerd is. In het uiterste geval zal een beademingsbuis in uw keel worden geplaatst.
 • Als er nog eten/drinken in uw maag zit tijdens de sedatie  kan deze maaginhoud  omhoog komen en in de longen terechtkomen. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Daarom is het erg belangrijk goed nuchter te zijn.

Heeft u vragen of problemen na ontslag?

Bij vragen of problemen die te maken hebben met de behandeling of het onderzoek, belt u naar het ziekenhuis:

 • Tijdens kantooruren neemt u contact op met uw behandelend arts. Hiervoor belt u naar de polikliniek van uw behandelend arts.
 • Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Heeft u na uw behandeling nog vragen over de sedatie? Tijdens kantooruren kunt u bellen met telefoonnummer: (073) 553 26 57.