Headerafbeelding
Pohon, Carola Popma
Behandeling

Nazorg urinestoma aangelegd na het verwijderen van de blaas (cystectomie)

Bij u is met een operatie uw urineblaas verwijderd en heeft u een urinestoma gekregen. 

Om de urine uit het lichaam te leiden is een urinestoma aangelegd met behulp van een stukje van de dunne darm. Hierop zijn de urineleiders aangesloten. Eventueel zijn de urineleiders direct op de huid aangesloten. De urine wordt opgevangen in een stomazakje dat op uw buik is bevestigd.

Hoe verloopt de nazorg?

Hier vindt u belangrijke informatie voor uw herstel

Praktische tips

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code URO-067
Laatste revisie: 18 december 2019 - 15:43
Hoe verloopt de nazorg?

Nazorg urinestoma aangelegd na het verwijderen van de blaas (cystectomie)

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • Vermoeidheid. Als gevolg van uw operatie kan uw conditie verminderd zijn. Dat merkt u aan vermoeidheid en een vertraagd reactievermogen. Het is belangrijk om hier goed mee om te gaan. Zorg voor een goede verdeling van activiteiten en rust. Uw conditie zal langzaam aan beter worden.
 • Dunnere ontlasting. Doordat de totale lengte van de darm wat is afgenomen, is in sommige gevallen de ontlasting wat dunner. Dit is normaal en u hoeft hiervoor geen speciaal dieet te volgen.
 • Slijm bij de urine. De urine zal altijd wat slijm bevatten dat afkomstig is van het darmweefsel wat is gebruikt. Hoewel het nooit helemaal zal verdwijnen, kan het op den duur wel verminderen.

De verpleegkundige zorgt ervoor dat u in het bezit komt van geschikt opvangmateriaal voor thuis.

De hechtingen worden meestal door een verpleegkundige op de afdeling verwijderd. Als u al naar huis gaat voordat de hechtingen zijn verwijderd, worden ze later verwijderd op de polikliniek Urologie. U krijgt hiervoor dan een afspraak mee. Het is ook mogelijk dat uw huisarts ze verwijdert. U hoeft thuis alleen pleister op de wond te doen als er vocht uit de wond komt. Dat er de eerste tijd een beetje roségekleurd vocht uit de wond komt is normaal.

 • Bij pijn mag u pijnstillers gebruiken (3 tot 4 keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg).
 • U mag thuis douchen tenzij u van de arts of verpleegkundige een ander advies kreeg. U kunt beter nog geen bad nemen. Dit mag weer na ongeveer 2 weken.
 • U mag de eerste 6 tot 8 weken geen zware lichamelijke arbeid verrichten. Zwaar tillen, zware huishoudelijke werkzaamheden en bijvoorbeeld sporten, zijn activiteiten die u beter kunt vermijden.
 • Het is verstandig de eerste 6 weken niet te fietsen. Autorijden kunt u na 2 weken weer hervatten.
 • Geslachtsgemeenschap of masturberen wordt gedurende de eerste 6 weken ontraden.
 • Het is belangrijk dat u uzelf na de operatie nog 4 weken lang injecteert met fraxiparine®. Dit is een bloedverdunnend medicijn. Uit onderzoek blijkt dat door de injecties de kans op het ontstaan van bloedstolsels kleiner wordt. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis leren wij u hoe uzelf deze injecties geeft.
 • Als u voor de operatie bloedverdunnende middelen gebruikte, mag u het gebruik hiervan alleen hervatten op voorschrift van de arts. Voordat u naar huis gaat, hoort u wanneer u deze weer mag innemen.
 • Wij adviseren u om de eerste weken minimaal 2 tot 3 liter vocht per dag te drinken. Dit draagt bij tot een goed herstel en zorgt voor een goede urineproductie.
 • Verder adviseren wij u een vezelrijke voeding (bijvoorbeeld; bruin/volkoren brood, veel fruit), om een regelmatige stoelgang te bevorderen. Overmatig persen moet u vermijden in verband met het gevaar voor een nabloeding.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Heeft u vragen of problemen na ontslag?

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf (B3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 uur op telefoonnummer  (073) 553 67 00.

Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Urologie: telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 10.

Voor spoed(vragen) kunt u contact opnemen:

 • binnen 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (073) 553 27 00;
 • na 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Neem contact op met het ziekenhuis of met uw huisarts:

 • Als u koorts krijgt boven 38.5°C.
 • Als u pijn krijgt die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
 • Als u plotseling helder rood bloed of pus verliest via de wond.
 • Als de wond rood en gezwollen is, terwijl dat eerder niet was.
 • Als u veel minder plast terwijl u wel goed drinkt.