Headerafbeelding
afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Behandeling

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal met een plaatselijke verdoving

Na een botbreuk aan de hand of vinger kan de plastisch chirurg een schroef, plaatje, pin of draad inbrengen (osteosynthese materiaal) om het bot extra stevigheid te geven.

Dit materiaal blijft meestal levenslang in het lichaam zitten. Maar soms geeft het materiaal irritatie, pijn of beperkingen bij het bewegen. Dan kan de chirurg het met een operatie weer verwijderen. De operatie gebeurt meestal via het litteken van de vorige operatie. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code PCH-736
Laatste revisie: 2 april 2024 - 08:26
Hoe verloopt de behandeling?

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal met een plaatselijke verdoving

De behandeling is onder een plaatselijke verdoving en gebeurt dan op de poliklinische operatiekamer (POK). U hoeft dan niet nuchter te zijn.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de POK.

Op de pagina ‘Operatie met plaatselijke verdoving door de plastisch chirurg’ leest u meer praktische informatie die u kan helpen bij de voorbereiding op de operatie.

Het kan zijn dat u op afdeling Dagbehandeling wordt opgenomen. De arts vertelt u tijdens het eerste polikliniekbezoek waar u wordt verwacht.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans op complicaties na een operatie hebben dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met 50%(!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vitamine C

Na een operatie aan een arm bestaat een kans dat er dystrofie ontstaat. Om dit te voorkomen adviseren we u om vitamine C 1000 mg te slikken. U begint hiermee 5 dagen voor de operatie en u slikt de vitamine C minimaal 50 dagen na de operatie. U kunt dit kopen bij de drogist.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Tijdens de behandeling

De plastisch chirurg maakt meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie. De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen. Vervolgens wordt een drukverband aangelegd.

Op de plek van de verwijderde schroeven en pennen zitten na de operatie kleine holtes. Deze worden in de loop van de tijd door het lichaam zelf opgevuld met littekenweefsel of nieuw bot.

Het materiaal dat verwijderd is, wordt na de operatie weggegooid. Vertel het de chirurg als u het materiaal zelf wilt meenemen. Houdt u er wel rekening mee dat het materiaal verontreinigd en soms scherp is.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de normale kans op complicaties (zoals een nabloeding, een wondinfectie, trombose of longembolie) aanwezig.

Herstel thuis

  • Het drukverband mag 48 uur na de operatie verwijderd worden.
  • Als het drukverband verwijderd is mag u douchen. Als u wilt mag u de wond bedekken met een pleister.
  • Leg het geopereerde arm of been gedurende 48 uur zoveel mogelijk omhoog.
  • Meestal mag u direct na het verwijderen van het materiaal uw arm/been weer gewoon bewegen en belasten. Bij twijfel over de stevigheid van het bot krijgt u gips aangelegd. Of u krijgt het advies om tijdelijk het geopereerde bot minder te belasten.
  • Vermijd contactsport. Overleg hierover met uw plastisch chirurg.

Het verwijderen van de hechtingen

Heeft u oplosbare hechtingen gekregen? Dan mag u de eerste week na de operatie niet in bad en niet te heet douchen. De hechtingen kunnen daardoor namelijk te snel oplossen.

Heeft u niet oplosbare hechtingen gekregen? (Dit zijn zichtbare, meestal donker gekleurde hechtingen). Dan mogen deze verwijderd worden bij de huisarts of op de polikliniek. Wanneer dit kan hoort u na de operatie voordat u naar huis gaat.

Wanneer neemt u contact op?

Bij de volgende problemen neemt u contact op met het ziekenhuis:

  • Als de wond erg rood, gezwollen of geïrriteerd ziet. Dit kan wijzen op een ontsteking.
  • Als u koorts boven 38,0˚ Celsius krijgt.
  • Als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 15. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

Na 2 weken heeft u een afspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie. Heeft u niet oplosbare hechtingen, dan worden deze bij de controle verwijderd.

Wanneer u oplosbare hechtingen heeft, kan het zijn dat u pas na een aantal weken een afspraak heeft. Dit kan ook een telefonische afspraak zijn.

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.