Headerafbeelding
Zon schijnend op de kersenbloesem in binnentuin
Behandeling

Diabetes en nuchter zijn voor een operatie of onderzoek met anesthesie

Voor een operatie of onderzoek waarvoor u anesthesie of sedatie nodig heeft, mag u langere tijd niet eten.

U kunt dan last krijgen van een aantal vervelende verschijnselen die wijzen op een te hoge of een te lage bloedglucosespiegel. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de aanwijzingen hieronder goed uitvoert. Dit naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet doen. Hieronder leest u wat u moet doen om u zich voor te bereiden.

Krijgt u een onderzoek bij de MDL-arts of longarts, houdt u zich dan aan de richtlijnen uit de folder die u krijgt van de MDL- arts of longarts krijgt over het nuchter zijn en de diabetes voorbereiding.

Adviezen en aanwijzingen

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ANE-066
Laatste revisie: 22 januari 2024 - 11:30
Adviezen en aanwijzingen

Diabetes en nuchter zijn voor een operatie of onderzoek met anesthesie

Nuchter zijn

Op de dag van de operatie of het onderzoek moet u nuchter zijn:

Wordt u opgenomen vóór 12:00 uur:

 • U bent nuchter vanaf 24:00 uur. U mag tot 2 uur voor aankomst in het ziekenhuis heldere vloeistof drinken: water, thee en koffie(zonder melk, evt met zoetje).
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tandenpoetsen mag nog wel.
 • Nuchter zijn van eten en drinken betekent ook: geen snoep. U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.

Wordt u opgenomen na 12:00 uur:

 • U mag vóór 6:00 uur een licht ontbijt (2 beschuiten + jam) en een kopje thee/koffie.
 • U mag tot 2 uur voor aankomst in het ziekenhuis heldere vloeistof drinken: water, thee en koffie(zonder melk, evt met zoetje).
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tandenpoetsen mag nog wel.
 • Nuchter zijn van eten en drinken betekent ook: geen snoep. U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.

 

WanneerWat moet u doen?
Gebruikt u SGLT-2 remmers?
 • Deze 4 dagen voor de operatie of onderzoek stoppen.
Dag voor de operatie of onderzoek
 • U neemt de tabletten die u normaal gebruikt in.
 • Als u Metformine gebruikt hoort u op de Pre Operatieve Screening of u deze wel of niet mag innemen.
Dag van de operatie of onderzoek
 • GLP1 injectie/tablet mag doorgaan.
 • Als u Metformine gebruikt hoort u op de Pre Operatieve Screening of u deze wel of niet mag innemen.
 • De andere tabletten voor de diabetes neemt u niet in.
Na de operatie of onderzoek
 • U start voor de volgende maaltijd weer met de tabletten die u normaal gebruikt

 

Bloedsuiker verlagende tabletten

SGLT-2 remmers

 • Canagliflozine (Invokana®)
 • Dapagliflozine (Forxiga®)
 • Empagliflozine (Jardiance®)
 • Ertugliflozine (Steglatro®)
 • Ertugliflozine/ sitagliptine (Steglujan®)
 • Metformine/dapagliflozine (Xigduo®)
 • Metformine/empagliflozine (Synjardy®)
 • Metformine/ertugliflozine (Segluromet®)

Andere tabletten

 • Acarbose (Glucobay®)
 • Glibenclamide
 • Gliclazide (Diamicron®)
 • Glimepiride (Amaryl®)
 • Glimepiride/rosiglitazon (Avaglim®)
 • Linagliptine(Trajenta®)
 • Metformine
 • Metformine/glibenclamide (Glucovance®)
 • Metformine/glucient
 • Metformine/linagliptine (Jentadueto®)
 • Pioglitazon (Actos®)
 • Pioglitazon/metformine (Competact®)
 • Repaglinide (Novonorm®)
 • Saxagliptine (Onglyza®)
 • Sitagliptine (Januvia®)
 • Sitagliptine/metformine (Janumet®)
 • Tolbutamide
 • Vildagliptine (Galvus®)
 • Vildagliptine/metformine (Eucreas®)

Gebruikt u een van onderstaande injecties/tablet (GLP1). Gebruik dan uw medicijnen zoals u gewend bent.

 • Semaglutide(Ozempic®, Wegovy®, Rybelsus®)
 • Liraglutide (Victosa®, Saxenda®)
 • Lixisenatide(Lyxumia®)
 • Dulaglutide(Trulicity®)
 • Exenatide(Bydureon®, Byetta®)

Sensor voor controle bloedsuikerwaarden

Heeft u een sensor voor de controle van uw bloedsuikerwaarden? Vertel dit bij aankomst op het operatiecomplex. Rondom de operatie of onderzoek kunnen we dan een bloedsuikerscan doen.

Insulinepomp

Als u een insuline pomp heeft, dan laat u de pomp op “basaalstand” of “nachtstand” staan vanaf het moment dat u nuchter bent voor de operatie of onderzoek.

Wat moet u doen als u insuline gebruikt?

Als u insuline gebruikt moet u voor en na de operatie maatregelen nemen voor de hoeveelheid insuline die u gebruikt. Hieronder kunt u zien wat u moet doen.

Dag voor opname

Kortwerkende insuline 

Dag van opnameNa operatie of onderzoek
U spuit uw gebruikelijke dosering.Opname voor 12.00 uur: spuit geen insuline.Start uw normale dosering.
 Opname na 12.00 uur: spuit bij het lichte ontbijt 50% van uw normale dosering.                       Start uw normale dosering.

Dag voor opname

Middellangwerkende   

Dag van opnameNa operatie of onderzoek
U spuit 75% van uw gebruikelijke dosering.Opname voor 12.00 uur: spuit geen insuline.50% van de dosering die u normaal voor het ontbijt spuit.
 Opname na 12.00 uur: spuit bij het lichte ontbijt 50% van uw normale dosering.Start met de dosering die u normaal spuit.*

Dag voor opname

Langwerkende 

Dag van opnameNa operatie of onderzoek
U spuit 75% van uw gebruikelijke dosering.Opname voor 12.00 uur: spuit geen insuline.Dosering die u normaal spuit voor het ontbijt.
 Opname na 12.00 uur: spuit bij het lichte ontbijt 50% van uw normale dosering.Start met de dosering die u normaal spuit.*

Dag voor opname

Ultra langwerkende 

Dag van opnameNa operatie of onderzoek
U spuit 50% van uw gebruikelijke dosering.Opname voor 12.00 uur: spuit geen insuline.Dosering die u normaal spuit voor het ontbijt.
 Opname na 12.00 uur: spuit bij het lichte ontbijt 50% van uw normale dosering.Start met de dosering die u normaal spuit.* 

Dag voor opname

Combinatie insuline

Dag van opnameNa operatie of onderzoek
U spuit 75% van uw gebruikelijke dosering.Opname voor 12.00 uur: spuit geen insuline.50% van de dosering die u normaal voor het ontbijt spuit.
 Opname na 12.00 uur: spuit bij het lichte ontbijt 50% van uw normale dosering.Start met de dosering die u normaal spuit.*

*Uitzondering voor na de operatie of onderzoek:

Spuit u 1 keer per dag insuline ’s morgens? Dan vervangt u dit 1 keer door voor de avondmaaltijd 50% van de dosering te spuiten die u normaal voor het ontbijt spuit.

Insulinesoorten

Kortwerkende insuline

Soortnaam, werkzame stofMerknaam
 • aspart
 • Novo Rapid
 • Aspart/Sanofi
 • glulisine
 • Apidra
 • lispro
 • Humalog
 • Lispro Sanofi
 • Lyumjev
 • gewone insuline
 • Humuline Regular
 • Insuman Rapid

Mix insuline

Soortnaam, werkzame stofMerknaam
 • aspart- protamine
 • degludec- aspart
 • lispro -protamine
 • Novomix 30/50
 • Ryzodeg
 • Humalog Mix 25/ 50
 • Insuman comb 15/25/50
 • Humuline 30/70

Middellangwerkende insuline

Soortnaam, werkzame stofMerknaam
 • isofaan
 • Insulatard
 • Humuline NPH
 • Isuman Basal

 

Langwerkende insuline

Soortnaam, werkzame stofMerknaam
 • glargine
 • Abasaglar
 • Lantus
 • Suliqua

Ultralangwerkende insuline

Soortnaam, werkzame stofMerknaam
 • degludec
 • Tresiba
 • Xultophy
 • glargine
 • Toujeo

Insuline met GLP1

Soortnaam, werkzame stofMerknaam
 • insuline degludec/liraglutide
 • insuline glargine/lixisenatide
 • Xulpophy
 • Suliqua

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de zorgverlener die uw diabetes behandelt.