Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Nierstenen vergruizen (ESWL)

Nierstenen kunnen we behandelen met de niersteenvergruizer.

Met behulp van echografie of röntgendoorlichting is bij u een steen in nier of urineleider vastgesteld. In overleg met uw uroloog heeft u besloten dat deze steen behandeld zal worden met de niersteenvergruizer.

De niersteenvergruizer is een apparaat waarbij door middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Deze energie wordt voortgeleid en geconcentreerd in één punt: de niersteen. Hierdoor valt de steen uiteen in gruis. Dit gruis kunt u via de natuurlijke weg uitplassen. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Betrokken afdelingen

Code URO-005
Laatste revisie: 1 februari 2024 - 09:27
Hoe verloopt de behandeling?

Nierstenen vergruizen (ESWL)

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u deze soms stoppen voor de ingreep. Meld het van tevoren aan de uroloog als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. In overleg met de arts die de medicijnen voorschrijft, moet u eventueel een aantal dagen voor de ingreep tijdelijk stoppen met deze medicijnen.
 • Gebruikt u fenprocoumon (Marcoumar) of acenocoumarol (Sintrom Mitis)? Dan moet u altijd met de Trombosedienst overleggen, hoe lang voor de ingreep u met deze medicijnen moet stoppen.
 • U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.
 • Zorg voor gemakkelijk zittende kleding. Er wordt voor deze behandeling gebruik gemaakt van een verdovende crème en tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van een (af/uitwasbare) gel.
 • Voordat u naar het ziekenhuis vertrekt, moet u thuis nog 1 zetpil diclofenac 100 mg via de anus inbrengen. 

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

Meld u 15 minuten voor de afgesproken tijd bij Gebouw B, verdieping 1, Ontvangst 4.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag voor de ingreep, naar de polikliniek Urologie.

Bent u de dagen voor de behandeling erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek. 

Hoe verloopt de behandeling?

U gaat op uw rug op het bed van het apparaat liggen. Om te zorgen voor een goed contact tussen uw lichaam en het gelkussen wordt er gelei op de huid aangebracht. Het opsporen van stenen gebeurt met behulp van echografie of röntgendoorlichting.

Vanuit de niersteenvergruizer worden de schokgolven op de steen in de nier of de urineleider gericht. Hierdoor valt de steen uiteen in gruis. Elke schokgolf is hoorbaar als een tik en voelt aan als elektriciteit of een elastiekje dat tegen de huid wordt geschoten. De kracht van de tikken wordt in overleg met u langzaam opgevoerd. Er worden 3000 tot 4000 schokgolven toegediend. Tijdens de hele duur van de behandeling wordt de steen in de gaten gehouden.

Patiënt ligt op behandeltafel onder niersteenvergruizer
Foto: De niersteenvergruizer

Hoe lang duurt de behandeling?

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de grootte en de plaats van de steen. Meestal duurt de behandeling 30 tot 45 minuten.

Risico's of bijwerkingen

 • Omdat de vergruisde steendeeltjes langs de natuurlijke weg uitgeplast moeten worden, kunt u koliekpijnen krijgen (krampende pijn vanuit de zij uitstralend naar de onderbuik.) U kunt een recept meekrijgen voor medicijnen, die dienen ter bestrijding van deze kolieken. Als hiermee de pijn niet onderdrukt kan worden, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.
 • Het steengruis kan de binnenzijde van de nier licht beschadigen. Hierdoor ontstaat een tijdelijke bloeding. Daardoor is meestal de urine na de behandeling tijdelijk rood gekleurd. Dit is niet verontrustend of gevaarlijk.
 • Sommige patiënten krijgen na de ingreep lichte koorts. Meestal treedt dit op bij patiënten die al voor de behandeling een urineweginfectie hadden. Dan moet men enkele dagen antibiotica gebruiken volgens voorschrift om de infectie te bestrijden.
 • Bij koorts boven 38,5 °C moet u direct uw behandelend arts waarschuwen.
 • Er kan tijdens of na de behandeling een blauwe plek ontstaan. Dit is normaal.

Na de behandeling mag u meteen naar huis.

Leefregels en adviezen voor thuis

Om een snelle afvoer van gruis te bevorderen is het goed om veel te drinken en te bewegen. Maar dit moet u niet overdrijven. Het helemaal uitplassen van het steengruis kan enkele weken duren.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Wanneer komt u op controle?

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij uw uroloog. Dat is meestal na ongeveer 2 weken. Uw uroloog controleert met een röntgenfoto of CT-scan of de steen helemaal is vergruisd.

Vooral bij grotere stenen komt het regelmatig voor dat de steen niet volledig in een keer vergruist. U moet dan rekening houden met een herhaling van de behandeling.

Heeft u nog vragen voor de behandeling?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie. Aan het begin van de behandeling zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.

 • Telefoonnummer polikliniek Urologie, locatie ‘s-Hertogenbosch: (073) 553 60 10.
 • Telefoonnummer polikliniek Urologie, locatie Boxtel: (073) 553 68 58 (bereikbaar op woensdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur en op maandag van 13.30 - 16.30 uur.)
 • Telefoonnummer polikliniek Urologie, locatie Rosmalen: (073) 553 35 30

Heeft u vragen of problemen na de behandeling?

Heeft u na de behandeling vragen, dan belt u met de polikliniek Urologie, (073) 553 60 10 (telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur), 

Voor spoed(vragen) kunt u contact opnemen:

 • binnen 48 uur na de behandeling belt u met de Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00;
 • langer dan 48 uur na de behandeling belt u met uw huisarts.

Neem contact op met het ziekenhuis of met uw huisarts:

 • Als u koorts boven de 38.5 °C krijgt.
 • Als u pijn krijgt die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
 • Als u meerdere dagen bloed in de urine blijft houden, wat niet minder wordt en waarbij de urine donkerrood van kleur is.
 • Als u behalve bloed ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast.
 • Als u zoveel moeite heeft met plassen, dat u het gevoel heeft de blaas niet helemaal leeg te kunnen plassen.