Headerafbeelding
afdelingen mdl wachtkamer
Behandeling

Parenterale voeding

Bij parenterale voeding wordt de voeding rechtstreeks in de bloedbaan toegediend via een dun slangetje.

Dit slangetje brengt de arts in een grote ader in. Parenterale voeding bevat alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft, maar ook vocht, vitamines en mineralen. Het wordt daarom ook wel Totale Parenterale Voeding genoemd (TPV). Op deze manier krijgt de darm rust.

Lees meer

 

  Hoe verloopt de behandeling?

  Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

  Praktische tips

  Wat neemt u mee?

  Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

  Opleidingsziekenhuis

  In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

  Bekijk uw zorgverzekering

  Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

  MijnJBZ

  Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

  Gegevens delen

  Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

  Code INT-175
  Laatste revisie: 11 mei 2022 - 13:53
  Hoe verloopt de behandeling?

  Parenterale voeding

  Via een voedingspomp loopt de voeding uw bloedbaan in. In de totale parenterale voeding zitten alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft. Afhankelijk van uw lengte, gewicht, leeftijd en activiteiten en uw behoefte aan energie, eiwit, vet, vitamines en vocht bepaalt de arts welke voeding u krijgt. Regelmatig controleert de voedingsverpleegkundige uw bloed en uw gewicht. Als het nodig is, passen we de parenterale voeding aan.

  Waarom krijgt u parenterale voeding?

  • U krijgt deze voeding als uw maag-darmkanaal tijdelijk niet gebruikt kan worden. Dit is bijvoorbeeld na een grote maag- en/of darmoperatie.
  • U mag of kan een langere tijd niet eten, terwijl een goede voeding toestand wel nodig is om aan te sterken. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een operatie.

  Hoe wordt parenterale voeding toegediend?

  Aan- en afsluiten van parenterale voeding

  • Als u de parenterale voeding niet zelf kunt aan- en afsluiten, dan komt de verpleegkundige van de thuiszorg dit iedere dag bij u doen. De verpleegkundige maakt met u een afspraak over de tijd waarop zij komt om de voeding te verwisselen.
  • De voeding loopt in 24 uur in. U kunt de zak met voeding en het pompje in een rugzak opbergen. Daardoor kunt u ook overdag de voeding gebruiken zonder dat u hierdoor heel erg beperkt wordt.
  • U mag de voeding niet halverwege afbreken en deze dan later weer opnieuw aansluiten. Als u dit wel doet, kunnen er bacteriën in uw bloedbaan terecht komen.

  Mag u eten bij parenterale voeding?

  U heeft met parenterale voeding meestal geen hongergevoel, ook al heeft u een lege maag. Tussen de voedingen door heeft u daar meestal ook geen last van. Parenterale voeding en gewone voeding gaan heel goed samen, ze vullen elkaar aan. Uw arts vertelt u of u naast de parenterale voeding wel of niet mag eten.

  Bijwerkingen

  • Het kan zijn dat u bijna geen ontlasting meer krijgt. Dit komt omdat er bij het gebruik van parenterale voeding geen reststoffen in de darm ontstaan.
  • Er kan een infectie in de bloedbaan ontstaan. Krijgt u een rillerig gevoel en koorts? Neem dan contact op met de thuiszorg of het ziekenhuis.

  De verpleegkundige van het gespecialiseerde thuiszorgteam sluit bij u de voeding aan- en af. Deze verpleegkundigen zijn 24 uur per dag te bereiken als er problemen zijn met de voeding en of voedingspomp.

  Accepteren van parenterale voeding

  Het accepteren dat u parenterale voeding krijgt, kan moeilijk zijn. Dat is voor iedere persoon verschillend. Parenterale voeding zet een behoorlijk stempel op het leven van alle dag. Soms kan lotgenotencontact of gesprekken met andere zorgverleners u helpen om hier beter mee om te gaan. Andere zorgverleners kunnen zijn uw arts, voedingsverpleegkundige of de verpleegkundige thuiszorg.

  Heeft u vragen en/of problemen met betrekking tot de parenterale voeding thuis? Neem dan contact op met de verpleegkundige van het voedingsteam. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 553 28 22.