Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Mohs' microchirurgie

Mohs' microchirurgie is een weefselsparende operatie bij huidkanker in het hoofd-halsgebied.

Na het verwijderen van de huidafwijking worden de snijranden direct microscopisch beoordeeld om te kijken of daar nog kankercellen in aanwezig zijn. Wanneer er in een snijrand nog kankercellen aanwezig zijn, dan wordt daar specifiek opnieuw weefsel weggehaald voor onderzoek. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd door de dermatologen: mevr. drs. M. Tebbe en dhr. R.J. Lindhout

Ons Mohs-team is versterkt met een dermatoloog die momenteel de opleiding Mohs-microchirurgie bij ons volgt. Dit betekent dat u op de Mohs-dag geholpen kunt worden door onze collega, onder supervisie van het behandelteam, namelijk dermatologen drs. M. Tebbe MBA en drs. R.J. Lindhout. Uw gezondheid en welzijn staan bij ons voorop. Samen zorgen wij voor de beste zorg, nu en in de toekomst.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code DER-733
Laatste revisie: 25 juni 2024 - 09:40
Hoe verloopt de behandeling?

Mohs' microchirurgie

U hoort van tevoren of de dermatoloog of plastisch chirurg de wond sluit na verwijderen van de huidafwijking. Dit is afhankelijk van de plaats en de grootte van de wond. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. U hoeft dan niet nuchter te zijn.

Sluit de plastisch chirurg de wond?

Dan heeft u voor de behandeling nog een afspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie. De arts legt u dan uit hoe de wond precies wordt gesloten. De secretaresse van de polikliniek neemt contact met u op om deze afspraak in te plannen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Stoppen met roken

Rookt u? Het is verstandig om in ieder geval 6 weken na de ingreep niet te roken. Roken is slecht voor de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Verdere voorbereidingen thuis

Verder adviseren we u om:

  • Kleding te dragen die los zit en gemakkelijk aan en uit te trekken is. 
  • Geen sieraden of make-up te dragen.
  • Iets te lezen of muziek mee te nemen om de wachttijd te overbruggen.

Met de behandeling en de wachttijden kan het zijn dat u een hele dag in het ziekenhuis bent. U kunt iemand meenemen om u gezelschap te houden. 

Omdat u een langere tijd in het ziekenhuis bent, krijgt u een kortingskaart voor de parkeergarage.

Moment van controle voor de ingreep

Artsen en verpleegkundigen controleren voor het onderzoek aan de hand van een checklist of alles in orde is. Zijn alle benodigde materialen aanwezig en in orde? Kloppen alle gegevens? Op verschillende momenten stellen zij ook vragen aan u. Soms heeft u een vraag al eerder beantwoord. De herhaling van vragen is onderdeel van de checklist en gebeurt dus bewust.

Wat gebeurt er tijdens de ingreep?

De plaats met de huidafwijking wordt gereinigd met een desinfecterend middel en afgedekt met steriele doeken. De arts verdooft het gebied van de huidafwijking. U voelt hierbij een aantal prikken. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft kort een branderig en pijnlijk gevoel. Daarna verwijdert de arts de huidafwijking. U voelt dat de arts bezig is, maar het doet geen pijn.

Het verwijderen van de aangetaste huid duurt ongeveer 15 minuten. Hierna bewerkt een medewerker de weefselstukjes waarna de dermatoloog indien nodig met de patholoog het weefsel onder de microscoop beoordeelt. De wachttijd tot de eerste uitslag van het microscopische onderzoek is 2 tot 3 uur.

Als de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, hoort u dat meteen. Zijn er nog kankercellen in een snijrand aanwezig, dan wordt er op die plaats nog een stukje huid weggehaald. Dit herhalen we totdat uit het microscopisch onderzoek blijkt, dat alle kankercellen verwijderd zijn.

Na iedere behandeling dekken we de wond af met een verband en wacht u in de wachtkamer op de uitslag. Daar is koffie en thee aanwezigen u krijgt een lunch aangeboden. De lunch is voor u. We vragen u vriendelijk om de polikliniek niet te verlaten.

Reconstructie

Als alle kankercellen verwijderd zijn, sluit de dermatoloog of plastisch chirurg de wond door middel van een reconstructie. We streven ernaar om de wond op dezelfde dag te sluiten.

Als de plastisch chirurg de wond sluit, dan gebeurt dit op de POK (Poliklinische Operatiekamers). U mag na de behandeling direct naar huis.

Risico's

Aan iedere operatie zijn risico’s verbonden. De risico’s waar u aan moet denken zijn: infectie, nabloeding, (tijdelijk) verminderd gevoel in het geopereerde gebied en pijn.

De dermatoloog vertelt u waar u thuis op moet letten. U krijgt na de behandeling een drukverband op de wond. Deze mag u na 3 dagen verwijderen. U kunt dan een pleister op de wond doen. De hechtstrips die onder het drukverband zitten, laat u zitten totdat u op controle komt. U krijgt nog wat extra hechtstrips mee om deze zo nodig te vervangen. Het is belangrijk dat het verband de eerste 3 dagen droog blijft. Daarna mag de wond weer kort nat worden.

Pijn

In de meeste gevallen valt de pijn na de behandeling erg mee. Als de verdoving is uitgewerkt en u toch iets tegen de pijn wilt nemen, mag u alléén paracetamol gebruiken. U mag maximaal 4 keer per dag, 2 tabletten van 500 mg per keer nemen. U mag géén andere pijnstillers gebruiken, omdat deze mogelijk een bloedverdunnend effect hebben.

Wat doet u bij problemen thuis?

Wanneer u een nabloeding heeft, druk dan meteen een (schone) theedoek 30 minuten stevig tegen de wond. Kijk op de klok en kijk niet tussendoor naar de wond of het bloeden al gestopt is.

Bel het ziekenhuis als het bloeden na 30 minuten nog niet is gestopt. U belt dan de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 86 19. Is de wond gesloten door de plastisch chirurg, dan belt u de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.

Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie, belt u het ziekenhuis. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Na ongeveer 7 dagen komt u voor controle naar de polikliniek Dermatologie of polikliniek Plastische Chirurgie om de hechtingen te verwijderen. De arts controleert dan ook uw wond. We plannen deze afspraak met u in op de dag van de behandeling.

Controle over langere periode

Omdat u huidkanker heeft gehad, blijft u de eerste jaren onder controle bij de dermatoloog. We houden hierbij het litteken goed in de gaten. De eerste controle is na 6 maanden.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen naar de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 86 19.