Headerafbeelding
leesruimte verpleegafdeling cardiologie
Behandeling

Pacemaker wisselen

Het wisselen van een pacemaker gebeurt op de Hartkatheterisatiekamer.

Het is nodig dat u een andere pacemaker krijgt. Hier leest u meer informatie over deze behandeling.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

PGO

Als patiënt van het JBZ kunt u uw medische gegevens ophalen in uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar u veilig uw medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen of andere zorgverleners kunt verzamelen. De mogelijkheden van PGO’s ontwikkelen zich snel; bekijk eens wat er al kan!

Code CAR-104
Laatste revisie: 7 maart 2023 - 15:35
Hoe verloopt de behandeling?

Pacemaker wisselen

Wilt u het volgende meebrengen naar het ziekenhuis:

 • Neem wat te lezen mee.
 • De medicijnen die u thuis gebruikt (voor 24 uur).

Kleding voorschrift

U mag uw eigen gemakkelijk zittende kleding dragen tijdens de behandeling. Belangrijk hierbij is dat u:

 • de kleding makkelijk aan- en uit kunt doen, zoals een sport- of pyamabroek en een t-shirt met korte mouwen;
 • wasmachine schone kleding draagt;
 • geen BH draagt;
 • op uw bovenlichaam geen kleding draagt waar ijzer in verwerkt zit;
 • geen sieraden of piercings draagt.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag voor de opnamedatum, naar het secretariaat van de Hartkatheterisatiekamer, telefoonnummer (073) 553 30 36. Uw plaats wordt dan gebruikt om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Bent u de dagen voor de behandeling erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de Hartkatheterisatiekamer.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden na de operatie. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

U komt voor opname op de Hartlounge. De verpleegkundige bereidt u voor op de behandeling:

 • U krijgt een polsbandje om met uw naam en geboortedatum.
 • Uw bloeddruk en temperatuur worden gemeten.
 • U krijgt een infuusnaald in uw arm.
 • U krijgt antibiotica.

Kunt u niet zonder pacemaker? Dan krijgt u voor de behandeling een tijdelijke uitwendige pacemaker.

Tijdens de behandeling

 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • Daarna maakt de cardioloog een sneetje in de huid.
 • Onder de huid legt de cardioloog de pacemaker vrij en maakt deze los van de draad of draden.
 • De pacemakertechnicus meet de draden en controleert deze. Als de draden nog goed zijn, worden ze aangesloten op de nieuwe pacemaker.
 • De cardioloog plaatst de pacemaker onder de huid en hecht de wond.

Zijn de draden niet meer goed? Dan volgt de volledige behandeling voor het plaatsen van een nieuwe pacemaker.

Het wisselen van de pacemaker duurt ongeveer 1 uur.

 • De verpleegkundige brengt u weer terug naar de Hartlounge.
 • De verpleegkundige controleert de wond en vertelt u hoe u die thuis moet verzorgen.
 • Voordat u naar huis gaat maakt de verpleegkundige nog een hartfilmpje (E.C.G.).

Wat zijn de risico's?

De pacemakerwissel is meestal een veilige ingreep, maar elke ingreep heeft risico’s.

 • Bij het insnijden van de huid, kan een bloedvaatje geraakt worden. Op die plek kan dan een blauwe plek (bloeduitstorting) ontstaan. Deze verdwijnt meestal vanzelf na een aantal dagen.
 • De pacemakerdraad kan beschadigen, als de cardioloog de pacemaker losmaakt.
 • Doordat de cardioloog uw huid openmaakt, kan er een infectie ontstaan.

Registratie van uw implantaat

Het JBZ registreert de gegevens van een ingebracht implantaat in uw dossier. U kunt deze gegevens zien in uw MijnJBZ onder het kopje ‘Dossier’ en vervolgens ‘Implantaten’. De informatie over uw implantaat staat ook in uw ontslagbrief. Staat een implantaat niet in uw MijnJBZ? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Het JBZ levert de informatie over ingebrachte implantaten aan bij het Landelijke Implantaten Register (LIR). Dit is wettelijk verplicht. In het register staan alleen gegevens over het implantaat en niet uw patiëntgegevens. Mocht er een probleem optreden met een bepaald implantaat, dan neemt het LIR contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd, zodat zij hun patiënten kunnen informeren.

Daarnaast levert het JBZ informatie over ingebrachte pacemakers en draden aan bij de NHR (Nederlandse Hart registratie) om de kwaliteit van zorg op cardiologisch en cardio-chirurgisch gebied te bewaken en te bevorderen.

Hechtingen

De wond kan worden gesloten met lijm of hechtingen. Heeft de cardioloog de wond gesloten met hechtingen, dan verwijdert de pacemakertechnicus deze bij de controle na 10 tot 14 dagen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft u in de eerste 10 dagen na de ingreep problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u naar het ziekenhuis. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40, keuze 3.
 • Bij onwel worden, een pussende wond of bij meer zwelling na een pacemakerplaatsing, belt u buiten kantoortijden naar de afdeling Hartbewaking (CCU), telefoonnummer (073) 553 25 00.

1e controle

Na het wisselen van de pacemaker heeft u dezelfde dag een afspraak op de functieafdeling Cardiologie. Met speciale apparatuur controleert de pacemakertechnicus uw pacemaker van buitenaf en stelt deze zo nodig bij.

2e controle

De volgende pacemakercontrole is 10 tot 14 dagen later. Zo nodig verwijdert de pacemakertechnicus dan ook de hechtingen en bekijkt de wond. Voor deze afspraak krijgt u tijdens de 1e controle van de pacemakertechnicus een afsprakenbrief mee.

U krijgt van de pacemakertechnicus een nieuwe pacemakerpas.

Heeft u vragen over de operatie dan kunt u bellen naar de secretariaat van de Hartkatheterisatiekamer, telefoonnummer (073) 553 30 36.

Heeft u vragen over de pacemaker, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van het Pacemakerteam, telefoonnummer (073) 553 22 21. U kunt hen bereiken op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.