Behandeling

Mimetherapie bij aangezichtsverlamming (facialis parese)

In een normale situatie werken de spieren van de linker en de rechter gezichtshelft zo ongeveer gelijk.

Bij een aangezichtsverlamming kunt u 1 helft van uw gezicht minder of helemaal niet bewegen. Daarnaast kunnen spieren in uw gezicht op een vreemde manier gaan meebewegen. Het doel van mimetherapie is om ervoor te zorgen dat de linkerkant en de rechterkant van uw gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn. Zowel in rust als bij bewegen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht.

Betrokken afdelingen

Code PMD-077
Laatste revisie: 5 december 2023 - 14:12
Hoe verloopt de behandeling?

Mimetherapie bij aangezichtsverlamming (facialis parese)

Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in uw gezicht te zien, en te voelen. U leert ook om uw gezicht zo symmetrisch mogelijk te bewegen. Symmetrisch wil zeggen aan beide kanten gelijk. Zowel bij eten, drinken, praten als bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Door de mimetherapie leert u ook om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Mogelijk kunt u de aangedane kant van uw gezicht weer (zichtbaar) wat bewegen. Dan is dat een goed moment om met de behandeling te starten. Als er nog geen enkele beweging mogelijk is, kan het toch goed zijn om alvast de logopedist te bezoeken. Zij kan u dan uitleg en advies geven over de aangezichtsverlamming. Ook kan de logopedist u massageoefeningen aanleren.

Bij het 1e bezoek onderzoekt de logopedist u. Zij beoordeelt of u kunt starten met mimetherapie. Als u start met mimetherapie, krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen. Meestal krijgt u 8 behandelingen van 30 minuten. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis actief en regelmatig oefent. Deze thuisoefeningen neemt de logopediste tijdens de behandelingen met u door.

Waar besteedt de logopedist tijdens de therapie aandacht aan?

 • Massage van uw gezicht.
 • Oefeningen voor het bewegen van uw mond, neus, wang, ogen en voorhoofd.
 • Het verschil tussen spanning en ontspanning.
 • Controle over ongewenste meebewegingen.
 • Verbeteren van het eten, drinken en uw spreken.
 • Het oefenen van uw gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel.
 • Het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Wat is het effect?

Het is niet zo dat uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen hiervan verdwijnen door de behandeling. Wel kunt u meer controle krijgen over uw gezicht en gezichtsuitdrukking, door regelmatig te oefenen en te masseren. De meeste mensen voelen zich daardoor prettiger en kunnen beter met de situatie omgaan.

 • Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden.
 • Maak zoveel mogelijk kleine bewegingen wanneer u uw gezicht beweegt.
 • Probeer uw gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden.
 • Soms krijgt u het advies om zelf alvast te oefenen door ‘gekke bekken te trekken’. Dit raden wij af omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de Paramedische afdeling, afdeling logopedie, telefoonnummer (073) 553 61 55.